زبان نهم متوسطه – تدریس کامل درس اول زبان نهم به همراه درس اول کتاب کار

آموزش کامل درس اول زبان نهم متوسطه در قالب جزوه و فیلم در مجله خلایق

درس اول زبان نهم متوسطه شامل بخش های مختلف مکالمه ، ترجمه ، تلفظ ، گرامر و … است. در این مقاله تمام این بخش ها را تدریس کرده و سوالات زبان انگلیسی – درس اول – را جواب داده ایم.

گرامر این درس درباره افعال to be در زبان انگلیسی است که آن ها را با ذکر مثال های متنوع توضیح خواهیم داد.

جواب کتاب کار زبان نهم درس اول را هم در قالب یک ویدئو در پایان مقاله می توانید ببینید.

فیلم آموزش درس اول زبان پایه نهم:

زبان نهم متوسطه

درس اول : شخصیت

زبان نهم متوسطه

گفتگو

.Listen to the conversation between two cousins

زبان نهم متوسطه – به گفتگوی بین دو پسر عمو گوش کنید.

?Ehsan: Who is your best friend at school

احسان : بهترین دوست تو در مدرسه کیست؟

.Parham: Reza

پدرام : رضا

?Ehsan:  What’s he like

احسان: او چطوریه؟

.Parham:  Oh, he is really great! He’s clever and kind

پدرام : اوه . او واقعا عالی است. او باهوش و مهربان است.

?Ehsan: Is he hard-working too

احسان : آیا او سخت کوش هم هست؟

.Parham: Yes! And he’s always very helpful

پدرام : بله و او همیشه مفید است.

?Ehsan: How

احسان : چطوری؟

.Parham:  He always helps me with my lessons

پدرام : او همیشه به من در درسهایم کمک می کند.

زبان نهم متوسطه

زبان نهم متوسطه

زبان نهم متوسطه – تمرین ۱ : صحبت کردن درباره شخصیت (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Are you hard-working

آیا شما سخت کوش هستید؟

.Yes, I am

بله. سخت کوشم.

?Is he clever

آیا او باهوش است؟

.Yes, he is

بله. باهوش است.

?Is Zahra talkative

آیا زهرا پرچانه است؟

.No, she isn’t

نه. پرچانه نیست.

?Are they neat

آیا آن ها منظم هستند؟

.Yes, they are

بله. منظمند.

?Are they upset

آیا آن ها غمگین هستند؟

.No, they’re not

نه. غمگین نیستند.

زبان نهم متوسطه

تمرین ۲ : صحبت کردن درباره شخصیت (۲)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What’s your friend like

دوست تو چگونه است؟ (چطور آدمی است؟)

.He’s very funny

خیلی با حال است.

?What’s your mother like

مادرت چطور آدمی است ؟

.She’s very kind and patient

او خیلی مهربان و صبور است.

?What’s he like

او چگونه است؟

.He is quiet

او آرام است.

?What’s she like

او چگونه است؟

.She is clever

او باهوش است.

?What are you like

شما چطور آدمی هستید؟

مطلب مرتبط:  گرامر درس 3 زبان نهم + ترجمه کامل متن و تدریس تمرینات درس

.I’m a bit serious

کمی جدی هستم.

?What are they like

آن ها چطور آدم هایی هستند؟

.They are very kind

آن ها خیلی مهربان هستند.

زبان نهم متوسطه

عصبانی

زبان نهم متوسطه

شجاع

زبان نهم متوسطه

بی احتیاط

زبان نهم متوسطه

ظالم

زبان نهم متوسطه

گستاخ – بی ادب

زبان نهم متوسطه

عصبی

زبان نهم متوسطه

ساکت

زبان نهم متوسطه

بامزه – خنده دار

زبان نهم متوسطه

خود پسند

زبان نهم متوسطه

پاکیزه – مرتب

زبان نهم متوسطه

ملودی زبان

.Listen to the conversation and pay attention to the intonations of affirmative sentence

کتاب زبان نهم pdf – به مکالمه گوش کرده و به اهنگ جملات تصدیق آمیز توجه نمایید.

.Teacher: Farzaneh is a clever student. Everybody likes her

معلم : فرزانه دانش آموز باهوشی است. همه او را دوست دارند.

.Samira: Yes. I know. She is also very helpful

سمیرا : بله. می دانم. او همچنین خیلی کمک کننده است.

.Teacher: Well, you can ask her for help

معلم: بسیار خب. تو می توانی از او کمک بخواهی.

.Samira: Ok, I’ll ask her to help me with my English

سمیرا : اوه . من از او برای انگلیسی ام کمک خواهم خواست.

.Listen to the sentences below and then practice

به جملات زیر گوش کرده و تمرین کنید.

در زیر تعدادی جمله تایید آمیز می بینیم. این گونه جملات در زبان انگلیسی معمولا آهنگ نزولی دارند.

برای گوش دادن به این جمله ها به فیلم بالای صفحه مراجعه کنید.

زبان نهم متوسطه

معنی جملات :

او خیلی مهربان است.

او خیلی صبور است.

شما خیلی باهوش هستید.

همه او را دوست دارند.

من تکالیفم را انجام می دهم.

او برای یک شرکت کار می کند.

زبان نهم متوسطه

گرامر

افعال to be در زبان انگلیسی

افعال to be پنج تا هستند: ۳ تا مربوط به زمان حال و دو تا مربوط به زمان گذشته.

زبان نهم متوسطه

am : هستم                   is : هست                      are : هستیم/ هستید/ هستند

was : بود                     were : بودیم / بودید / بودند

شکل مثبت افعال to be در زمان حال

ساختار کلی یک جمله مثبت با فعل to be به صورت زیر است.

زبان نهم متوسطه

این قاعده هم برای گذشته و هم زمان حال به طور یکسان به کار می رود.

به جدول زیر توجه کنید:

زبان نهم متوسطه

is  بعد از اسم ها و it  هم به کار می رود.

مثال:

.It is clean

این تمیز است.

.Hassan is happy

حسن خوشحال است.

سوالی کردن افعال to be در زمان حال

برای سوالی کردن افعال to be در زبان انگلیسی کافی است فعل to be  را به اول جمله بیاوریم.

زبان نهم متوسطه

مثال:

.I am busy

من سرم شلوغ است.

?Am I busy

آیا سر من شلوغ است؟

.You are bad boy

شما پسر بدی هستید.

?Are you bad boy

مطلب مرتبط:  گرامر درس 4 زبان نهم + تدریس کامل متن و تمرینات درس 4 در قالب جزوه و فیلم

آیا شما پسر  بدی هستید؟

یا

?am I bad boy

آیا من پسر  بدی هستم؟

سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته هم به همین صورت است.

شکل مخفف افعال to be در زمان حال

این فعل ها را می توانیم به صورت مخفف نوشته و تلفظ کنیم. در گفتگوها و محاورات روزمره این گونه مخفف ها زیاد مشاهده می شوند.زبان نهم متوسطه

مثال:

.I am not talkative.  = I’m not talkative

من پر چانه نیستم.

.He is not shy.  = He’s not shy. =  He isn’t shy

او خجالتی نیست.

.They are not rude. = They’re not rude. = They aren’t rude

آنها بی ادب نیستند.

فعل های  is و are  را می توان بعد از there  هم به کار برد.

زبان نهم متوسطه

مثال:

.there is no friendship between us

هیچ دوستی ای بین ما وجود ندارد.

زبان نهم متوسطه

بیابید.

.Find and underline “to be” verbs in the passage below

کتاب زبان نهم pdf – در متن زیر افعال to be را یافته و زیرشان خط بکشید.

.I’m Mohsen

من محسن هستم.

.This is my classroom

این کلاس درس من است.

.There are 25 students  in my class 

در کلاس من ۲۵ دانش آموز وجود دارد.

.I have a  lot of friends

من دوستان زیادی دارم.

.My best friend is Vahid

بهترین دوست من وحید است.

.He’s a good student

او دانش آموز خوبی است.

.He is helpful and hard-working, but he  is  not  very  careful

او کمک کننده و سخت کوش است اما خیلی محتاط نیست.

.He  usually  forgets important things

او معمولا چیزهای مفید را فراموش می کند.

.It’s a big problem

این مشکل بزرگی است.

جواب ها را در تصویر زیر می توانید ببینید.

زبان نهم متوسطه

زبان نهم متوسطه

به همکلاسی هایتان بگویید.

.Tell your classmates five things about you and your family members

سوالات زبان انگلیسی – به همکلاسی هایتان ۵ چیز درباره خود و اعضای خانواده تان بگویید.

.Example:  My sister is really kind

مثال : خواهر من واقعا مهربان است.

.My mother is lovely

مادر من دوست داشتنی است.

.My brother is nervous sometime

برادر من گاهی اوقات عصبی است.

.My grandfather and grandmother are busy

پدربزرگ و مادربزرگ من سرشان شلوغ است.

.I ‘m angry and tired

من عصبانی و خسته ام.

.My sister is upset

خواهر من غمگین است.

جواب کتاب کار زبان نهم درس اول در فیلم زیر :

آموزش کامل درس اول زبان نهم متوسطه در قالب جزوه و فیلم در مجله خلایق 

زبان نهم متوسطه , جواب کتاب کار زبان نهم درس اول , افعال to be در زبان انگلیسی , سوالات زبان انگلیسی , کتاب زبان نهم pdf

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
19 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها