گرامر درس ۳ زبان نهم + ترجمه کامل متن و تدریس تمرینات درس

آموزش ویدئویی به همراه جزوه ، ترجمه ، حل المسائل و گرامر درس ۳ زبان نهم در سایت خلایق

گرامر درس ۳ زبان نهم درباره زمان حال ساده انگلیسی و صفات ملکی در زبان انگلیسی است. علاوه بر تدریس گرامر ، کلیه مطالب کتاب را به همراه تمرینات و تمام مطالب دیگر درس در قالب جزوه و انیمیشن آموزش زبان انگلیسی تدریس کرده ایم.

امیدوارم این شیوه آموزش زبان انگلیسی آنلاین مورد توجه شما قرار بگیرد.

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی – درس سوم زبان نهم متوسطه

گرامر درس 3 زبان نهم

درس ۳ : جشنواره ها و مراسم

گرامر درس 3 زبان نهم

گفتگو

.Listen to the conversation between two friends

آموزش زبان انگلیسی آنلاین : به گفتگوی بین دو دوست گوش کنید.

!Elham: I just love New Year holidays

الهام : من فقط تعطیلات سال نو را دوست دارم.

.Nasrin: Oh, yes, me too. It’s really great

نسرین : اوه بله. من هم همین طور. واقعا عالی است.

!Elham: We normally visit our relatives in Norooz. It’s fun

الهام : ما معمولا اقواممان را در نوروز ملاقات می کنیم. این کار سرگرم کننده است.

?Nasrin: Do you get New Year gifts too

نسرین : آیا تو هدایای سال نو هم می گیری؟

.Elham: Sure! We usually get money. I really like it

الهام : حتما. ما معمولا پول می گیریم. من واقعا پول گرفتن را دوست دارم.

.Nasrin: Well…, We always go to my grandparents’ houses

نسرین : خب…، ما همیشه به خانه های پدربزرگ ها و مادر بزرگ هایمان می رویم.

.Elham: That’s nice! Does your grandmother cook the New Year meal

الهام : خوب است. آیا مادربزرگ تو غذای سال نو را می پزد؟

.Nasrin: Actually, she doesn’t. My mother makes it

نسرین : در واقع او نمی پزد. مادرم این کار را می کند.

گرامر درس 3 زبان نهم

گرامر درس 3 زبان نهم

تمرین ۱ : صحبت کردن درباره جشنواره ها و تشریفات (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

زبان نهم متوسطه – به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Do you buy new clothes for the New Year

آیا شما برای سال نو لباس های تازه می خری؟

.Yes, I do

بله. می خرم.

?Do you and your cousins set the Haft Seen table

آیا شما و پسرعموهایتان سفره هفت سین را می چینید؟

.No, we don’t

نه. ما نمی چینیم.

?Do young children color the eggs

آیا بچه های کوچک تخم مرغ ها را رنگ می کنند؟

?Do Chinese people buy gold fish for the New Year

آیا بچه های چینی برای سال نو ماهی قرمز می خرند؟

.No, they don’t buy gold fish

نه. آن ها ماهی قرمز نمی خرند.

گرامر درس 3 زبان نهم

تمرین ۲ : صحبت کردن درباره جشنواره ها و تشریفات (۲)

.Listen to the examples.Then ask and answer with a friend

زبان نهم متوسطه – به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?Does he recite the Holy Quran at the turn of the year

آیا او در هنگام تحویل سال قرآن کریم تلاوت می کند؟

.Yes, he does

بله. او قران تلاوت می کند.

?Does your father give you New Year gifts

آیا پدر شما هدیه سال نو به شما می دهد؟

.No, he doesn’t

نه . نمی دهد.

?Does she have many friends

آیا او دوستان زیادی دارد؟

.Yes, she has many friends

بله. او دوستان زیادی دارد.

?Does your mom make a special food for Norooz

آیا مامان تو برای نوروز غذای خاصی درست می کند؟

.No, she doesn’t make a special food

نه. او غذای خاصی درست نمی کند.

گرامر درس 3 زبان نهم

ناهار/شام درست کردن

گرامر درس 3 زبان نهم

کیک درست کردن

گرامر درس 3 زبان نهم

چیدن میز

گرامر درس 3 زبان نهم

خواندن سرود ملی

گرامر درس 3 زبان نهم

برگزار کردن مراسم

گرامر درس 3 زبان نهم

تماشای آتش بازی

گرامر درس 3 زبان نهم

خواندن شعرهای حافظ

گرامر درس 3 زبان نهم

پوشیدن لباس های ویژه

گرامر درس 3 زبان نهم

بیرون رفتن در روز طبیعت

گرامر درس 3 زبان نهم

جمع کردن میز

گرامر درس 3 زبان نهم

ملودی زبان

Listen to the conversation and pay attention to the rising intonation of “Yes/No questions” -do/does

گرامر درس ۳ زبان نهم – به گفتگو گوش کرده و به آهنگ بالا رونده سوالاتی که جواب  yes و no دارند توجه کنید.

?Sam: Shayan, do you like spring

مطلب مرتبط:  گرامر درس 4 زبان نهم + تدریس کامل متن و تمرینات درس 4 در قالب جزوه و فیلم

سام : شایان آیا تو بهار رو دوست داری؟

.Shayan: Yes, I like spring a lot

شایان : بله . من بهار را خیلی دوست دارم.

?Sam: Do you like rainy weather

سام : آیا تو هوای بارانی را دوست داری؟

.Shayan: Oh yes! But not on Nature Day

شایان : اوه بله. اما در روز طبیعت نه. { بله. به شرط این که روز بارانی ، روز طبیعت نباشه }

?Sam: Why not

سام : چرا نه؟

.Shayan: Because we always go out on 13 of Farvardin

شایان : چون ما همیشه ۱۳ فروردین بیرون می رویم.

برای گوش دادن به تلفظ مکالمه فوق و آهنگ های نزولی و صعودی جملات به انیمیشن آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه مراجعه کنید.

.Listen to the questions below and then practice

به سوالات زیر گوش کرده و تمرین کنید.

گرامر درس 3 زبان نهم

معنی این جمله ها به صورت زیر است:

آیا هوای بارانی دوست داری؟

آیا در تهران زیاد باران  می بارد؟

آیا او ناهار می پزد؟

آیا تو داستان تعریف می کنی؟

آیا او بهار را دوست دارد؟

آیا او آجیل می خورد؟

گرامر درس 3 زبان نهم

 اموزش گرامر درس ۳ زبان نهم

زمان حال ساده انگلیسی

تعریف زمان حال ساده : کاری است که در زمان حال انجام می شود.

این تعریف زمان حال ساده است. اما باید بدانید که زمان حال ساده در زبان انگلیسی صرفا برای زمان حال استفاده نمی شود.  

از این زمان برای بیان پیشامدها و عادت هایی استفاده می کنیم که همواره در حال رخ دادن هستند.

از زمان نامبرده برای بیان واقعیت ها و امور عمومی و رخدادهایی که دائما در حال تکرار هستند هم استفاده می شود.

ساختار زمان حال ساده در انگلیسی به دو صورت زیر است:

گرامر درس 3 زبان نهم

گرامر درس 3 زبان نهم

در جدول زیر می توانید کاربرد این دو حالت را همراه با چند مثال ببینید. بعد از ضمیر های he ، she  ، it و اسم های مفرد فعل s مفرد بودن می گیرد اما بعد از بقیه ضمیرها و اسم های جمع ، فعل به صورت ساده می آید.

گرامر درس 3 زبان نهم

مثال:

.Ali reads a newspaper

علی روزنامه می خواند.

.Mina and Zahra study their lessons

مینا و زهرا درس هایشان را می خوانند.

شکل منفی زمان حال ساده

برای منفی کردن زمان حال ساده بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی  do not یا does not  می آوریم.

ساختار زمان حال ساده در انگلیسی در فرم منفی به شکل زیر است:

گرامر درس 3 زبان نهم

گرامر درس 3 زبان نهم

در جدول زیر این موضوع به وضوح دیده می شود.

گرامر درس 3 زبان نهم

می توانیم do not و does not را به صورت مخفف بیاوریم. در محاوره ها بیشتر این کار را انجام می دهند.

مثال:

.I don’t play tennis

من تنیس بازی نمی کنم.

.Zahra doesn’t wash the dishes

زهرا ظرف ها را نمی شوید.

سوالی کردن زمان حال ساده

برای سوالی کردن زمان حال ساده ، do  یا does را به اول جمله می آوریم.

جملات جدول زیر را تمرین کنید.

گرامر درس 3 زبان نهم

مثال:

.I come to the library

من به کتابخانه می آیم.

?Do I come to the library

آیا من به کتابخانه می آیم؟

.Helen likes tennis

هلن تنیس را دوست دارد.

?Does Helen like tennis

آیا هلن تنیس را دوست دارد؟

اگر فاعل سوم شخص باشد ، هنگام سوالی کردن ، s سوم شخص از آخر فعل حذف می شود. دزست مثل همین مورد بالا.

کاربردهای زمان حال ساده در زبان انگلیسی

بعد از ارائه تعریف زمان حال ساده و معرفی فرم های مختلف آن ، به بیان کاربردهای این زمان می پردازیم.

برای بیان یک واقعیت یا قاعده عمومی

مثال:

مطلب مرتبط:  نمونه سوال زبان نهم - تدریس کامل درس 6 زبان پایه نهم - مجله خلایق

.The earth goes around the sun

زمین به دور خورشید می گردد.

.The water changes into ice at low temperatures

در دماهای پایین ، آب به یخ تبدیل می شود.

کارها یا اتفاقاتی که به طور منظم یا به خاطر عادت تکرار می شوند.

مثال:

.I usually go away at weekends

من معمولا در آخر هفته ها بیرون می روم.

برای برنامه های آینده که در زمان حال برنامه ریزی شده است.

مثال:

.The buss goes to mashad tomorrow morning

اتوبوس فردا صبح به مشهد می رود.

صفات ملکی در زبان انگلیسی

کلماتی هستند که در کنار اسم قرار می گیرند و مالکیت آن را نشان می دهند.

صفات ملکی در زبان انگلیسی ۷ تا هستند. این صفات را به همراه معنی شان می توانید در زیر ببینید.

گرامر درس 3 زبان نهم

مثال:

.I’m looking for my gloves

من دنبال دستکش هایم می گردم.

.He hurt his head

او سرش را مجروح کرد.{ سر او مجروح شد. }

صفات ملکی در انگلیسی همیشه قبل از اسم می آیند.

گرامر درس 3 زبان نهم

معنی جملات فوق :

من کتابم را می خوانم.

تو ماشینت را می شویی.

او اتاقش را تمیز می کند.

او درس هایش را مطالعه می کند.

گربه شیرش را می خورد.

ما خانه مان را رنگ می کنیم.

امیدوارم از اموزش گرامر درس ۳ زبان نهم استفاده کافی را برده باشید.

گرامر درس 3 زبان نهم

پیدا کنید.

Find and underline “simple present tense” in the passage below. Then find and underline “possessive adjectives”

گرامر درس ۳ زبان نهم – در متن زیر زمان های گذشته ساده و صفات ملکی را پیدا کرده و زیرشان خط بکشید.

.Ahmed is from Turkey and he lives in Istanbul

احمد اهل ترکیه است و در استانبول زندگی می کند.

.Fitr Eid is an important religious holiday in his country

عید فطر یک تعطیلات مذهبی مهم در کشور او است.

.He likes this day a lot

او این روز را خیلی دوست دارد.

.It’s on the first day of Shawwal

این {عید} در روز اول شوال است.

.On Fitr Eid , Muslims don’t fast

در روز عید فطر مسلمانان روزه نمی گیرند.

  .They say their Eid prayers before noon

آن ها نماز عیدشان را قبل از ظهر می خوانند.

. In all Muslim countries people hold the same cermony

در تمام کشورهای مسلمان ، مردم مراسم مشابهی را برگزار می کنند.

جواب ها را در زیر می توانید ببینید. صفات ملکی را با مستطیل سبز مشخص کرده ایم.

گرامر درس 3 زبان نهم

گرامر درس 3 زبان نهم

به همکلاسی هایتان بگویید.

.Tell your classmates five things about Festivals and Ceremonies

به همکلاسی هایتان ۵ چیز درباره جشنواره ها و مراسم بگویید.

.Example: I really like Fajr Film Festival

مثال : من واقعا جشنواره فیلم فجر را دوست دارم.

.I go out with my family on nature day

.Some of Iranians celebrate religious holidays

.۱۲th of Farvardin is a national celebration

.Yalda is an ancient aid in Iran

.Some of people participate in 22 Bahman ceremony

معنی جملات :

من در روز طبیعت با خانواده ام بیرون می روم.

برخی از ایرانیان تعطیلات مذهبی را جشن می گیرند.

۱۲ فروردین یک جشن ملی است.

یلدا در ایران یک عید باستانی است.

تعدادی از مردم در مراسم ۲۲ بهمن شرکت می کنند.

آموزش ویدئویی به همراه جزوه ، ترجمه ، حل المسائل و گرامر درس ۳ زبان نهم در سایت خلایق

گرامر درس ۳ زبان نهم , اموزش گرامر درس ۳ زبان نهم , آموزش زبان انگلیسی آنلاین , زمان حال ساده انگلیسی , صفات ملکی در زبان انگلیسی , انیمیشن آموزش زبان انگلیسی , زبان نهم متوسطه , تعریف زمان حال ساده , زمان حال ساده در زبان انگلیسی , ساختار زمان حال ساده در انگلیسی , صفات ملکی در انگلیسی , زمان حال ساده

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
34 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها