اعضای مجله خلایق

پدرام-ملکی

پدرام ملکی تکلیمی

از استان گیلان

سید-مالک-میرزایی۳

سید مالک میرزائی

از استان گلستان

محمد-رضا-برقانی۴

محمد رضا برقانی

از استان گیلان

بهاره قاسم پور

بهاره قاسم پور

از استان اصفهان

اکبر جودکی

اکبر جودکی

از استان لرستان

مینا قطب الدینی

مینا قطب الدینی

از استان بوشهر

سمانه طبسی

سمانه طبسی

از استان خراسان رضوی

لیلا عسگری

لیلا عسگری

از استان همدان

همکارانی که افتخار همکاری با ایشان را داشتیم :
نسرین رجبعلی زاده

نسرین رجبعلیزاده

از استان خراسان رضوی

فریده میرزایی

فریده میرزایی

از استان تهران

رویا کامیار

رویا کامیار

از استان تهران