راهنمای بیماری آبسه پاروتید

آبسه پاروتید عفونت غده پاروتید(غده بنا گوشی)، غده بزاقی اصلی موضعی در حفره رترومندیبولار، که می تواند از عفونت صعودی از طریق مجرای استنسن، و یا از باکتریمی یا ویرمی بوجود می آیند است.

باکتری و (به ندرت) عفونت ویروسی از درون پاروتیدال و غدد لنفاوی پری پاروتیدال، یا از پارانشیم غده ای، می تواند به تغییرات چرکی، که میتواند آبسه تشکیل دهد منجر شود. اگر این روند ادامه یابد چرک با حمله به بافت های اطراف، می تواندرو به پایین به صورت عمیق از گردن، عقب و به درون مجرای گوش خارجی، و یا به سمت خارج پوست گسترش یابد.

آبسه پاروتید

علت ایجاد کننده آبسه پاروتید

عوامل مستعد کننده عبارتند از کم شدن آب بدن، عدم رعایت بهداشت دهان، عفونت دندان، ضربه دهان، خشکی دهان، انسداد مجرا، داروهای خاص (آنتی کولینرژیک و آنتی هیستامین ها)، بیماری های خاص مزمن (سندرم و دیابت شوگرن قندی)، سوءتغذیه و مهار سیستم ایمنی می توانند باشند.

عفونت از حفره دهان از طریق مجرای استنسن برای حمله به غده پاروتید شروع می شود آبسه کوچک متعدد ممکن است در پارانشیم تشکیل شوند. سپس ممکن است آنها یکی شده و به شکل یک آبسه تک درآیند.

خصوصیات بالینی

انواع علائم مانند شروع ناگهانی اریتماتو تورم در منطقه پاروتید، درد، تب، عدم تقارن صورت، فلج عصب صورت مشخص، چرک و خون در حفره دهان و بلع. التهاب حاد اغلب به آبسه، که توسط محتوای مایع یا نیمه مایع مشخص تکامل می یابد و گاهی اوقات منجر به فیستول به طرف سطح و یا عمیق ترین لایه های غده می دهد.

آبسه پاروتید، در برخی موارد، می تواند یک بیماری تهدید کننده زندگی باشد به عنوان التهاب می تواند به سر و گردن گسترش یابد و باعث تشکیل آبسه در این مناطق است. توبرکلوسیس غده پاروتید یک نهاد بالینی نادر است حتی در کشورهایی که این بیماری همه گیر است.

درمان آبسه پاروتید

اصلاح کم آبی بدن، بهبود بهداشت دهان و ترویج جریان بزاق. تزریق آنتی بیوتیک داخل وریدی. تخلیه جراحی تحت بیهوشی موضعی یا عمومی که توسط یک برش انجام می شود. فلپ پوستی برای باز کردن سطح غده و آبسه و یا آبسه به منظور تخلیه انجام می شود و بعد آن برای جلوگیری از عفونت ثانویه باید درمان شود.

khalayegh.com

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط