اعضای مجله خلایق

پدرام-ملکی

پدرام ملکی تکلیمی

از استان گیلان

سید-مالک-میرزایی۳

سید مالک میرزائی

از استان گلستان

محمد-رضا-برقانی۴

محمد رضا برقانی

از استان گیلان

نسرین رجبعلی زاده

نسرین رجبعلی زاده

از استان خراسان رضوی

فریده میرزایی

فریده میرزایی

از استان تهران

بهاره قاسم پور

بهاره قاسم پور

از استان اصفهان

اکبر جودکی

اکبر جودکی

از استان لرستان

سمیرا عنایتی

سمیرا عنایتی

از استان اردبیل

مینا قطب الدینی

مینا قطب الدینی

از استان بوشهر

1213

همین حالا

به گروه خلایق بپیوندید.

1213

همین حالا

به گروه خلایق بپیوندید.

1213

همین حالا

به گروه خلایق بپیوندید.