هواشناسی و وضعیت آب و هوا

 وضعیت آب و هوای شهر و محل اقامت خود را توسط ابزار هواشناسی سایت خلایق، برای 36 ساعت آینده بررسی کنید.

پیش بینی وضع هوای شهرهای مختلف ایران در سایت خلایق به راحتی امکان پذیر است. کافیست فقط نام شهر مورد نظر خود را در ابزار زیر وارد نمایید. (نام شهر خود را به انگلیسی جستجو کنید تا نتایج دقیقتر نمایش داده شوند.)