مطالب مرتبط

درباره مقاله فوق چه نظری دارید؟

جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
ناشناس

عالی بود

ندا

وای خدا عالی بود مردم از خنده

ندا

وای خدا مردم از خنده???