تماس با مجله خلایق

راههای ارتباط با مدیر سایت عبارتند از فرم زیر و ایمیل:

pedrammaleky[at]gmail.com

برای بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات از فرم زیر استفاده کنید.

مجله خلایق آماده شنیدن پیشنهادات شما برای بهبود عملکرد خود است.

با تشکر از شما