انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی – درس سوم : انرژی تجدید پذیر

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی را با ما بیاموزید.

در این مقاله درس سوم انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی را به طور کامل تدریس می کنیم. هدف ما این است که دانش آموزان تمام مرز و بوم ایران از آموزش رایگان و با کیفیت بهره مند گردند.

بزودی تدریس کامل کتاب ها و دروس مقاطع مختلف به همراه نمونه سوالات آن ها در این سایت ارائه خواهد. لطفا برای حمایت از ما این سایت را به دوستان و آشنایان خود معرفی کرده و از مطالب سایت فقط در خود سایت استفاده نمایید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

Renewable Energy

انرژی تجدید پذیر

:Interesting Facts

واقعیت های جالب

The first wind machine device was used  in ancient Persia around 300 BC

اولین ابزار ماشین بادی در ایران باستان در حدود سال ۳۰۰ قبل از میلاد استفاده گردید.

.One wind turbine can produce enough electricity to power 300 homes

یک توربین بادی می تواند الکتریسیته کافی را برای انرژی بخشیدن به ۳۰۰ خانه فراهم کند.

.Renewable  energy  sources  create  three  times more jobs than fossil  fuels

منابع انرژی تجدید پذیر نسبت به سوخت های فسیلی ۳ برابر بیشتر شغل ایجاد می کنند.

.Albert Einstein won  the Nobel Prize  in 1921  for his experiments  with  solar  power

آلبرت انیشتین در سال ۱۹۲۱ جایزه نوبل را برای آزمایش هایش روی انرژی خورشیدی برد.

( این عبارت کاملا اشتباه است. اینشتین جایزه نوبل را به خاطر تحقیق بر روی اثر فوتوالکتریک کسب کرد نه به خاطر تحقیق روی انرژی خورشیدی)

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

آماده شوید.

.Match the pictures with energy sources

انگلیسی دوازدهم تجربی – تصویرها را با منابع انرژی تطبیق دهید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

wind           b. water              c. sunshine             d. plants

جواب:

 انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.Now fill in the blanks with the above words

انگلیسی دوازدهم تجربی – اکنون جاهای خالی را با کلمات بالا پر کنید.

…………………..Some scientists are working on producing electricity from

. This way, while the plant is growing, electricity is produced

.Hydro power or ………….  power is produced as a result of falling or running water

Solar energy or the energy that comes from …………………..  can be used

.to heat, cool, and light our homes and schools

.Wind turbines convert the kinetic energy in the ……………..  into mechanical power

جواب ها :

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

معنی :

برخی دانشمندان دارند بر روی تولید الکتریسیته از گیاهان کار می کنند. در این روش در همان حین که گیاه رشد می کند  الکتریسیته تولید می شود.

نیرو محرکه ناشی از آب یا انرژی آب به عنوان محصولی از آب سقوط کننده یا متحرک ، تولید می شود.

انرژی خورشیدی یا انرژی ای که از خورشید بدست می آید می تواند برای {فراهم کردن} گرما ، سرما و نور خانه ها و  مدرسه هایمان استفاده شود.

توربین های بادی انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.  (و سپس این انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند)

.Draw a circle around renewable energy sources

آموزش زبان انگلیسی رایگان – دور منابع انرژی تجدید پذیر خط بکشید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

جواب: زیر منابع تجدید پذیر خط می کشیم.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

آموزش زبان انگلیسی رایگان

.This picture shows six ways you can save energy. Place the letter next to the correct description

ترجمه انگلیسی به فارسی – این تصویر ۶ راه ذخیره انرژی را نشان می دهد. هر یک از حروف را در جای مناسب قرار دهید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.b) .Close the door behind you so the cold or warm air doesn’t go out

در را پشت سرت ببند طوری که هوای گرما یا سرد خارج نشود.

.a). If you’re the last person to leave the room, turn off the TV

اگر آخرین نفری هستی که اتاق را ترک می کنی تلویزیون را خاموش کن.

.e). Trees can lower the cooling costs of your home

درختان می توانند هزینه های سرمایش خانه را پایین بیاورند.

.c) .Using a dishwasher saves much more water than hand washing

استفاده از ماشین ظرفشویی نسبت به شستن با دست ، آب بیشتری صرفه جویی می کند.

.d) .LED light bulbs use 75% less energy and last 10 times longer than string light bulbs

لامپ های LED  هفتاد و پنج درصد کم تر انرژی مصرف می کنند و ۱۰ برابر بیشتر از لامپ های رشته ای عمر می کنند.

.f) .Let your computer monitor go to sleep or turn it off to save more energy

برای صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی ، کامپیوترتان را در حالت SLEEP قرار داده یا خاموش کنید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

گفتگو

Emad and his father are traveling to Guilan. On the way, in Manjeel, Emad sees huge wind turbines

ترجمه انگلیسی به فارسی – عماد و پدرش دارند به گیلان سفر می کنند. در راه ، عماد در منجیل توربین های بادی عظیم را می بیند.

!Emad:  Daddy, look at those big fans

عماد : بابا به آن پنکه های بزرگ نگاه کن.

.Father: They are actually wind turbines

پدر : در واقع آن ها توربین های بادی هستند.

?Emad: Wind turbines

عماد : توربین های بادی؟

.Father:Yes, wind turbines are used to produce electricity from wind power

پدر : بله. توربین های بادی برای تولید الکتریسیته از انرژی باد به کار می روند.

?Emad: I know electricity can be produced from water and sunlight. How might it be generated from wind

عماد : می دانم الکتریسیته می تواند از آب و نور خورشید تولید شود. چگونه ممکن است از باد تولید شود؟

Father: Well, a wind turbine works the opposite of a fan. Instead of using electricity to make wind, a turbine uses wind to make electricity. It is a type of clean energy

پدر : خب یک توربین بادی برخلاف یک پنکه عمل می کند. توربین به جای استفاده از الکتریسیته برای تولید باد ، از باد برای تولید الکتریسیته استفاده می کند.

.Emad:  These wind turbines remind me of what I read about using wind power in Yazd’s buildings

عماد : این توربین های بادی من را یاد چیزی که درباره استفاده از انرژی باد در بناهای بادی یزد ، خواندم می اندازد.

?Father: You mean wind towers

پدر : منظورت بادگیر است؟

.Emad:  Yes, they are natural air cooling systems and can be used instead of electrical air conditioners

?This is another source of clean energy, isn’t it

عماد : بله . آن ها سیستم های خنک کننده طبیعی هوا هستند و می توانند به جای تهویه کننده های هوای الکتریکی استفاده شوند. این {خودش} منبع دیگری از انرژی پاک است. اینطور نیست؟

!Father: Yes, it is an excellent type of clean energy

پدر : بله. این یک نوع عالی از انرژی پاک است.

?Emad:  Daddy, can we travel to Yazd this Norooz

عماد : بابا آیا ما می توانیم {عید} نوروز به یزد سفر کنیم؟

.Father: That’s OK with me. Let’s check it with others

پدر : از نظر من ردیفه. بیا با بقیه هماهنگ کنیم.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

سوالات

.Answer the following questions orally

مکالمه زبان انگلیسی – به سوالات زیر شفاها پاسخ دهید.

?Where are Emad and his father

عماد و پدرش کجا هستند؟

.They are in Manjeel near the wind turbine

آن ها در منجیل در نزدیکی توربین های بادی هستند.

?Has Emad ever traveled to Yazd

آیا عماد تا بحال به یزد سفر کرده است؟

.No , he hasn’t

نه. سفر نکرده است.

?In your city or village What types of clean energy can you find

چه انواعی از انرژی پاک می توانید در شهر یا روستایتان بیابید؟

.I don’t know

نمی دانم.

مکالمه زبان انگلیسی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

کلمات و اصطلاحات جدید

.Look, Read and Practice

نگاه کنید ، بخوانید و تمرین کنید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.Oil, coal and natural gas are three common fossil fuels

نفت ، زغال سنگ و گاز طبیعی سه سوخت فسیلی متداول هستند.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.The main sources of renewable energy are wind, water and sun

منابع اصلی انرژی تجدید پذیر باد ، آب و خورشید هستند.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.Iran is rich in oil resources

ایران سرشار از منابع نفتی است.

.Many Iranian old houses are famous for their beautiful yards

خیلی از خانه های قدیمی ایرانی به خاطر حیاط های زیبایشان معروف هستند.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.The factory has polluted the river

کارخانه رودخانه را آلوده کرده است.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.The new light bulbs consume less electricity

لامپ های جدید ، برق کم تری مصرف می کنند.

سوالات زبان انگلیسی پایه دوازدهم

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

.My uncle often sits in the balcony has a cup of coffee and reads a book

عموی من اغلب با فنجانی قهوه در ایوان می نشیند و کتابی می خواند.

سوالات زبان انگلیسی پایه دوازدهم

.Read and Practice

بخوانید و تمرین کنید.

variety: many different types of things or people

گوناگونی ، تنوع : انواع مختلف متعددی از چیزها یا مردم.

.They do a variety of fitness activities

آن ها انواع فعالیت های تناسب را انجام می دهند.

tide: the rise and fall of the sea

جزر و مد : بالا و پایین رفتن دریا

.Here you can see two high and two low tides each day

در این جا می توانید هر روز جزر و مد را ببینید.

replace:1.to take the place of somebody or something

جایگزین کردن: ۱- جابجا کردن کسی یا چیزی

.The factory replaced most of its workers with robots

کارخانه بیشتر کارگرانش را با ربات ها جایگزین کرد.

. put something back in the right placeمعنی دوم

برگرداندن چیزی به جای صحیح .

.She carefully replaced the china plate on the shelf

او بشقاب چینی را با احتیاط به قفسه برگرداند.

use up: to finish something

مصرف کردن: تمام کردن چیزی

.Don’t use up all the milk, we need some for breakfast

همه شیر را مصرف نکن ، ما قدری {از آن را} برای صبحانه نیاز داریم.

forever: for all time

تا ابد : برای همیشه

.No one can live forever

هیچ کس نمی تواند تا ابد زندگی کند.

demand: the amount of a product or service that people want

نیاز داشتن: مقدار یک محصول یا خدمات که مردم می خواهند.

Demand for organic food is increasing

نیاز به غذای ارگانیک در حال افزایش است.

convert: to change in form or character

تبدیل کردن : تغییر در شکل یا شخصیت

.The sofa converts into a bed

این مبل به رختخواب تبدیل می شود.

absorb: to take something in, especially gradually

جذب کردن :  بردن چیزی به داخل ، مخصوصا به طور تدریجی

.Plants absorb carbon dioxide

گیاهان کربن دی اکسید را جذب می کنند.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

روخوانی

Earth for our Children

زمین برای بچه هایمان

ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دوازدهم

.Energy is the ability to do work

انرژی توانایی انجام کار است.

It can take a variety of forms: mechanical, electrical, chemical, and nuclear

انرژی می تواند فرم های مختلفی داشته باشد: مکانیکی ، الکتریکی ، شیمیایی و هسته ای

.To produce any type of energy, the resources of the earth are used

برای تولید هر نوع انرژی ، منابع زمین مورد استفاده قرار می گیرند.

.The main resources of the earth are fossil fuels such as natural gas, oil, and coal

منابع اصلی زمین سوخت های فسیلی مثل گاز طبیعی ، نفت و زغال سنگ هستند.

.We get most of our energy from these fossil fuels, but this is harmful to the environment

ما بیشتر انرژی مان را از این سوخت های فسیلی می گیریم اما این {کار} برای محیط ما مضر است.

.Fossil fuels are nonrenewable and cannot be replaced easily

سوخت های فسیلی تجدید ناپذیرند و به سادگی قابل جایگزینی نیستند.

.Once we use them up, they’re gone forever

وقتی ما از آن ها استفاده می کنیم برای همیشه از بین می روند.

.They are not clean as they pollute water or air

آن ها تمیز نیستند چون آب یا هوا رو آلوده می کنند.

.In recent years, scientists try to use other types of energy resources

در سال های اخیر ، دانشمندان سعی می کنند از انواع دیگر منابع انرژی استفاده کنند.

.They call them clean energy resources because they do not pollute the earth

آن ها این انرژی ها را انرژی پاک می نامند چون زمین را آلوده نمی کنند.

.Clean energy is renewable

انرژی پاک تجدید پذیر است.

.It is made from resources that can be replaced, like wind, water, sunshine, tides, and plants

انرژی پاک  از منابعی تهیه می شود که می توانند جایگزین شوند مثل باد ، آب ، تابش خورشید ، جزر و مد و گیاهان.

.When renewable energy resources are used, the demand for fossil fuels is reduced

وقتی منابع انرژی تجدید پذیر مورد استفاده قرار بگیرند نیاز به سوخت های فسیلی کاهش می یابد.

.The most common type of clean energy is the solar power

متداول ترین نوع انرژی پاک ، انرژی خورشیدی است.

Solar energy is produced by the radiations that reaches the earth

انرژی خورشیدی به وسیله تابش هایی که به زمین می رسند تولید می شود. {در اصل ، اصطلاح تولید شدن برای انرژی غلط است چون طبق اصل پایستگی انرژی ، انرژی نه تولید شده و نه از بین می رود بلکه از فرمی به فرم دیگر تغییر می کند}

.People have used the sun as a heat source for thousands of years

مردم به مدت هزاران سال از خورشید به عنوان منبع گرما استفاده کرده اند.

Iranians, for instance, use special designs and arrangements of windows, balconies and yards to get the most sunshine

برای مثال ایرانی ها برای این که بیشترین تابش خورشید را بگیرند از طرح ها و آرایش های خاصی از پنجره ها ، بالکن ها و حیاط ها استفاده می کنند.

.Different types of materials might also be used in building the houses

همچنین در ساخت این خانه ها ممکن است مواد مختلفی به کار رود.

.This keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year

این {کار} مردم را در فصول سرد ، گرم و در ایام گرم سال ، سرد نگه می دارد.

.Nowadays, solar energy can be converted into other forms of energy , such as heat and electricity

مطلب مرتبط:  جزوه زبان انگلیسی دوازدهم - تدریس کامل درس دوم زبان پایه دوازدهم

امروزه انرژی خورشیدی می تواند به شکل های دیگر انرژی مثل گرما و الکتریسیته تبدیل شود.

.Solar energy might be used , for heating water and air in homes , buildings, or swimming pools

انرژی خورشیدی می تواند برای گرم کردن آب و هوا در خانه ها ، ساختمان ها یا استخرهای شنا به کار رود.

Maybe you’ve seen buildings or houses with big shiny panels on the roof

شاید شما ساختمان ها یا خانه هایی را با پنل های درخشان بزرگ بر روی سقف دیده باشید.

ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دوازدهم

.These are solar collectors that collect heat by absorbing sunlight and producing solar power

این ها جمع کننده های خورشیدی هستند که با جذب نور خورشید و تولید انرژی خورشیدی ، گرما را جمع می کنند.

,Also , solar energy can be used in generating electricity to provide power for watches, highway signs

.houses and even space stations

همچنین انرژی خورشیدی می تواند در تولید الکتریسیته برای تامین انرژیِ ساعت ها ، علائم بزرگراه ها ، خانه ها و حتی ایستگاه های فضایی مورد استفاده قرار بگیرد.

.Clean energy resources are widely used in many countries to keep cities and villages clean

منابع انرژی پاک به طور وسیعی در خیلی از کشورها برای تمیز نگه داشتن شهر ها و روستاها استفاده می شوند.

.As a result, less fossil fuels are consumed each year and they are saved for the future generations

در نتیجه هر ساله سوخت های فسیلی کم تری مصرف می شوند و برای نسل های آینده ذخیره می شوند.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

استراتژی خواندن  – نکته برداری

یادگیری نکته برداری خیلی مهم است. نکته های خوب به شما کمک می کنند متنی را که خوانده به خاطر بسپارید و مرور کنید. برای یادداشت برداری در حین خواندن ، قاعده خاصی وجود ندارد.

این خود شما هستید که باید بهترین روش را کشف کنید. با این حال رویکرد های زیر می تواند مفید واقع شود.

مطمئن شوید که هیچ کدام از ایده ها و مثال های مهم را از قلم ننداخته اید.

نیاز به نوشتن جملات کامل نیست اما نوشتن کلمات مهم الزامی است.

از اختصار نویسی و علامت گذاری استفاده کنید.

یادداشت های خود را می توانید در حاشیه برگه یا در یک ورق جدا بنویسید.

حالا به متن زیر توجه کنید. در پایان مطلب می توانید خلاصه این مطلب را ببینید.

” برای داشتن یک زندگی سالم تر لازم است که {مردم} اصول خاصی را رعایت کنند. اولا باید سلامت عمومی بدن خود را چک آپ کنند.  مهم ترین کار اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب است. باید سابقه پزشکی خانواده خود را هم بررسی کنند. با این کار اگر کسی در خانواده آن ها بیماری خاصی داشته باشد به آن پی می برند.

خلاصه نویسی مطلب فوق:

یک زندگی سالم تر

چک آپ کردن سلامت عمومی : فشار خون و سلامت قلب

چک کردن وجود احتمالی بیماری در اعضای خانواده

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

درک مطلب

Use the information in the ‘Reading’  to  complete  the  notes. Then compare your notes with  your  classmates’  notes

از متن ریدینگ یادداشت برداری کرده و سپس یادداشت های خود را با سایر همکلاسی هایتان مقایسه کنید.

بر عهده خودتان

 . Go back  to  the  ‘Reading’ and  try  to  take notes on  the basis of  the above guidelines

به ریدینگ برگشته و سعی کنید بر اساس راهبرد هایی که بیان کردیم از متن ریدینگ یادداشت برداری کنید.

بر عهده خودتان

.Read the ‘Reading’. Find what these words refer to

ریدینگ را بخوانید و بگویید که هر یک از کلمات زیر به چه چیزی اشاره می کنند.

( it (paragraph 1, line 1

Energy

( them (paragraph 2, line 3

fossil fuels

( them (paragraph 3, line 2

other types of energy resources

( these (paragraph 5, line 5

panels

( they (paragraph 6, line 3

fossil fuels

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

گسترش دامنه لغت

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

ضرب المثل ها

ضرب المثل ، جمله کوتاه معروفی است که یک توصیه عملی را در مورد زندگی ارائه می دهد. اغلب مواقع معنی ظاهری و واقعی ضرب المثل ها با هم فرق دارد.

ضرب المثل ها در تمام زبان ها وجود دارند. بسیاری از ضرب المثل هایی که در انگلیسی به کار می روند معادل فارسی دارند.

به مثال های زیر توجه کنید:

.God helps those who help themselves

معنی تحت اللفظی : خدا به کسانی که به خودشان کمک می کنند ، کمک می کند.

معادل فارسی : از تو حرکت ، از خدا برکت.

.The early bird catches the worm

معنی تحت اللفظی : پرنده ای که زودتر اقدام کند کرم را شکار می کند.

معادل فارسی : سحر خیز باش تا کامروا باشی

.Match the following proverbs with their meanings and then write their equivalents in Persian

ضرب المثل های زیر را با معانی آن ها تطبیق داده ، سپس معادل فارسی شان را بنویسید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

در زیر می توانید جواب ها را به همراه معانی ، توضیحات و ضرب المثل معادل فارسی ببینید.

.Birds of a feather flock together

پرنده های همسان با یکدیگر پرواز می کنند.

.People like to spend time with others who are similar to them

مردم دوست دارند با کسانی وقت بگذرانند که شبیه خودشان باشند.

معادل فارسی:                    کبوتر با کبوتر باز با باز    کند همجنس با همجنس پرواز

.Actions speak louder than words

اعمال ، بلندتر از کلمات سخن می گویند.

.Just saying that you’ll do something doesn’t mean much. Actually doing it is harder and more meaningful

همین که بگویی فلان کار را انجام خواهم داد چندان معنا ندارد. در حقیقت انجام آن سخت تر و پر معناتر است.

معادل های فارسی :       دو صد گفته چون نیم کردار نیست.        یا        به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

.Practice makes perfect

تمرین، ایده آل می سازد.

.You have to practice a skill a lot to become good at it

برای این که در کاری خبره شوی باید تمرین کنی.

معادل فارسی:      کار نیکو کردن از پر کردن است.

.Too many cooks spoil the broth

آشپزهای زیاد آش را خراب می کنند.

When there are too many people trying to lead and give their opinions, it’s confusing and leads to bad results

.Jobs and projects should have one or two strong leader

وقتی افراد خیلی زیادی باشند که سعی در هدایت کردن {کاری} داشته باشند و نظراتشان را بدهند این منجر به گیج شدن و نتایج بدی می شود.

کارها و پروژه ها باید یک یا دو رهبر قوی داشته باشند.

معادل های فارسی :

آشپز که دو تا شود، آش یا شور می شود یا بی نمک.

وقتی همه کدخدا باشند خانه ویران می شود.

.Easy come , easy go

{آنچه} به سادگی می آید به سادگی می رود.

.When you get money quickly, like by winning it, it’s easy to spend it or lose it quickly as well

وقتی به سرعت پول بدست می آوری – مثلا با برنده شدن آن – خرج کردن یا از دست دادن آن هم به همین سرعت است.

معادل فارسی :          باد آورده را باد می برد.

.Two heads are better than one

دو سر بهتر از یک سر است. (دو عقل بهتر از یک عقل است.)

.When two people cooperate with each other, they come up with better ideas

وقتی دو نفر با هم همکاری می کنند ایده های بهتری مطرح می کنند.

معادل های فارسی:

هر سری یک عقلی دارد.

عقل قوت گیرد از عقل دگر

.Don’t count your chickens before they hatch

جوجه هایت را قبل از آن که از تخم در بیایند نشمار.

Your plans might not work out, so don’t start thinking about what you’ll do after you succeed. Wait until

you’ve already succeeded, and then you can think about what to do next

نقشه های شما ممکن است درست از کار در نیایند. بنابراین شروع به فکر (خیالبافی) نکن که بعد از موفقیت چه خواهی کرد. صبر کن تا اول موفق شوی ، آنگاه می توانی در مورد چیزی که بعد انجام می دهی فکر کنی.

معادل فارسی :           جوجه را آخر پاییز می شمارند.

Out of sight, out of mind

دور از دید ، دور از ذهن

.You soon forget people or things that are no longer visible or present

افراد یا چیزهایی که دیگر در معرض دید یا حاضر نیستند را به زودی فراموش می کنید.

معادل فارسی :         از دل برود هر آنکه از دیده برفت

.Write the Persian counterparts for the following English proverbs

ضرب المثل های زیر را با معنی شان تطبیق داده ، سپس معادل فارسی آن ها را بنویسید.

.Cut your coat according to your cloth

معنی : کُت خود را اندازه پارچه ات برش بزن.

معادل فارسی : پایت را اندازه گلیمت دراز کن.

.A burnt child dreads the fire

معنی : بچه سوخته از آتش وحشت دارد.

معادل فارسی : مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

.kill two birds with one stone

معنی : دو پرنده را با یک سنگ بکش.

معادل فارسی : با یک تیر دو نشان زدن

.Don’t look a gift horse in the mouth

معنی : دهان اسب پیشکش را نگاه نکن.

معادل فارسی : دندان اسب پیشکش را نمی شمارند.

جملات مجهول زبان انگلیسی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

گرامر

بخش اول گرامر : مجهول کردن جملات دارای افعال مُدال

در درس اول زبان پایه دوازدهم به طور مفصل در مورد مجهول سازی جمله ها صحبت کردیم. پیشنهاد می کنم برای یادآوری مفصل اینجا کلیک کنید.

بخش اول گرامر این درس به طور عمده شامل مجهول کردن جملات دارای فعل مُدال است.

اما افعال مدال در زبان انگلیسی.

در انگلیسی به فعل هال زیر افعال مدال (modal verbs) می گویند:

can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to

افعال مُدال توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در جمله نشان می دهند. شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر می کند.

به عنوان مثال could شکل گذشته فعل مُدال can به معنای توانستن است.

یا فعل مدال must حالت قوی تر و دستوری تر فعل مدال should است.

ویژگی مهم این فعل ها این است که فعل اصلی بعد از آن ها به صورت ساده می آید (یعنی بدون s و ed , …).

سوال این جاست که شکل مجهول جملات دارای فعل مُدال چگونه است؟

فرم کلی این جملات مجهول به صورت زیر است:

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

مثال

.we must check installation

جمله معلوم : ما باید تاسیسات را چک کنیم.

.installation must be checked

جمله مجهول : تاسیسات باید چک شوند.

برای منفی کردن این جمله ها باید بعد از فعل مُدال ، not بیاوریم.

مثال

.installation must not be checked

جمله مجهول منفی : تاسیسات نباید چک شوند.

در درس اول چندین مثال زدیم. به همین دلیل در این جا زیاد روی این موضوع مانور نمی دهیم. می توانید به درس اول مراجعه کنید.

جملات مجهول زبان انگلیسی

.Read the following texts

افعال مدال در زبان انگلیسی – متن های زیر را بخوانید.

(این متن کاربرد افعال مدال مجهول را نشان می دهد)

?Did you know that the things nobody wants can be used to produce electricity, heat or fuel

آیا می دانید چیزهایی که هیچ کس نمی خواهد می توانند برای تولید الکتریسیته ، گرما یا سوخت استفاده شوند.

.Changing waste to energy can be considered one of the most helpful ways to save the resources of the earth

تبدیل زباله به انرژی می تواند {به عنوان} یکی از کارآمدترین راه های ذخیره منابع زمین در نظر گرفته شود.

.Because garbage can be changed directly into a liquid fuel, it can be used in cars , trucks, buses and airplanes

چون زباله می تواند مستقیما به یک سوخت مایع تبدیل شود می تواند در ماشین ها ، کامیون ها ، اتوبوس ها و هواپیماها مورد استفاده قرار بگیرد.

.To do that, garbage  should be collected and taken to a landfill by workers

برای این منظور ، زباله باید جمع آوری شده و توسط کارگران به محوطه بازیافت انتقال یابد.

.delivery as well People may be paid for voluntary garbage

به علاوه ، می توان به مردم برای تحویل داوطلبانه زباله ، پول پرداخت کرد.

.It is important to know that not all types of waste can be used to produce fuel

مهم است بدانید که همه انواع زباله نمی تواند برای تولید سوخت مورد استفاده قرار گیرد.

.Some materials may give off harmful gases in the process

برخی مواد ممکن است در این فرآیند ، گازهای مضر آزاد کنند.

.Therefore, people should be informed of this danger and warned about the possible harms

بنابراین مردم باید از این خطر آگاه شوند و درباره ضررهای احتمالی به آن ها هشدار داده شود.

.Read the following example sentences

افعال مدال در زبان انگلیسی – جمله های نمونه زیر را بخوانید.

(در اینجا مثال هایی از نحوه مجهول کردن افعال مدال را می توانید ببینید)

.The principal should call the parents

مدیر باید با والدین تماس بگیرد.

.(The parents should be called (by the principal

با والدین باید تماس گرفته شود. ( توسط مدیر )

.The cook may make a fish salad for dinner

آشپز می تواند برای شام یک سالاد ماهی بپزد.

.(A fish salad may be made for dinner (by the cook

برای شام می تواند یک سالاد ماهی پخته شود ( توسط آشپز )

.People must obey the traffic rules

مردم باید از قوانین ترافیک تبعیت کنند.

.(The traffic rules must be obeyed (by everyone

قوانین ترافیک باید تبعیت شوند ( توسط همه )

.’Tell your teacher how ‘passive voice’ is made using ‘modals

زمان مجهول در زبان انگلیسی – به معلم خود درباره نحوه ساخت جملات مجهول انگلیسی  به کمک افعال مُدال توضیح دهید.

در بالا توضیح دادیم.

.’Read the Conversation and underline all ‘passive voices with modals

زمان مجهول در زبان انگلیسی – متن گفتگو را خوانده و زیر افعال مجهول همراه با مُدال ، خط بکشید.

بر عهده خودتان

.Read the following sentences and use passive voice with the given verbs in the parentheses

زمان مجهول در زبان انگلیسی – جملات زیر را خوانده و آنها را با استفاده از فرم مجهول فعل های داخل پرانتز کامل کنید.

Something ……………………..  (should/do) about global warming , or some types of animals will die out

مطلب مرتبط:  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم

.The bill   ………………….(must/pay) before leaving the restaurant

.Some dangerous gases …………………. (may/produce) when garbage is burned

.Wind …………………… (can/change) into electricity

جواب:

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

معنی ها:

درباره {برای حل مشکل} گرمایش جهانی باید کاری انجام شود در غیر این صورت برخی از انواع حیوانات منقرض خواهند شد.

قبل از ترک رستوران ، صورت حساب باید پرداخت شود.

وقتی زباله سوزانده می شود ممکن است چند نوع گاز خطرناک تولید شود.

{انرژی} باد می تواند به الکتریسیته تبدیل شود.

.Pair up and talk about the things that can/may/should/must be done without mentioning the doer

دو نفر دو نفر شده و در مورد چیزهایی که می توانند/ممکن است/باید/حتما باید بدون ذکر فاعل انجام شوند صحبت کنید.

.Example: Water can be converted into ice in cold weather

مثال : آب می تواند در هوای سرد به یخ تبدیل شود.

برعهده خودتان

بخش دوم گرامر : ماضی بعید در انگلیسی

به جمله های فارسی زیر توجه کنید. زمان این جمله ها ماضی بعید است.

قبل از ورود من برادرم به خانه رسیده بود.

من قبل از تدریس معلم ، درس را یک بار خوانده بودم.

بهزاد خسته بود چون توی مزرعه کار کرده بود.

موژان ناراحت شد چون نمره های بدی گرفته بود.

ماضی بعید در انگلیسی

ماضی بعید کاری است که در گذشته ی نسبتا دور و قبل از یک گذشته ی ساده انجام شده و کامل شده باشد.

در انگلیسی به ماضی بعید ، گذشته کامل هم می گویند.

قاعده ساخت ماضی بعید در انگلیسی به صورت زیر است:

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

مثال

.Parviz had eaten his dinner before he watched TV

پرویز قبل از این که تلویزیون نگاه کند ، شامش را خورده بود.

.Armin had done his homework before he went to bed

آرمین قبل از این که به رختخواب برود تکالیفش را انجام داده بود.

در مورد فعل های معمولی ، شکل سوم فعل با گرفتن  ed درست می شود. اما در مورد افعال بی قاعده اوضاع کمی مشکل تر است.

شکل سوم افعال بی قاعده را باید حفظ باشید.

مثال

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

برای مشاهده لیست افعال بی قاعده انگلیسی به صورت کامل کلیک کنید.

مثالی دیگر

.Artin had walked all day long before he met his friend

آرتین قبل از این که دوستش را ملاقات کند تمام روز راه رفته بود.

گاهی مواقع اول زمان گذشته ساده آورده می شود و سپس ماضی بعید را می آورند.

مثال

 .My sister got late to school  because she had washed the dishes

خواهرم دیر به مدرسه رسید چون ظرف ها را شسته بود.

 نشانه های زمان ماضی بعید در انگلیسی

مهم ترین نشانه های گذشته ی کامل این ها هستند:

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

در مثال های زیر به وضوح این نشانه ها را می توانید ببینید.

مثال

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

منفی کردن و سوالی کردن گذشته ی کامل

برای منفی کردن گذشته کامل ، بعد از  had کلمه ی  not را اضافه می کنیم.

مثال

.Arsam had answered all the questions before the time finished

آرسام قبل از این که زمان به پایان برسد به همه سوالات جواب داده بود.

.Arsam had not answered all the questions before the time finished

آرسام قبل از این که زمان به پایان برسد به همه سوالات جواب نداده بود.

می توانیم به جای not از مخفف آن استفاده کنیم.

.Arsam hadn’t answered all the questions before the time finished

گاهی مواقع برای منفی کردن، لازم است هر دو قسمت جمله را منفی کنیم.

مثالی دیگر

.Saba was upset because she had lost her notebook

صبا ناراحت بود چون دفترش را گم کرده بود.

.Saba was not upset because she had not lost her notebook

صبا ناراحت نبود چون دفترش را گم نکرده بود.

اما سوالی کردن.

برای سوالی کردن گذشته ی کامل ، جای فاعل و  had را  عوض می کنیم.

مثال

.I had gone when you came in

?Had I gone when you came in

وقتی تو رسیدی من رفته بودم.                          آیا وقتی تو رسیدی من رفته بودم؟

.I came in after you had gone

?Had you gone before I came in

بعد از این که تو رفته بودی من رسیدم                آیا قبل از این که من برسم تو رفته بودی؟

.Parviz had eaten his dinner before he watched TV

?Had Parviz eaten his dinner before he watched TV

پرویز قبل از این که تلویزیون تماشا کند شامش را خورده بود.

آیا پرویز قبل از این که تلویزیون تماشا کند شامش را خورده بود؟

لیست افعال بی قاعده انگلیسی

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

شنیداری و گفتاری

Speaking Strategy

استراتژی صحبت کردن

.Talking about an activity before another activity in the past

صحبت کردن درباره یک فعالیت قبل از فعالیت دیگر در گذشته

.We use the ‘past perfect tense’ to talk about an event that happened before another event in the past

از زمان گذشته کامل برای صحبت درباره رویدادی که قبل از اتفاق دیگر در گذشته روی داده استفاده می کنیم.

?OK, Tell me about the picnic. What did you do

بسیار خب ، در مورد پیک نیک به من بگو. چه کردید؟

.That was great, dad. We played volleyball and had barbecue

عالی بود بابایی. والیبال بازی کردیم و کباب زدیم.

?Oh, come on! Did you do anything fun

اوه. ادامه بده {دیگه چی}. سرگرمی هم داشتید؟ {تفریحتون چی بود}

.Yeah,  it was all fun. Before we played volleyball, we had taken some photographs

بله. همه اش تفریح بود. قبل از این که والیبال بازی کنیم چند عکس انداخته بودیم.

?Great! Did you do anything in the afternoon

عالیه. در هنگام عصر {هم} کاری کردید؟

Oh,  something  interesting! After we had eaten  lunch, we flew

.kites. That was fantastic because we had made the kites ourselves

اوه یک چیز جالب. بعد از ناهار خوردن ناهار بادبادک هامونو هوا کردیم. خارق العاده بود. چون بادبادک ها را خودمان درست کرده بودیم.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

نوشتاری

Supporting sentences

جملات پشتیبان (پوشش دهنده)

در درس دوم با فرمت پاراگراف و ساختار یک جمله موضوعی آشنا شدید. در این درس دو مولفه دیگر پاراگراف را معرفی می کنیم: جمله پشتیبان و جمله نتیجه گیری.

جملات پشتیبان بعد از جمله موضوعی می آیند. این جمله ها می توانند برای جمله موضوعی :

ایده جمله موضوعی را توضیح دهند.

دلایلی ارائه دهند.

مثال هایی ارائه دهند.

داستان های کوتاه بگویند.

.Read the following paragraphs. Cross out any sentences that do not support the topic sentences

پاراگراف های زیر را بخوانید. همه جملاتی که جمله های موضوعی را پوشش نمی دهند پاک کنید.

.Ants are strange insects

مورچه ها حشرات عجیبی هستند.

.Like all insects, they have six legs

آن ها مانند همه حشرات ۶ پا دارند.

.Each leg has three joints

هر پا سه مفصل دارد.

.Yesterday, I saw an ant

دیروز من یک مورچه دیدم.

.The legs of ants are very strong, which help ants run very quickly

پاهای مورچه ها خیلی قوی هستند ، طوری که به مورچه ها کمک می کنند خیلی سریع بدوند.

.I can run quickly too

من هم می توانم خیلی سریع بدوم.

.If a man could run as fast for his size as an ant can, he could run as fast as a racehorse

اگر مردی می توانست با توجه به جثه اش نسبت به مورچه بدود می توانست به سرعت یک اسب مسابقه بدود.

جواب: برای متن مورچه باید جملات زیر راحذف کنیم.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

********************************************************************

.The new century has brought big changes in communication

قرن جدید تغییرات عظیمی را در ارتباطات فراهم آورده است.

.Cell phones are small enough to carry in your pocket

تلفن های همراه آن قدر کوچکند که در جیب شما قابل حمل هستند.

.Students should not use cell phones in schools

دانش آموزان نباید تلفن همراه را در مدارس استفاده کنند.

.Videophones let you see the person you are talking to on the phone

تلفن های تصویری به شما این امکان را می دهند که شخصی را که دارید با تلفن باهاش صحبت می کنید را ببینید.

.But some people do not have such phones

اما برخی از مردم چنین تلفن هایی ندارند.

.Tiny hand-size computers know your favorite subjects

کامپیوترهای دستی کوچک موضوع های مورد علاقه شما را می دانند.

.The Internet is everywhere

اینترنت همه جا هست.

جواب : با توجه به جمله موضوعی اول ، این متن کوتاه در مورد پیشرفت های فن آوری ارتباطات است. بنابراین باید جملات زیر را که بی ربطند حذف کنیم.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

The concluding sentence

جمله نتیجه گیری

آخرین جمله در یک پاراگراف اغلب جمله نتیجه گیری است.

این جمله ایده جمله موضوعی را تکرار می کند.

یادآوری : به خاطر داشته باشید که همه پاراگراف ها الزاما جمله نتیجه گیری ندارند.

?Read the following paragraphs. Which one has a concluding sentence

پاراگراف های زیر را بخوانید. کدام یک ، جمله نتیجه گیری دارد؟

.Horses are farm animals

اسب ها حیوانات مزرعه اند.

.They are usually black, gray, white and brown in color

آن ها معمولا سیاه ، خاکستری ، سفید و قهوه ای رنگ هستند.

.They carry people and goods from one place to another

آن ها مردم و کالاها را از مکانی به مکان دیگر می برند.

.They have long legs, which are very strong

آن ها پاهای بلندی دارند که خیلی قوی است.

.They can easily run long distances

آن ها می توانند به سادگی مسافت های طولانی را بدوند.

.Horses usually move in herds. They live in a stable

اسب ها معمولا گله ای حرکت می کنند. آن ها در اصطبل زندگی می کنند.

.They are very useful farm animals

آنها حیوانات مزرعه مفیدی هستند.

********************************************************************

.Energy is important

انرژی مهم است.

 ,Without it, we would have a harder times because most of our activities like cooking a dinner, heating a house

lighting a street, keeping a hospital open, running a factory all requires energy

بدون آن ما اوقات سخت تری خواهیم داشت چون بیشتر فعالیت های ما مثل پختن شام ، گرمایش خانه، روشن کردن خیابان ، باز نگه داشتن بیمارستان ، راه اندازی یک کارخانه همه نیازمند انرژی هستند.

.It is thus at the heart of everybody’s life

بنابراین انرژی در قلب زندگی هر فرد جای دارد.

********************************************************************

.Elephant is the largest animal to walk on Earth

فیل بزرگ ترین حیوانی است که روی زمین راه می رود {بزرگ ترین حیوان خشکی است}.

An elephant can carry a load of 1200 pounds

یک فیل می تواند باری به اندازه ۱۲۰۰ پوند را حمل کند.

.They eat 300 pounds of food a day

آن ها می توانند روزانه ۳۰۰ پوند غذا بخورند.

.An elephant baby can weigh 200 pounds at birth

یک نوزاد فیل می تواند در هنگام تولد ۲۰۰ پوند وزن داشته باشد.

.Elephants can live up to 70 years

فیل ها می توانند تا ۷۰ سال عمر کنند.

جواب : دو پاراگراف اول جمله نتیجه گیری دارند اما سومی ندارد.

.Unscramble the following sentences. Then write them in correct order to form a paragraph

جملات زیر را مرتب کرده سپس آن ها را به ترتیب درست نوشته و یک پاراگراف درست کنید.

Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto In order of distance from the Sun, the planets

.are Mercury, Venus,

به ترتیب فاصله از خورشید ، زمین ، مریخ ، مشتری ، کیوان ، اورانوس ، نپتون و پلوتون سیارات هستند عطارد ، زهره

.The Solar System consists of the Sun, Moon and Planets

منظومه شمسی متشکل است از : خورشید ، ماه و سیارات

.The Sun is at the center of the Solar System and these planets revolve around it

خورشید مرکز منظومه شمسی است و این سیارات به دور آن می چرخند.

 .The Sun is the largest member of the Solar System

خورشید بزرگ ترین عضو منظومه خورشیدی است.

جواب :

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

Below are sentences from a paragraph  in  the wrong order. Decide if the sentences are topic sentences (T), supporting sentences (S), or concluding  sentence  (C)

در زیر تعدادی از جملات یک پاراگراف را می بینید که ترتیب شان اشتباه است. تعیین کنید که این جملات از کدام نوعند. موضوعی ، پشتیبان یا نتیجه گیری.

(نوع هر کدام را با نوشتن حرف مورد نظر در ابتدای جمله مشخص کرده ایم)

.a) Trees are very valuable…………

.b) They also cause rains…………

.c) They take carbon dioxide  from  the  atmosphere  and fill  it with oxygen…………

.d) In short, the trees are the best friends of man….……..

.e) They supply us with many necessary things of everyday life…………

معنی:

درختان خیلی ارزشمندند.

آن ها همچنین باعث بارندگی می شوند.

آن ها کربن دی اکسید را از اتمسفر گرفته و آن را با اکسیژن پر می کنند.

به طور خلاصه درختان بهترین دوست انسان هستند.

آنها برای ما بسیاری از نیازهای ضروری روزمره زندگی رافراهم می کنند.

جواب:

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

:Now you are going to write a paragraph about ‘Learning a New Language’ Follow the steps

اکنون شما قصد دارید پاراگرافی درباره یادگیری یک زبان جدید بنویسید. باید مراحل زیر را طی کنید.

.Try to write a good topic sentence

سعی کنید یک جمله موضوعی خوب بنویسید.

.Generate at least three supporting sentences

حداقل ۳ جمله پشتیبان بنویسید.

.Write a good concluding sentence

یک جمله نتیجه گیری خوب بنویسید.

.Now organize them to form a paragraph

همه این جمله ها را سازماندهی کرده و یک پاراگراف بسازید.

نوشتن پاراگراف بر عهده دانش آموز

:’Using the following pictures, write a paragraph about ‘Sport

با استفاده از تصاویر زیر پاراگرافی درباره ورزش بنویسید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

بر عهده خودتان

.Look at the following picture and then write a paragraph to describe it

به تصویر زیر نگاه کنید و برای توصیف آن یک پاراگراف بنویسید.

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی

بر عهده خودتان

انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی را با ما بیاموزید.

انگلیسی دوازدهم تجربی , آموزش زبان انگلیسی رایگان , ترجمه انگلیسی به فارسی , مکالمه زبان انگلیسی , سوالات زبان انگلیسی پایه دوازدهم , ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دوازدهم , ماضی بعید در انگلیسی , افعال مدال در زبان انگلیسی , زمان مجهول در زبان انگلیسی , جملات مجهول زبان انگلیسی , انگلیسی دوازدهم تجربی ، ریاضی و انسانی , لیست افعال بی قاعده انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
34 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها