کتاب زبان پایه نهم – تدریس کامل درس دوم انگلیسی پایه نهم

تدریس کامل درس دوم کتاب زبان پایه نهم به همراه تمرینات و قواعد در قالب جزوه و فیلم

کتاب زبان پایه نهم از ۶ درس تشکیل شده است. در این جا کلیه مطالب درس دوم را به همراه ، تمرینات و گرامر آن تدریس می کنیم.

گرامر این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است : زمان حال استمراری در انگلیسی ، کاربرد s‘ و  of.

این دو مورد را هم با ذکر مثال های متنوع توضیح خواهیم داد.

کتاب زبان پایه نهم – فیلم درس دوم

کتاب زبان پایه نهم

درس ۲ : مسافرت

کتاب زبان پایه نهم

گفتگو

.Listen to the conversation between a tourist and a receptionist

کتاب زبان پایه نهم – به گفتگوی بین یک گردشگر و یک پذیرش کننده گوش کنید.

?Receptionist: Welcome to our hotel sir, how can I help you

به هتل ما خوش آمدی آقا ، چطور می توانم کمکتان کنم؟

  .Tourist: My name is Paul Kress. I’m from Germany. I have a reservation here

اسم من پل کرس است. من اهل آلمانم. من در اینجا یک رزرو دارم.

?Receptionist: I see! Are you staying here for two nights

متوجهم. شما دو شب اینجا می مانید؟

.Tourist: Yes, my wife and I are visiting Tehran for three days

بله. من و همسرم داریم به مدت ۳ روز از تهران بازدید می کنیم.

.Receptionist: Where is she now? I need to check her passport

او اکنون کجاست؟ لازم است که من پاسپورتش را چک کنم.

.Tourist: She’s standing over there, by the gift shop. Here is her passport

او آنجا ایستاده است. کنار سوغاتی فروشی. این پاسپورت او است.

.Receptionist: Thank you. This is your key. It’s room 213. Hope  you enjoy your stay in Tehran

ممنونم. این کلید شما است. اتاق ۲۱۳. امیدوارم از اقامتون در تهران لذت ببرید.

کتاب زبان پایه نهم

.Listen to the examples.Then ask and answer with a friend

کتاب زبان پایه نهم – به مثال گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Are you visiting Tehran

آیا شما دارید از تهران دیدن می کنید؟

.Yes, I am

بله. دارم دیدن می کنم.

?Are they traveling around  the world

آیا آن ها دارند دور دنیا سفر می کنند؟

.No, they aren’t

نه. سفر نمی کنند.

?Is Paul booking a room

آیا پل دارد یک اتاق ثبت می کند؟

.Yes, he is

بله. دارد ثبت می کنند.

?Is Kate checking the map

آیا کیت دارد شماره نقشه را چک می کند

?No, she’s reading the guide book

نه. او دارد کتاب راهنما را می خواند.

کتاب زبان پایه نهم

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – به مثال ها گوش کنید و سپس با یک دوست سوال و  جواب کنید.

?Who is speaking English now

چه کسی دارد الان انگلیسی صحبت می کند؟

.Sara

سارا

?What is he doing

او دارد چه می کند؟

.He is buying a ticket

او دارد یک بایت می خرد.

?Where is Ali going

علی دارد کجا می رود؟

.He’s going to Mehrabad Airport

او دارد به فرودگاه مهرآباد می رود.

?What are you doing

دارید چه کار می کنید؟

مطلب مرتبط:  نمونه سوال زبان نهم - تدریس کامل درس 6 زبان پایه نهم - مجله خلایق

.I’m filling out the reservation form

من دارم فرم رزرو کردن را پر می کنم.

?How are they traveling

آن ها دارند چگونه سفر می کنند؟

.They are traveling by train

آن ها دارند با قطار سفر می کنند.

کتاب زبان پایه نهم

خریدن بلیت

کتاب زبان پایه نهم

چک کردن پاسپورت

کتاب زبان پایه نهم

نام نویسی کردن

کتاب زبان پایه نهم

چک کردن جدول زمان بندی

کتاب زبان پایه نهم

به زمین نشستن/بلند شدن از زمین

کتاب زبان پایه نهم

تعویض پول

کتاب زبان پایه نهم

پر کردن فرم

کتاب زبان پایه نهم

ثبت کردن هتل

کتاب زبان پایه نهم

جمع کردن وسایل سفر

کتاب زبان پایه نهم

صحبت کردن با یک پذیرش کننده

کتاب زبان پایه نهم

سوالات زبان انگلیسی – ملودی زبان

Listen to the conversation and pay attention to the intonation of “Yes/No questions” -to be

کتاب زبان انگلیسی پایه نهم – به گفتگو گوش کرده و به آهنگ سوالات بله و خیر توجه کنید.

?Kiana: Are you working with the computer now

کیانا : آیا شما دارید الان با کامپیوتر کار می کنید؟

.Sara: Yes, I’m searching for a hotel in Sanandaj

سارا : بله ، من دارم دنبال یک هتل در سنندج می گردم.

?Kiana: Is it possible to book it online

کیانا : آیا این امکان ثبت آنلاین آن وجود دارد؟

!Sara: Yes, of course

سارا : بله. البته

.Listen to the questions below and then practice

کتاب انگلیسی نهم – به سوالات زیر گوش کرده و سپس تمرین کنید.

کتاب زبان پایه نهم

معنی جملات:

آیا – آن کشور – کشور زیبایی است؟

آیا او یک گردشگر است؟

آیا شما دارید این جا اقامت می کنید؟

آیا او دارد دنبال یک هتل می گردد؟

آیا شما دارید به شیراز مسافرت می کنید؟

آیا آن ها دارند تسویه حساب می کنند؟

کتاب زبان پایه نهم

آموزش گرامر زبان نهم زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

کاری را نشان می دهد که در زمان حاضر در حال انجام است ولی هنوز تمام  نشده است.

دستور ساخت حال استمراری:

کتاب زبان پایه نهم

مثال:

.I am studying physics

من دارم فیزیک مطالعه می کنم.

.You are staying here

شما دارید اینجا اقامت می کنید.

کتاب زبان پایه نهم

زمان حال استمراری منفی

برای منفی کردن حال استمراری کافی است بعد از فعل  to be کلمه not را اضافه کنیم.

مثال:

.They are cleaning the room

آن ها دارند اتاق را تمیز می کنند.

.They are not cleaning the room

آن ها در حال تمیز کردن اتاق نیستند.

گاهی اوقات فعل to be یا not را مخفف می کنند.

مثال:

.I am not speaking Persian

.I’m not speaking Persian

من در حال فارسی صحبت کردن نیستم.

.You are not reading a book

.You’re not reading a book

.You aren’t reading a book

شما در حال خواندن یک کتاب نیستید.

She is not writing a letter

She’s not writing a letter

She isn’t writing a letter

او در حال نوشتن یک نامه نیست.

سوالی کردن زمان حال استمراری

برای سوالی کردن زمان حال استمراری کافی است فعل to be  را به اول جمله آورده و حرف اول آن را با حروف بزرگ نشان دهیم.

کتاب زبان پایه نهم

مثال:

.Sara is booking online

سارا دارد به طور انلاین ثبت نام می کند.

?Is Sara booking online

آیا سارا دارد به طور آنلاین ثبت نام می کند؟

.You are visiting Iran

شما دارید از ایران دیدن می کنید.

?Are you visiting Iran

مطلب مرتبط:  نمونه سوالات نهم + تدریس کامل درس 5 زبان پایه نهم

آیا شما دارید از ایران دیدن می کنید؟

نکته : حال استمراری را می توانیم با آوردن who و where در اول جمله سوالی کنیم.

کتاب زبان پایه نهم

مثال:

?What is she playing

او دارد چه بازی ای انجام می دهد؟

?Who is speaking to the teacher

چه کسی دارد با معلم صحبت می کند؟

آموزش گرامر زبان نهم – کاربرد ‘s و  of

برای بیان تعلق چیزی به چیز دیگر از حرف اضافه  of استفاده می کنیم.

مثال:

The wheels of the car

چرخ های ماشین

The legs of the chair

پایه های صندلی

The door of the room

درِ اتاق

برای بیان تعلق چیزی به به یک شخص یا موجود زنده ، از s‘ ( بخوانید: آپاستروف اس ) استفاده می کنیم.

مثال:

Kate’s scarf

روسری کیت

Jack’s shirt

پیراهن جک

Teachers’ office

دفتر معلمان

کتاب زبان پایه نهم

پیدا کنید.

.Find and underline “present continuous tense” in the passage below

کتاب انگلیسی نهم – در متن زیر جملات ” زمان حال استمراری ” را یافته و زیرشان خط بکشید.

.This is Paul

این پل است.

.He is a tourist from Germany

او گردشگری اهل آلمان است.

.He’s going  into a gift shop with his wife

او دارد با همسرش به یک سوغاتی فروشی می رود.

.They are opening the door of the shop

آن ها دارند در مغازه را باز می کنند.

.Now, they’re talking to the  shopkeeper to find suitable gifts for their daughters

حالا آن ها دارند با مغازه دار صحبت می کنند تا سوغاتی های مناسبی برای دخترانشان بیابند.

.Paul’s daughters are living in Spain now

دختران پل در حال حاضر دارند در اسپانیا زندگی می کنند.

جواب ها:کتاب زبان پایه نهم

.Tell your classmates five things you guess your family members are doing now

سوالات زبان انگلیسی – ۵ کاری که حدس می زنید اعضای خانواده تان دارند الان انجام می دهند را به همکلاسی های تان بگویید.

.Example: I guess my brother is praying now

مثال : حدس می زنم برادرم الان دارد نماز می خواند.

.I guess that my mother is cooking lunch now

من حدس می زنم که مادرم الان دارد ناهار درست می کند.

.I think that my sister is studying for exams

من فکر می کنم که خواهرم دارد برای امتحانات مطالعه می کند.

.I believe that my big sister is working very hard

من معتقدم که خواهر بزرگم دارد خیلی سخت کار می کند.

.I guess that my father is typing a letter now

من حدس می زنم که پدرم الان دارد یک نامه تایپ می کند.

.I guess that my little brother is playing with his toys now

من حدس می زنم برادر کوچک ترم الان دارد با اسباب بازی هایش بازی می کند.

تدریس کامل درس دوم کتاب زبان پایه نهم به همراه تمرینات و قواعد در قالب جزوه و فیلم

کتاب زبان پایه نهم , زمان حال استمراری در انگلیسی , زمان حال استمراری , کتاب زبان انگلیسی پایه نهم , کتاب انگلیسی نهم , سوالات زبان انگلیسی , آموزش گرامر زبان نهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

15 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها