تماس با مجله خلایق

راههای ارتباط با سایت خلایق عبارتند از فرم زیر و ایمیل:

pedrammaleky[at]gmail.com

برای بیان شکایات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات از فرم زیر استفاده کنید.

مجله خلایق آماده شنیدن پیشنهادات شما برای بهبود عملکرد خود است.

با تشکر از شما

Copyright © ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸  https://www.khalayegh.com