نمونه سوال زبان نهم – تدریس کامل درس ۶ زبان پایه نهم – مجله خلایق

نمونه سوال زبان نهم ، ترجمه کتاب انگلیسی نهم ، مکالمه زبان نهم و آموزش گرامر زبان پایه نهم در مجله خلایق

در این مقاله درس ششم پایه نهم به همراه انواع نمونه سوال زبان نهم به طور کامل تدریس شده است. ضمن ارائه جزوه ، فیلم تدریس کامل این درس هم ارائه شده است. در گرامر این درس با قواعد حاکم بر افعال بی قاعده بیشتر آشنا می شویم و لیست افعال بی قاعده مهم را ارائه می دهیم.

فیلم کامل تدریس درس اول زبان نهم متوسطه

نمونه سوال زبان نهم

نمونه سوال زبان نهم – درس ششم : سلامتی و آسیب دیدگی ها

نمونه سوال زبان نهم

گفتگو

.Listen to the conversation between two friends

مکالمه زبان نهم : به گفتگوی بین دو دوست گوش کنید.

?Reza: We plan to go to the lake. Do you want to come

رضا: ما قصد داریم برویم دریاچه. می خواهی تو هم بیایی؟

.Ehsan:I don’t think so. I don’t like school trips. Last summer I fell and broke my leg

احسان : فکر نکنم این طور باشه. من مسافرت های مدرسه ای را دوست ندارم. تابستان گذشته افتادم و پایم شکست.

!Reza: It sometimes happens. I twisted my ankle last  winter. I stayed home for two weeks

رضا: از این اتفاق ها گاهی می افتد. پارسال زمستان قوزک پایم پیچ خورد. دو در هفته خانه ماندم.

.Ehsan: That’s too bad! I didn’t know that

احسان: خیلی بد است. نمی دانستم.

.Reza: Yeah…, but after that, I participated in Helal-e-Ahmar first aid classes. I learnt how to take care of myself

رضا: بله… اما بعد از آن در کلاس های کمک های اولیه ی هلال احمر شرکت کردم. یاد گرفتم چطور از خودم مراقبت کنم.

?Ehsan: I like that. Can you give me some advice

احسان: من این کمک ها رو دوست دارم. آیا می توانی چند توصیه بهم یاد بدی؟

!Reza: Sure

رضا: حتما.

نمونه سوال زبان نهم

نمونه سوال زبان نهم – تمرین ۱ : صحبت کردن درباره سلامتی و آسیب دیدگی ها (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کرده و با یک دوست تمرین کنید.

?Did Mina have an accident

آیا مینا تصادف کرد؟

.Yes, she did

بله تصادف کرد.

?Did Ali cut his finger

آیا علی انگشتش را برید؟

.No, he didn’t

نه. نَبُرید.

?Did you break your leg

آیا پای شما شکست؟

.Yes, I broke my leg

بله. پایم شکست.

?Did you hurt your back

آیا پشتتان آسیب دید؟

.No, I didn’t hurt my back

نه. پشتم آسیب ندید.

نمونه سوال زبان نهم

نمونه سوال زبان نهم – تمرین ۲ : صحبت کردن درباره سلامتی و آسیب دیدگی ها (۲)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

مکالمه زبان نهم : به مثال ها گوش کرده و با یک دوست تمرین کنید.

?Who had an accident

کی تصادف کرد؟

.Reza

رضا

?Where did she break her leg

پای او کجا شکست؟

.She broke her leg in the park

پایش در پارک شکست.

?When did Reza take care of his mother

رضا کی از مادرش مراقبت کرد؟

.He took care of his mother last week

او هفته پیش ، از مادرش مراقبت کرد.

?How did Amir hurt his head

سر امیر چطور مجروح شد؟

.He hit his head on the door

سرش به در خورد {و مجروح شد}.

?Why did they have an accident

آنها چرا تصادف کردند؟

.Because they drove fast

چون سریع رانندگی کردند.

نمونه سوال زبان نهم

دست او سوخت.نمونه سوال زبان نهم پای او شکست.نمونه سوال زبان نهم او سرش به در خورد.نمونه سوال زبان نهم دارد خون می آید.نمونه سوال زبان نهم خیلی درد می کند.نمونه سوال زبان نهم او انگشتش را برید.نمونه سوال زبان نهم 12لطفا یک چسب روی زخم بچسبان (بذار).نمونه سوال زبان نهم زانویم صدمه دید.نمونه سوال زبان نهماو از مادرش مراقبت می کند.نمونه سوال زبان نهم او قدری کبود شدگی دارد.نمونه سوال زبان نهم

ملودی زبان

.Listen to the conversation and pay attention to rising and falling

نمونه سوال زبان نهم – به گفتگو گوش کرده و به آهنگ های صعودی و نزولی گوش کنید. (برای شنیدن نحوه تلفظ ،به فیلم آموزشی این درس مراجعه کنید).

.Student 1: Excuse me teacher! Hamid cut his finger

دانش آموز ۱ : ببخشید استاد. حمید انگشتش را برید.

?Teacher: What?! Let me see. Oh, does anyone have a plaster

معلم: چی ؟ اجازه بده ببینم. اوه کسی چسب دارد؟

!Student 2: I think I have one.  Just a second

مطلب مرتبط:  نمونه سوالات نهم + تدریس کامل درس 5 زبان پایه نهم

دانش آموز ۲ : فکر کنم یکی داشته باشم. فقط یک ثانیه (صبر کنید).

.Teacher:  Please hurry up! It’s bleeding

معلم: لطفا عجله کن. دارد خون می آید.

.Student 2: I found it. Here you are

دانش آموز ۲ : پیدایش کردم. بفرمایید.

.Listen to these sentences and then practice

به این جمله ها گوش کرده و بعد تمرین کنید. (به فیلم آموزشی این درس مراجعه کنید).

نمونه سوال زبان نهم

(آهنگ) صعودی

?Is he clever

آیا او باهوش است؟

?Are they playing football

آیا آن ها دارند فوتبال بازی می کنند؟

?Does he like summer

آیا او تابستان را دوست دارد؟

?Do they have their lunch at school

آیا آن ها ناهارشان را در مدرسه می خورند؟

!It is fantastic

فوق العاده است!

!What a beautiful flower

چه گل قشنگی!

نمونه سوال زبان نهم

(آهنگ) نزولی

.There is a cat in the yard

در حیاط یک گربه است.

.We had an accident

ما تصادف کردیم.

.We live in Isfahan

ما در اصفهان زندگی می کنیم.

?Where is my coat

کُت من کجا است؟

?What do you study

چه چیزی می خوانی؟

?When did they go to school

آن ها کِی به مدرسه رفتند؟نمونه سوال زبان نهم

گرامر

آموزش گرامر زبان پایه نهم – زمان گذشته ساده برای افعال بی قاعده

در درس قبل ، زمان گذشته ساده را تعریف کردیم. گفتیم برای تبدیل فعل به زمان گذشته ساده به آخر آن ed اضافه می کنیم.

مثال

.He studies physics

او فیزیک می خواند.

.He studied physics yesterday

او دیروز فیزیک مطالعه می کرد.

یادآوری : در درس گذشته یاد گرفتید بیشتر فعل ها با گرفتن ed به زمان گذشته ساده تبدیل می شوند. اما دسته ای از فعل ها هستند که از این قاعده تبعیت نمی کنند یعنی ed نمی گیرند. این فعل ها برای تبدیل به زمان گذشته ، شکل شان تغییر می کند. به این فعل ها افعال بی قاعده می گوییم.

مثال:نمونه سوال زبان نهم

لیست افعال بی قاعده را در همه جا می توانید بیابید. در دیکشنری ها ، اینترنت ، پایان کتاب های درسی ، در جزوه های درسی و….

برای دسترسی شما ، لیست افعال بی قاعده را در پایان این درس ضمیمه می کنیم.

و اما ادامه درس:

برای منفی کردن این فعل ها قبل از فعل ، didn’t  یا  did not  آورده و فعل اصلی را به شکل ساده می نویسیم.

مثال:

.I spoke English last night

من دیشب انگلیسی صحبت کردم.

.I didn’t speak English last night

من دیشب انگلیسی صحبت نکردم.

یا

.I did not speak English last night

من دیشب انگلیسی صحبت نکردم.

برای سوالی کردن جملاتی که با فعل های بی قاعده درست شده اند did را به اول جمله آورده و فعل را به شکل ساده می نویسیم.

مثال:

.You thought about it

تو درباره آن فکر کردی.

?Did you think about it

آیا شما در مورد آن فکر کردید؟

برای سوالی کردن با who کافی است فاعل را حذف کرده و به جای آن who  بیاوریم. بدون تغییر فعل.

مثال:

.Mehrab ate the cake

مهراب کیک را خورد.

?Who ate the cake

چه کسی کیک را خورد؟

برای سوالی کردن با بقیه کلمات پرسشی wh باید کلمه مورد نظر را در اول جمله با did آورده و فعل را هم به شکل ساده بنویسیم (بر خلاف مورد who که نیاز به تغییر فعل نبود).

مثال:

.She wrote a letter

او یک نامه نوشت.

?What did she write

او چی نوشت؟

.They read the book this morning

آن ها امروز صبح این کتاب را خواندند.

?When did they read the book

آن ها کِی کتاب را خواندند؟

.Amir bought a book

امیر یک کتاب خرید.

?What did Amir buy

امیر چی خرید؟

 آموزش گرامر زبان پایه نهم – ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی ضمیرهایی هستند که به جای مفعول می نشینند و نقش مفعول را ایفا می کنند.

در جدول زیر می توانید ضمایر مفعولی در انگلیسی را ببینید.

نمونه سوال زبان نهم

معنی ضمایر مفعولی در انگلیسی

به من ، مرا = me         به تو ، تو را = you         به او ، او را = him            به او ، او را = her

مطلب مرتبط:  گرامر درس 4 زبان نهم + تدریس کامل متن و تمرینات درس 4 در قالب جزوه و فیلم

به آن ، آن را = it              به ما ، ما را = us            به آن ها ، آن ها را = them

مثال

.He called me

او من را صدا زد.

در اینجا به جای I از ضمیر مفعولی me استفاده شده است.

.I am talking to you

من دارم با تو صحبت می کنم.

ضمیر مفعولی you خودش است.

.Mina looked at Zahra/ her

مینا به زهرا / او نگاه کرد.

ضمیر مفعولی برای مفرد مونث her می باشد.

They saw Ali/him in the park

آن ها علی / او را در پارک دیدند.

ضمیر مفعولی برای مفرد مذکر ، him می باشد.

.You hurt the cat/it

او گربه / آن را اذیت کرد.

ضمیر مفعولی برای شیء یا حیوان مفرد it می باشد.

.She read the books/ them

او کتاب ها / آن ها را خواند.

ضمیر مفعولی برای جمع ، they می باشد.

.They invited us

آن ها ما را دعوت کردند.

ضمیر مفعولی برای جمع حاضر ، us می باشد.

.Find and underline “simple past tense” in the passage below

آموزش گرامر زبان پایه نهم : در متن زیر ،  زیر ” فعل زمان گذشته ساده ” خط بکشید.

.My mom just baked some cookies

مامانم فقط تعداد {کمی} کیک پخت.

.She put them on the table

او آن ها را روی میز گذاشت.

.My little brother Reza was hungry

برادر کوچک من رضا ، گرسنه بود.

.He wanted a cookie

او یک کلوچه می خواست.

.He climbed a chair to take it

او برای برداشتن آن ، بالای یک صندلی رفت.

.He fell down and hurt his head

او افتاد و سرش آسیب دید.

.He climbed the chair again

او دوباره بالای صندلی رفت.

.He took one this time

او این بار یکی را برداشت.

.The cookie was hot

کلوچه داغ بود.

.He burnt his hand and started crying

او دستش سوخت و شروع به گریه کرد.

جواب ها را می توانید در زیر ببینید.

نمونه سوال زبان نهم

.Tell your classmates about five injuries you had in the last five years

ترجمه کتاب انگلیسی نهم : به همکلاسی های خود درباره ۵ مصدومیتی که در ۵ سال گذشته برایتان اتفاق افتاده بگویید.

نمونه سوال زبان نهم

جمله مثال در بالا این است: هفته پیش انگشتم را بریدم.

در زیر ۵ مورد را ذکر کرده ایم. سعی کنید موارد دیگری را به این لیست اضافه کنید.

.I broke my leg when I was playing football yesterday

دیروز وقتی داشتم فوتبال بازی می کردم پایم شکست.

.My friend hit my knee yesterday

دوستم دیروز به زانویم برخورد کرد.

.I burnt my hand when I was making tea last night

دیشب هنگام درست کردن چای ، دستم سوخت.

.I have black eye because of boxing match today

به خاطر مسابقه بوکس ، امروز چشمم کبود شده است.

.My father had a heart attack last year

پدرم پارسال یک حمله قلبی داشت.

نمونه سوال زبان نهم لیست افعال بی قاعده انگلیسی

لیست افعال بی قاعده انگلیسی را در سه گروه ارائه می دهیم.

در جدول های زیر از چپ به راست ، ستون اول زمان حال ساده ، ستون دوم گذشته ساده و ستون سوم ، شکل سوم فعل (اسم مفعول) را نشان می دهد.

گروه اول : افعالی که هم می توانند ed بگیرند هم به شکل بی قاعده نوشته شوند:نمونه سوال زبان نهم گروه دوم : افعالی که در زمان گذشته ساده ، فقط به صورت بی قاعده نوشته می شوند.نمونه سوال زبان نهم نمونه سوال زبان نهم نمونه سوال زبان نهم گروه سوم : افعال بی قاعده ای که در هر سه زمان حال ، گذشته و شکل سوم ، فرمِ یکسانی دارند.

این فعل ها در گروه دوم طبقه بندی می شوند. برای آشنایی بیشتر آن ها را جداگانه طبقه بندی کرده ایم.نمونه سوال زبان نهم

نمونه سوال زبان نهم ، ترجمه کتاب انگلیسی نهم ، مکالمه زبان نهم و آموزش گرامر زبان پایه نهم در مجله خلایق

ترجمه کتاب انگلیسی نهم , مکالمه زبان نهم , آموزش گرامر زبان پایه نهم , زمان گذشته ساده , لیست افعال بی قاعده انگلیسی , لیست افعال بی قاعده , ضمایر مفعولی در انگلیسی , زبان نهم متوسطه ,  نمونه سوال زبان نهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط