جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – تدریس کامل درس چهارم کتاب کار

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم را در سایت خلایق دنبال کنید.

در این مقاله هم مثل مقالات مشابه جواب سوالات کتاب کار زبان دهم را همراه با ۵ فیلم و توضیحات مکفی برای شما ارائه می کنیم.

ویدئوی اول: به تدریس ویدئویی ریدینگ و درک مطلب درس اول توجه کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

بخش اول : درک مطلب

?How to be a good traveler

چگونه گردشگر خوبی باشیم؟

.Travel is about visiting new places and meeting new people

مسافرت یعنی دیدن مکان های جدید و ملاقات با مردم جدید.

 , When visiting a destination, a traveler should take care of people

. places and cultures

گردشگر در هنگام بازدید از مقصد {مورد نظر} باید به مردم ، اماکن و فرهنگ ها توجه کند.

.So, before any travel, we must pay attention to some points

بنابراین قبل از هر مسافرت باید به بعضی نکات توجه کنیم.

First, we must read as much as possible about the main tourist

.attractions we are going to visit

اول از همه ما باید تا حد امکان در باره ی جاذبه های گردشگری اصلی ای که قصد داریم دیدن کنیم ، مطالعه کنیم.

.Searching the Internet is an easy way to know about them

یک راه ساده برای کسب اطلاعات ]در مورد جاذبه ها[ جستجو در اینترنت است.

Also, learning a few words and phrases of the local language can

.be very useful, especially when we meet new people there

به علاوه یادگیری چند تا لغت و اصطلاح از زبان بومی ] آن جا [ می تواند خیلی مفید باشد.

مخصوصا وقتی که ما در آنجا مردم جدیدی رو ملاقات می  کنیم.

!When we meet local people, we must not forget that we are guests

وقتی مردم بومی را ملاقات می کنیم نباید فراموش کنیم که ما مهمان هستیم.

.So, we must respect their way of living

به این ترتیب که ما باید به سبک زندگی آن ها احترام بگذاریم.

.When visiting historical and especially holy places, we must respect them, too

همچنین در هنگام بازدید از مکان های تاریخی و به ویژه مکان های مقدس باید به  آن ها احترام بگذاریم.

.If we visit natural places such as lakes, forests and deserts, we must protect the plants and wild animals

اگر از مکان های طبیعی نظیر دریاچه ها ، جنگل ها و بیابان ها دیدن می کنیم باید مواظب گیاهان و حیوانات وحشی باشیم.

.In this way, every travel can be a great experience for us

از این طریق هر سفر می تواند برای ما یک تجربه ی بزرگ باشد.

True or False

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – درست یا نادرست

 .Learning about other cultures is not important for a traveler

کسب اطلاعات درباره سایر فرهنگ ها برای یک گردشگر مهم نیست. (نادرست)

.Reading is a good way to know about a tourist destination

یک راه خوب برای کسب اطلاعات درباره مقصد گردشگر ، مطالعه است. (درست)

 .A good traveler should pay attention to plants and wildlife

یک گردشگر خوب باید به گیاهان و حیات وحش توجه کند. (درست)

.Answer the following questions

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – به سوالات زیر جواب دهید.

? Is it good to search the net to know about our trip

آیا وبگردی کردن برای کسب اطلاعات درباره سفرمان ، {کار} خوبی است؟

.Yeah , it is

بله. خوب است.

? Should we try to know the language of our destination

آیا باید سعی کنیم زبان مقصدمان را یاد بگیریم؟

.Yes , learning a few words and phrases can be helpful

بله ، یادگیری تعدادی کلمه و عبارت می تواند مفید واقع شود.

? Do you have another suggestion to be a good traveler

آیا شما پیشنهاد دیگری برای مسافر خوب بودن دارید؟

.We can take suitable clothes and equipment

می توانیم لباس و تجهیزات مناسب ببریم.

ویدئوی دوم: تدریس کامل ویدئویی گرامر

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

بخش دوم : گرامر

.Answer the following questions with the given words and phrases

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – به سوالات زیر با کلمات و عبارت های داده شده جواب دهید.

(Where can you travel in summer? (North

در تابستان شما می توانید به کجا سفر کنید؟ (شمال)

.We can travel North in summer

ما در تابستان می توانیم به تابستان سفر کنیم.

مطلب مرتبط:  آموزش زبان انگلیسی آنلاین درس 2 زبان انگلیسی پایه دهم

(When should she buy her ticket ? (before her travel

او کِی می تواند بلیتش را تهیه کند؟ (قبل از سفرش)

.She should buy her ticket before her travel

او باید بلیتش را قبل از سفرش بخرد.

(What may they buy? (souvenirs

آن ها چه چیزی می توانند بخرند؟

.They may buy souvenirs

آن ها می توانند سوغاتی بخرند.

(How can Amir find a good hotel? (searching the net

امیر چگونه می تواند یک هتل خوب پیدا کند؟ (وب گردی)

.He can find a good hotel by searching the net

او می تواند با وب گردی یک هتل خوب پیدا کند.

(Which language must we speak in that city? (Chinese

ما باید در شهر به چه زبانی صحبت کنیم؟ (چینی)

.We must speak Chinese in that city

ما باید در شهر چینی صحبت کنیم.

.Write a sentence for each picture

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – برای هر تصویر جمله ای بنویسید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

?may the student leave the classroom

آیا دانش اموز می تواند کلاس درس را ترک کند؟

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.You can not park here

شما نمی توانید در این جا پارک کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.People should not speak loudly here

مردم نباید در این جا با صدای بلند صحبت کنند.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.People must drive carefully

مردم باید با احتیاط رانندگی کنند.

.Write five things you do before your travel

پاسخ کتاب کار زبان دهم – پنج کاری را که قبل از مسافرت انجام می دهید را بنویسید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.I can check my list to don’t forget anything

من می توانم لیستم را چک کنم تا چیزی را فراموش نکنم.

.I should ready my bag and necessary things

من باید کیف و  چیزهای مورد نیازم را آماده کنم.

.I must not forget my ticket

من نباید بلیتم را فراموش کنم.

.I may call my parent and say goodbye them

من می توانم به والدینم زنگ زده و با آن ها خداحافظی کنم.

.I shouldn’t forget my camera

من نباید دوربینم را فراموش کنم.

.Read the following text. Complete it with appropriate prepositions

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – متن زیر را بخوانید و با حروف اضافه مناسب پر کنید.

Armin is a student. He lives ———- Shahrood. He usually wakes up ———-  ۵ o’clock ————  the morning. ————Thursdays and Fridays, he wakes up later because he

.doesn’t go to school. ——————-  their house, there is a stadium. He goes there to play footb

.——–  noon, he comes back home and rests

متن کامل شده به صورت زیر است.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

معنی

آرمین یک دانش آموز است. او در شاهرود زندگی می کند. او معمولا در ساعت  صبح بیدار می شود. در روزهای پنج شنبه و جمعه او دیرتر بیدار می شود چون به مدرسه نمی رود. در نزدیکی خانه آن ها یک ورزشگاه وجود دارد. او برای بازی فوتبال به آن جا می رود. در هنگام ظهر او به خانه بر گشته و استراحت می کند.

.Now answer the following questions

پاسخ کتاب کار زبان دهم – حالا به سوالات زیر جواب دهید.

?Where does Armin live

آرمین کجا زندگی می کند؟

.He lives in Shahrood

او در شاهرود زندگی می کند.

?When does he usually wake up

او معمولا کِی بیدار می شود؟

.He usually wakes up at 5 o’clock in the morning

او معمولا در ساعت  ۵ صبح بیدار می شود.

?Where is the stadium

ورزشگاه کجا است؟

.The stadium is next to the Armin’s house

ورزشگاه در نزدیکی خانه آرمین است.

ویدئوی سوم:

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

بخش سوم : کلمات و لغات

.Find 10 words relating to travel

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم – ۱۰ لغت مربوط به مسافرت را پیدا کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

جواب ها به صورت زیرند. برای درک معنی کلمات به ویدئوی بالا – ویدئوی سوم – مراجعه کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

One odd out

یکی از کلمات زیر با بقیه فرق می کند . آن را بیابید.

  1. travel / trip / nation / journey
  2. local / international / domestic / national
  3. hospitable / kind / polite / angry
  4. jungle / town / desert / plain
  5. Europe / Asia / Spain / Africa

جواب ها به صورت زیرند. معنی ها را در فیلم آموزشی بالا ببینید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.Match columns A and B

کتاب کار زبان دهم – ستون های A و  B  را با هم تطبیق دهید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

در زیر کلمات مرتبط را با گلوله های هم رنگ مشخص کرده ایم.

مطلب مرتبط:  انگلیسی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی : جزوه و فیلم رایگان درس چهارم

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.Put the words in three groups considering their mean of transportation

کتاب کار زبان دهم – کلمات زیر را با توجه به معنی انتقالی شان در ۳ گروه طبقه بندی کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

کلمات فوق را در سه گروه خشکی ، هوا و دریا می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

 .(Order the following means of transportation based on their speed. (from the fastest to the slowest

کتاب کار زبان دهم با جواب – وسایل نقلیه زیر را بر حسب سرعت شان از سریع تر به کندتر مرتب کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

در زیر نام هر وسیله به همراه ترتیب سرعت مشخص شده است.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.Fill in the blanks with the given words

کتاب کار زبان دهم با جواب – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.Egypt is ——————- for its Pyramids

.Amazing nature of Iran —————– many tourists

.We should respect the languages and ——————— of other countries

.We can do a —————- of activities in our free time

?Do you have any —————————- to solve the problem

جمله های کامل شده به صورت زیر است. معنی جملات را در فیلم بالا ببینید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

.Unscramble the following sentences

پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم – جمله های زیر را مرتب کنید.

.famous / is / China / the Great wall / for /

.Shiraz / sites / historical / many / and /an amazing nature / has /

attracts / a lot of / Hamedan / tourists / from / of Iran / cities /

to Mashhad and Qom / travel / to go to / many Muslims /

?is / the best / what / souvenir / your city / of /

معنی کلمات و جمله های مرتب شده به صورت زیر هستند.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

ویدئوی چهارم:

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

بخش چهارم : تلفظ

.Ask and answer with contrastive stress and appropriate intonation

پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم – با استرس قیاسی و آهنگ مناسب سوال و جواب کنید.

?Which country are you from, Iran or Italy

شما اهل کدام کشور هستید. ایرانیا ایتالیا؟

.I ‘m from Iran

من اهل ایرانم.

?Where do you go, Isfahan or Yazd

کجا می روید. اصفهان یا یزد؟

.I go to Yazd

من به یزد می روم.

?Which color do you like more, yellow or brown

کدام رنگ را بیشتر دوست دارید. زرد یا قهوه ای؟

.I like yellow

زرد را دوست دارم.

?What do you want to have, spaghetti or kebab

می خوای چه چیزی بخوری. اسپاگتی یا کباب؟

.I want to have kebab

می خواهم کباب بخورم.

?Should I check it online or offline

باید آن را آفلاین چک کنم یا آنلاین؟

.You should check it online

باید آن را آفلاین چک کنید.

ویدئوی پنجم:

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

بخش پنجم: نوشتاری

.Change the following adjectives into adverbs. Pay attention to their spelling

دانلود پاسخ کتاب کار زبان دهم – صفات زیر را به قید تبدیل کنید. به املای آن ها توجه کنید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

جواب ها راببینید:

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

Read and find adjectives. Change them into adverbs

دانلود پاسخ کتاب کار زبان دهم – متن زیر را خوانده و صفات را یافته و  به قید تبدیل کنید.

.People usually go to different places by different means of travel

.If they want to arrive fast and comfortably, they can travel by a plane

.Probably some people  prefer to travel by train

.Actually it is cheap and safe

.But sometimes it is not easy to find train and plane tickets

.So they may use their cars, but they should drive carefully

جواب ها را ببینید.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم

معنی متن فوق را ببینید.

مردم معمولا با وسایل نقلیه مختلف به جاهای مختلف می روند. اگر بخواهند سریع و راحت برسند با هواپیما سفر می کنند. برخی از مردم احتمالا سفر با قطار را ترجیح می دهند. در واقع { سفر با قطار } ارزان و بی خطر است. اما گاهی اوقات یافتن بلیت قطار و هواپیما آسان نیست. بنابراین ممکن است از ماشین هایشان استفاده کنند اما باید با احتیاط رانندگی کنند.

جواب سوالات کتاب کار زبان دهم را در سایت خلایق دنبال کنید.

پاسخ کتاب کار زبان دهم , کتاب کار زبان دهم , کتاب کار زبان دهم با جواب , پاسخ تمرینات کتاب کار زبان دهم , جواب سوالات کتاب کار زبان دهم , دانلود پاسخ کتاب کار زبان دهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط