دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم – تدریس درس اول زبان ۱۲ به همراه حل تمام تمرینات

تدریس کامل درس اول زبان پایه دوازدهم به همراه  تدریس گرامر و حل تمرینات – دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم : در این مقاله درس اول انگلیسی پایه دوازدهم را به طور کامل تدریس خواهیم کرد. این درس شامل بخش های مختلف مکالمه ، ترجمه فارسی به انگلیسی ، انگلیسی به فارسی ، گرامر زبان انگلیسی ، تمرینات و سوالات انگلیسی دوازدهم و … می باشد.

در واقع این مقاله جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – برای درس اول این کتاب – می باشد. این مقاله می تواند هم برای گذراندن واحد درسی کتاب حاضر و هم برای کنکور زبان و زبان کنکور بسیار مفید واقع شود.

لطفا با ما همراه باشید.

Sense of appreciation

حس قدرشناسی

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم – قبل از شروع ، مطالب روی صفحه عنوان را ترجمه می کنیم:

Interesting Facts

نمونه سوالات درس اول زبان انگلیسی دوازدهم – واقعیت های جالب

.Helping others lowers blood pressure

کمک به دیگران فشار خون را پایین می آورد.

.Kindness boosts energy and strength in elderly people

مهربانی انرژی را افزایش می دهد و در افراد سالخورده آن را تقویت می کند.

.Teenagers who help others are more successful in life

نوجوانانی که به دیگران کمک می کنند در زندگی موفق ترند.

.Listening to the advice of older people improves our lives

گوش دادن به اندرز افراد مسن تر ، زندگی ما را بهتر می کند.

.Babysitting grandchildren increases brain function and memory

مراقبت از نوه ها ، عملکرد مغز و حافظه را افزایش می دهد.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Look at the following pictures and check appropriate behaviors

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم – به تصاویر زیر نگاه کرده و رفتارهای مناسب را تیک بزنید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Match the selected pictures with the following sentences

نمونه سوالات درس اول زبان انگلیسی دوازدهم –تصاویر انتخاب شده را با جملات زیر تطبیق دهید.

.Children should respect their parents

بچه ها باید به پدرو مادرشان احترام بگذارند.

.We have to take care of elderly people

ما باید مراقب افراد سالخورده باشیم.

.Family members should listen to each other

اعضای خانواده باید به {حرف} هم گوش کنند.

.We can help many people by donating what we don’t use

ما می توانیم با اهدای چیزی که استفاده نمی کنیم به بسیاری از مردم کمک کنیم.

شماره گزینه های صحیح را می توانید در تصویرهای زیر ببینید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

?Go through the names of the following people. Why are they famous

سوالات انگلیسی دوازدهم  – اسم افراد زیر مرور کنید. دلیل شهرت آن ها چیست؟

Rizali Khajavi

ریزعلی خواجوی

.He is famous because he saved a lot of people in a train

او مشهور است چون افراد زیادی در یک قطار را نجات داد.

Hassan Omidzadeh

حسن امید زاده

  .He is famous because of his Sacrifice. he saved several students from fire

او به خاطر فداکاریش معروف است. او چند دانش آموز را از آتش نجات داد.

Jabbar Baghcheban

جبار باغچه بان

 .He built the first school for the hard of hearing people in Iran

او اولین مدرسه را برای ناشنوایان در ایران تاسیس کرد.

Abbas Babaei

عباس بابائی

.He was a hero pilot of the war

او خلبان قهرمان جنگ بود.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Write appropriate nouns after the following adjectives. Check the positive adjectives

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم – بعد از صفات زیر اسم های مناسب بنویسید. صفت های مثبت را علامت بزنید.دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

جواب ها را می توانید ببینید. صفت های مثبت را با دایره سبز متمایز کرده ایم. دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

سوالات انگلیسی دوازدهم – گفتگو

Sara has been in  the Children’s Medical Center for a week. She has caught a terrible flu. The doctor told her to stay there to get better. There is a photograph of an old man on the wall. While the nurse is taking her temperature, they start talking

سارا به مدت یک هفته در مرکز طبی کودکان بوده است. او آنفولانزای وحشتناکی گرفته است.  پزشک به او گفت ان جا بماند تا بهتر شود. عکسی از یک مرد مسن روی دیوار است. در همان هنگام که پرستار دارد دمای بدن او را می گیرد آن ها شروع به صحبت می کنند.

?Sara: Excuse me, who is that man in the picture

سارا: ببخشید . آن مرد توی عکس کیست؟

?Nurse: Oh, don’t you know him? Have you ever heard of Dr Mohammad Gharib

پرستار : اوه . او را نمی شناسی؟ آیا تا به حال درباره دکتر محمد قریب چیزی شنیده ای؟

.Sara: I guess I have only seen his name in my English book , but I’m not sure about it

سارا : گمان کنم نام او را فقط در کتاب انگلیسی ام دیده ام. اما درموردش مطمئن نیستم { که چیزی بدانم }.

.Nurse:  Dr. Gharib was a famous physician

پرستار: دکتر قریب پزشکی مشهور بود.

?Sara: Oh… can you tell me a little about his life

سارا : اوه می توانید در مورد زندگی اش کمی به من بگویید؟

Nurse:  Dr. Gharib was born in Tehran in 1288. After receiving his diploma, he went abroad to study medicine. In 1316 he became a physician and then came back to his homeland. In 1347 this center was founded by Dr Gharib and one of his close friend

پرستار :  دکتر قریب در سال ۱۲۸۸ در تهران بدنیا آمد. بعد از دریافت دیپلمش به خارج کشور رفت تا پزشکی بخواند. در سال ۱۳۱۶ او پزشکی شد و به سرزمین مادری اش برگشت. در سال ۱۳۴۷ این مرکز توسط دکتر قریب و یکی از دوستان نزدیکش بنیان گذاری شد.

.Sara: Really? I didn’t know that

سارا: واقعا؟ نمی دانستم.

Nurse:  Dr. Gharib was also a generous man. He spared no pains to cure sick children. He was very friendly and helpful to poor families. Not surprisingly, he was regarded as a dedicated physician

پرستار : دکتر قریب مرد بخشنده ای هم بود. او برای معالجه کودکان بیمار از هیچ زحمتی مضایقه نمی کرد. او با خانواده های کم بضاعت خیلی دوستانه و کمک رسان رفتار می کرد.  شگفت انگیز نبود که به او به دید یک پزشک نیکوکار می نگریستند.

.Sara: It’s a pity! I didn’t know such a great man

سارا : چه حیف ! من چنین مرد بزرگی را نمی شناختم.

Nurse:  He was known as a distinguished university professor too. The first Persian textbook on diseases of children was written by him. He taught medicine to thousands of students

پرستار : او به عنوان استاد ممتاز دانشگاه هم شناخته می شد. اولین کتاب درسی درباره بیماری های کودکان به زبان فارسی توسط او نوشته شد. او پزشکی را به هزاران دانشجو آموخت.

!Sara: Oh, what a great man he was

سارا : اوه چه مرد بزرگی بوده است.

.Nurse:  By the way, it might be interesting to know that your physician was one of Dr. Garib’s students

پرستار : اتفاقا ممکن است جالب باشد که بدانی پزشک معالج تو یکی از دانشجویان دکتر قریب بود.

!Sara: Really?! That’s interesting

سارا : واقعا ؟ جالب است.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Answer the following questions orally

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – سوالات زیر شفاها پاسخ دهید.

?When was Dr. Gharib born

دکتر قریب کِی بدنیا آمد؟

.He was born in 1288

او در سال ۱۲۸۸ بدنیا آمد.

?Why was Dr. Gharib regarded as a kind Physician

چرا به دکتر قریب به عنوان یک پزشک مهربان نگریسته می شد؟

.Because was a generous man

چون او مرد بخشنده ای بود.

?Have you seen Dr. Gharib’s TV series

آیا شما تا به حال سریال دکتر قریب را دیده اید؟

.Yes , I have seen. / No, I haven’t seen

بله دیده ام. / نه. ندیده ام.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Look, Read and Practice

جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – نگاه کرده ، بخوانید و تمرین کنید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Hamid sits on the sofa and watches TV all the time

حمید همیشه روی مبل نشسته و تلویزیون تماشا می کند.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.My grandfather feeds the Pigeons in the park every morning

مادر بزرگ من هر روز صبح در پارک به کبوترها غذا می دهد.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Dad really shouted at me when I didn’t do my homework

وقتی تکالیفم را انجام ندادم ، پدر با تمام وجود سرم فریاد کشید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.We have to speak louder, because my grandmother is hard of hearing

ما مجبوریم بلندتر صحبت کنیم چون مادربزرگم کم شنوا است.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Ferdowsi was born in 940 in a village near Toos

فردوسی در سال ۹۴۰ (میلادی) در روستایی نزدیک توس بدنیا آمد.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.My uncle went to his son and hugged him

عمویم به سمت پسرش رفت و او را در آغوش کشید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.My little sister sits on my mother’s lap all the time

دختر کوچکم همیشه روی دامن مادرم می نشیند.

.Read and Practice

کتاب گویای انگلیسی دوازدهم – بخوانید و تمرین کنید.

burst into tears: to cry suddenly

زیر گریه زدن : ناگهان گریه کردن

.Aida burst into tears when she saw her score

آیدا وقتی نمره اش را دید زیر گریه زد.

repeatedly: many times

مکررا: دفعات بسیار

.I’ve told Mohsen repeatedly to talk politely to his teachers

بارها به محسن گفته ام {که} با معلمانش مودبانه صحبت کند.

forgive: to stop being angry with someone

بخشیدن : فرونشاندن خشم نسبت به کسی

.Mom forgave me for breaking the vase

مامان مرا بابت شکستن گلدان بخشید.

calmly: in a quiet way

به آرامی : به طور آرام

.He always speaks slowly and calmly

او همیشه به طور آهسته و آرام صحبت میکند.

.diary: a book in which you record your thoughts or feelings or what has happened every day

دفتر خاطرات روزانه : دفتری که افکار یا احساسات یا چیزی را که هر روز اتفاق افتاده را در آن ثبت می کنند.

.I have kept a diary for twelve years

من ۱۲ سال است که یک دفتر خاطرات روزانه ام را نگه داشته ام.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

Respect your Parents

به والدینتان احترام بگذارید.

.On a spring morning, an old woman was sitting on the sofa in her house

در یک صبح بهاری پیرزنی داشت بر روی مبل خانه اش می نشست.

.Her young son was reading a newspaper

پسر جوانش داشت روزنامه ای می خواند.

.Suddenly a pigeon sat on the window

ناگهان پرنده ای روی پنجره نشست.

?”The mother asked her son quietly, “What is this

مادر به آرامی از پسرش پرسید: این چیست؟

”.The son replied : “It is a pigeon

پسر جواب داد : این یک کبوتر است.

?””.After a few minutes, she asked her son for the second time, “What is this

بعد از چند دقیقه برای بار دوم از پسرش پرسید: این چیست؟

.“The son said, Mom, I have just told you, “It’s a pigeon, a pigeon

پسر گفت : مامان کمی پیش به شما گفته ام. این یک کبوتر است. یک کبوتر.

“?After a little while, the old mother asked her son for the third time, “What is this

اندکی بعد ، مادر پیر از پسرش برای بار سوم پرسید : این چیست؟

.This time the son shouted at his mother

این بار پسر سر مادرش فریاد کشید.

 ? “Why do you keep asking me the same question again and again? Are you hard of hearing

چرا همان سال را دوباره و دوباره از من می پرسی. مگر کری؟

.A little later, the mother went to her room and came back with an old diary

کمی بعد مادر به اتاقش رفت و با یک دفتر خاطرات کهنه برگشت.

. “She said, “My dear son, I bought this diary when you were born

او گفت : پسر عزیزم من این دفتر خاطرات را وقتی بدنیا آمدی خریدم.

.Then, she opened a page and kindly asked her son to read that page

سپس یک صفحه را باز کرد و با مهربانی از پسرش خواست آن صفحه را بخواند.

:The son looked at the page, paused and started reading it aloud

پسر به صفحه نگاه کرد ، توقفی کرد و شروع کرد به خواندن آن صفحه با صدای بلند.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

ترجمه متن درون دفتر خاطرات :

امروز وقتی کبوتری روی پنجره نشست. پسر کوچکم داشت در دامن من می نشست. پسرم ۱۵ مرتبه از من پرسید این چه بود و من ۱۵ مرتبه به او پاسخ دادم که کبوتر بود. هر بار که او از من دوباره و دوباره همان سوال را می پرسید او را عاشقانه بغل می کردم. من ابدا احساس عصبانیت نکردم. در واقع من به خاطر پسر دوست داشتنی ام احساس شادی می کردم.

  Suddenly the son burst into tears, hugged his old mother and said repeatedly, Mom, mom, forgive me; please forgive me

ناگهان پسر زد زیر گریه ، مادر پیرش را بغل کرد و پشت سرم هم گفت : “مامان مامان منو ببخش. خواهش می کنم منو ببخش”.

.”The old woman hugged her son, kissed him and said calmly, “We must care for those who once cared for us

پیرزن پسرش را بغل کرد ، او را بوسید و به آرامی گفت : ما باید از کسانی که زمانی از ما مراقبت کرده اند ، مواظبت کنیم.

.We all know how parents cared for their children for every little thing

ما همه می دانیم پدر و مادرها چگونه در برابر هر چیز کوچکی از بچه هایشان مراقبت می کردند.

.”Children must love them, respect them, and care for them

بچه ها باید آن ها را دوست داشته باشند ، به آن ها احترام بگذارند و از آن ها مراقبت کنند.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

استراتژی خواندن : مطرح کردن سوال

کتاب گویای انگلیسی دوازدهم – مطرح کردن سوال نوعی استراتژی درک مطلب است. در این روش خواننده درباره ایده های اصلی متن سوال های معنادار پرسیده و به آن ها جواب می دهد. دانش آموزان با استفاده از این استراتژی ، به جای جواب دادن صرف به سوالات کتاب یا معلم ، خودشان سوال مطرح کرده و به آن جواب می دهند.

استراتژی ایجاد سوال شامل ۴ مرحله است :

متن را می خوانیم.

نکته ها و ایده های اصلی متن را پیدا می کنیم.

برای هر نکته یا ایده یک سوال می سازیم.

به سوالات جواب می دهیم.

در جدول زیر می توانید تعدادی از کلمات شروع کننده سوال را به همراه جواب احتمالی آن ها ببینید. در ستون سمت چپ سوالات wh و در ستون سمت راست جواب های ممکن موجودند.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

Read the passage. Generate  at  least  five  questions with  the  above question starters and then answer them

انگلیسی دوازدهم تجربی  – متن را خوانده و با استفاده از کلمات شروع کننده سوال که در بالا می بینید حداقل ۵ سوال wh مطرح کرده و به آن ها پاسخ دهید.

۵ سوال را به صورت زیر مطرح می کنیم. خودتان به عنوان تمرین به آنها جواب دهید. به عنوان تمرین می توانید سوالات دیگری هم از متن مطرح نمایید.

مطلب مرتبط:  زبان انگلیسی پایه دوازدهم - تدریس کامل درس سوم کتاب کار زبان 12

۵ تا از سوالاتی که می شود مطرح کرد این ها هستند:

?who sat on the sofa

چه کسی روی مبل نشست؟

?What sat on the window

چه چیزی روی پنجره نشست؟

?When bought the old woman dairy

پیرزن کی دفتر خاطرات را خرید؟

?How many times asked the son about pigeon

پسر چند بار درباره کبوتر سوال کرد؟

?Why the son burst into tears

چرا پسر زد زیر گریه؟

جواب سوالات بر عهده دانش آموز واگذار می گردد.

.Skim the passage. Write its main idea

انگلیسی دوازدهم تجربی – متن را skim کرده و ایده اصلی آن را بنویسید. ( برای یادآوری skimming به درس دوم زبان یازدهم مراجعه کنید. )

ایده اصلی این ریدینگ می تواند همان عنوان آن باشد :      Respect your Parents

.Read the passage. Find what these words refer to

اموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – متن را خوانده و با استفاده از آن بگویید که این کلمات به چه چیزی اشاره دارند.

(……her (paragraph 1, line

her در پاراگراف اول  به پیرزن اشاره می کند.

(….it (paragraph 2, line

it در پاراگراف دوم  به کبوتر اشاره می کند.

(……you (paragraph 3, line

you در پاراگراف سوم  به پسر اشاره می کند.

(……me (paragraph 4, line

me در پاراگراف چهارم  به پیرزن اشاره می کند.

(……them (paragraph 5, line

them در پاراگراف پنجم  به والدین اشاره می کند.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

گسترش لغت

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

اموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – collocation (گروه واژه – کالوکیشن)

یک collocation عبارت است از ۲ یا چند کلمه که اغلب با هم می آیند و معنی خاصی ایجاد می کنند. این گروه کلمات به ما می گویند کدام دسته از کلمات و با چه ترتیبی به کار می روند. این ترکیب ها گاهی فقط برای گویندگان بومی که همیشه از آن ها استفاده می کنند درست به نظر می رسند .

اگر یکی از کلمات کالوکیشن تغییر کند آن کالوکیشن یا گروه واژه کلا اشتباه می شود.

در زبان فارسی هم گروه واژه ها به کار می روند. برای درک بهتر موضوع چند مثال می زنیم. لطفا به اصطلاحات زیر و معنی های آن ها توجه کنید:

سر زدن ( ملاقات کردن )

سر باز زدن ( امتناع کردن )

شانه خالی کردن ( مسئولیت نپذیرفتن )

در هر عبارت ، کلمات مذکور چند کلمه همنشین هستند و اصطلاحا یک گروه واژه یا کالوکیشن را تشکیل می دهند. به جای این کلمات نمی توانیم از کلمات مشابه و مترادف استفاده کنیم. مثلا در دو اصطلاح اول به جای کلمه سر نمی توان از ” کله” استفاده کرد یا در عبارت سوم نمی توانیم به جای شانه از کلمه ” کتف ” استفاده کنیم. اگر چنین کاری کنیم به ما می خندند.

در انگلیسی هم دقیقا همین قاعده برقرار است. به همین دلیل است که برای ورزیده شدن در زبان انگلیسی لازم است با گروه واژه ها آشنایی کافی و دقیق را پیدا کنید.

 دانلود کالوکیشن های انگلیسی

به این مثال ها توجه کنید:

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

معنی ها :

سطر اول:    عبارت های fast food و  quick meal هر دو درستند. اما نمی توانیم بگوییم:   quick food  یا  fast meal.   این دو مورد اشتباهند.

quick meal : غذای حاضری – غذای سریع               fast food :  غذای سرپایی – غذای حاضری

سطر دوم :   عبارت های strong wind و heavy rain هر دو درستند. اما نمی توانیم بگوییم : heavy wind یا strong rain. این ها اشتباهند.

strong wind : باد شدید            heavy rain : باران شدید

سطر سوم :   عبارت های make a mistake و do exercise هر دو درستند اما نمی توانیم بگوییم: do a mistake یا make exercise.

make a mistake : مرتکب اشتباه شدن          do exercise : تمرین کردن

در مورد موارد زیر هم همین طور است.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

Without looking back at the Conversation, make collocations by matching the words on the left with the ones on the right column

دانلود کالوکیشن های انگلیسی – بدون بازگشت به مکالمه ، کلمات ستون سمت چپ و سمت راست را با هم تطبیق داده و کالوکیشن بسازید.

feel       ……………………… abroad

take            ……………………..well

go      ………………….surprisingly

spare       ……………….temperature

not            ….. …………….the way

by       ……………………..no pains

burst into            ……………..tears

جواب ها را در زیر می توانید ببینید.

feel well       احساس سلامتی کردن

take temperature          دمای بدن کسی را اندازه گرفتن

go abroad        به خارج از کشور رفتن

by the way           اتفاقا ، تصادفا

    spare no pain       از هیچ زحمتی مضایقه نکردن

not surprisingly          شگفت آور نیست که

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

With a classmate, check the answers by looking for the collocations in the Conversation. Use each collocation in a new sentence

دانلود کالوکیشن های انگلیسی – همراه با یکی از همکلاسی هایتان در بخش مکالمه به دنبال کالوکیشن بگردید و با هر یک از موارد یافته شده یک جمله بسازید.

چند تا از این کالوکیشن ها را در یکی از تمرینات بالا مطرح کردیم. بقیه را به عنوان تمرین بیابید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

بخش اول گرامر : زمان مجهول در انگلیسی

به هر گروه از جمله های زیر توجه کنید. بین جمله های سمت راست و سمت چپ چه فرقی می بینید؟

من دیروز ماشینم را شستم.                  دیروز ماشینم شسته شد.

او تکالیفش را عصر انجام می دهد.           تکالیف او هنگام عصر انجام می شوند.

ندا شب ها در خانه گیتار تمرین می کند.         شب ها در خانه گیتار تمرین می شود.

 در جمله های سمت راست کاملا مشخص است که چه کسی یا چه چیزی کار را انجام داده اما در جملات سمت چپ مشخص نیست.

این جا است که بحث جمله معلوم و مجهول مطرح می شود. در ادامه می خواهیم در باره انواع زمان مجهول در انگلیسی صحبت کنیم.

جمله ی معلوم: جمله ای است که در آن فاعل معلوم است.

جمله ی مجهول: جمله ای است که در آن فاعل معلوم نیست یا مهم نیست که چه کسی باشد.

نحوه ساخت جملات مجهول زبان انگلیسی :

فاعل جمله ی معلوم را حذف می کنیم.

مفعول را در جای فاعل می نویسیم.

فعل معلوم را به فعل مجهول تبدیل می کنیم.

ساختار جملات معلوم و جملات مجهول در زبان انگلیسی به صورت زیر است:دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم همان طور که می بینید در زبان انگلیسی برای ساخت فعل مجهول ، اول با توجه به زمان فعل ، مشتقات  to be را آورده و سپس شکل سوم فعل (اسم مفعول) را می نویسیم.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

ساخت اسم مفعول ( شکل سوم افعال انگلیسی )

بد نیست مرور کوچکی داشته باشیم بر ساخت شکل سوم افعال انگلیسی.

برای فعل های با قاعده: برای ساخت شکل سوم فعل ، به آخر آن ed اضافه می کنیم.

played , named , crashed , wracked

برای فعل های بی قاعده: باید شکل سوم فعل را حفظ باشیم

broken , bought , met

بعضی از افعال بی قاعده هستند که هر سه شکل آن ها مثل هم است.

let , put , set

بعضی فعل ها هم می توانند ed بگیرند و هم به شکل بی قاعده نوشته شوند. مثل learn

برای مشاهده لیست افعال بی قاعده انگلیسی به درس ششم زبان پایه نهم مراجعه کنید.

مثال – نمونه جملات مجهول در انگلیسی

.My mother should clean the kitchen

مادرم باید آشپزخانه را تمیز کند.

.The kitchen should be cleaned

آشپزخانه باید تمیز شود.

.We must respect the rules

ما باید به قوانین احترام بگذاریم.

.The rules must be respected

به قوانین باید احترام گذاشته شود.

تذکر : به طور کلی جملاتی که در  آن ها فاعل بعد ار فعل بیاید ، جمله مجهول به شمار می آیند.

مثال

.The car was washed by Mehrab yesterday

ماشین دیروز توسط مهراب شسته شد.

 در این جمله ، کننده کار آورده شده اما چون بعد از فعل آمده ، جمله مجهول محسوب می شود.

بعد از آشنایی اجمالی با جملات مجهول ، زمان های مختلف را جداگانه بررسی می کنیم.

ساخت جمله مجهول برای زمان حال

ساختار جمله مجهول برای این زمان به صورت زیر است.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

 نمونه جملات مجهول در زبان انگلیسی برای زمان حال

.I wash my car

من ماشینم را می شویم.

.My car is washed

ماشینم شسته می شود.

مثال

.He parks the car

او ماشین را پارک می کند.

.the car is parked

ماشین پارک می شود.

?Where is the car  parked

ماشین کجا پارک می شود؟

?When is the car  parked

ماشین کِی پارک می شود؟

مثال

.They build the buildings

آن ها ساختمان ها را می سازند.

.The buildings are built

ساختمان ها ساخته می شوند.

?Where are the buildings built

ساختمان ها کجا ساخته می شوند؟

?When are the buildings built

ساختمان ها کِی ساخته می شوند؟

?What are built

چه چیزی ساخته می شود؟

ساخت جمله مجهول برای زمان ماضی

برای ساخت جمله مجهول برای هر یک از زمان های ماضی ساده ، نقلی و بعید از فعل کمکی مربوط به آن زمان استفاده می کنیم.

ماضی ساده

ماضی ساده ، کاری است که در گذشته انجام شده و به اتمام رسیده باشد.

دستور ساخت ماضی ساده مجهول

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

 مثال برای جملات مجهول در انگلیسی برای ماضی ساده

.I washed my car yesterday

من دیروز ماشینم را شستم.

.My car was washed yesterday

ماشینم دیروز شسته شد.

.She watched the film

او فیلم را تماشا کرد.

.The film was watched

فیلم تماشا شد.

.They chorused the songs

آن ها آهنگ ها را همسرایی کردند.

.The songs were chorused

آهنگ ها همسرایی شدند.

ماضی نقلی ( حال کامل )

ماضی نقلی یا همان حال کامل ، نشان دهنده کاری است که در گذشته انجام شده اما اثر آن تاکنون باقی است.

شکل معلوم جمله ماضی نقلی به صورت زیر است.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

ساختار مجهول ماضی نقلی

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

مثال برای جملات مجهول در انگلیسی برای ماضی نقلی

.The old man hasn’t been seen for many years

پیرمرد سال ها است که دیده نشده است.

.This film has been shown several times

فیلم چندین بار دیده شده است.

.These cars haven’t been used since 1990

این ماشین ها از سال ۱۹۹۰ استفاده نشده اند.

ماضی بعید ( گذشته ی کامل )

با ماضی بعید در درس های آتی آشنا خواهید شد. ماضی بعید نشان دهنده کاری است که در گذشته انجام شده و به اتمام رسیده باشد.

ساختار جمله ماضی بعید معلوم به صورت زیر است:

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

ساختار ماضی بعید مجهول به صورت زیر است:

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

مثال

.The problem had been solved by a few students

مساله توسط تعداد معدودی از دانش آموزان حل شده بود.

.The house hadn’t been repaired before they arrived

خانه قبل از این که آن ها برسند تعمیر نشده بود.

?What hadn’t been repaired before they arrived

قبل از این که آن ها برسند چه چیزی تعمیر نشده بود؟

?Why the house hadn’t been repaired before they arrived

چرا خانه قبل از این که آن ها برسند تعمیر نشده بود؟

ساخت جمله مجهول برای زمان آینده

زمان آینده خود اقسام گوناگونی دارد. در این جا مجهول کردن دو نوع آینده ساده و آینده قصدی را توضیح می دهیم.

آینده ی ساده

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

مثال

.John will post the letter

جان نامه را پست خواهد کرد.

.The letter will be posted by John

نامه توسط جان پست خواهد شد.

نکته : برای جملات دارای سایر فعل های کمکی مثل can – may – must – have to – has to هم از قاعده ای مشابه استفاده می کنیم.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

مثال

.A room can be built there

می توان آن جا یک اتاق درست کرد.

.All cars must be parked outside

همه ماشین ها باید بیرون پارک شوند.

.This letter shouldn’t be answered immediately

این نامه نباید سریع جواب داده شود.

.The men may be invited to the party

این مردان می توانند به پارتی دعوت شوند.

مجهول کردن آینده قصدی

منظور از آینده قصدی ، کاری است که قرار است بزودی و در آینده نزدیک انجام شود.

قاعده ساخت مجهول آینده قصدی

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

تذکر : در صورتی که مفعول جمله ی معلوم ضمیر مفعولی باشد ، در جمله ی مجهول آن را به ضمیر فاعلی تبدیل می کنیم.

مثال

.We are going to save him

ما قصد داریم او را نجات دهیم.

.He is going to be saved

او می خواهد نجات داده شود.

و این دو جمله

.They are planning to play ping- pong

آنان قصد دارند پینگ پنگ بازی کنند.

.Ping-pong is planning to be played

قصد بر این است که پینگ پنگ بازی شود.

تذکر : در صورتی که مفعول جمله ی معلوم ضمیر مفعولی باشد ، در جمله ی مجهول آن را به ضمیر فاعلی تبدیل می کنیم.

.Read the following text

جملات مجهول در انگلیسی – متن زیر را بخوانید.

بعد از این که قواعد حاکم بر جملات مجهول را یاد گرفتید توجه شما را به متنی که از کتاب درسی اقتباس شده جلب می کنم.

.Hafez is known to be as one of the most famous Persian poets of all time

حافظ به عنوان یکی از معروف ترین شاعران ایرانی در تمام اعصار شناخته می شود.

.He was born sometime between the years 1310 and 1337 A.D. in Shiraz

او در فاصله زمانی بین سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۳۷ بعد از میلاد در شیراز به دنیا آمد.

.In his childhood, he received religious education

او در ایام کودکیش آموزش مذهبی را فرا گرفت.

.He is called Hafez because he learned the Holy Quran by heart

او حافظ نامیده می شود چون قرآن کریم را حفظ کرد.

.Hafez is mostly remembered for a special type of poetry that is called Ghazal

حافظ عمدتا به خاطر نوع خاصی از فن شاعری که غزل نامیده می شود ، در یادها باقی است.

.Emotions and ethics are used in Ghazals a lot

در غزلیات ، از عواطف و اخلاقیات به طور فراوان به کار گرفته می شوند.

.The collection of his poems is called Divan

مجموعه اشعار او دیوان نامیده می شود.

.It has been translated into countless languages including German , English and French

دیوان حافظ به زبان های بی شماری از جمله انگلیسی ، آلمانی و فرانسوی ترجمه شده است.

.Hafez is known to be the inspiration of many poets and authors around the world

حافظ به عنوان منبع الهام بسیاری از شاعران و نویسندگان سراسر جهان شناخته می شود.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Read the following example sentences

جملات مجهول در انگلیسی – جملات نمونه زیر را بخوانید.

.She makes pancakes every morning.                 Pancakes are made every morning

مطلب مرتبط:  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – تدریس درس اول کتاب کار زبان دوازدهم

پن کیک ها هر روز صبح درست می شوند.             او هر روز صبح ، پن کیک هایی درست می کند.

.Ali broke the window yesterday.                     The window was broken yesterday

پنجره دیروز شکسته شد.             علی دیروز پنجره را شکست.

.They have fixed the cars.                The cars have been fixed

ماشین ها تعمیر شده اند.        آن ها ماشین ها را تعمیر کرده اند.

.Alexander Fleming discovered penicillin.           Penicillin was discovered by Alexander Fleming

پنی سیلین توسط الکساندر فلمینگ کشف گردید.        الکساندر فلمینگ پنی سیلین را کشف کرد.

.Scientists find solutions to problems.      Solutions to problems are found by scientists

راه حل مسائل توسط دانشمندان یافته می شوند.    دانشمندان برای مسائل راه حل هایی می یابند.

Doctors have made a new medicine to cure cancer.      A new medicine has been made by doctors to  cure cancer

داروی جدیدی برای درمان سرطان توسط پزشکان ساخته شده است.       پزشکان داروی جدیدی برای درمان سرطان ساخته اند.

.Tell your teacher how ‘passive voice’ is made

برای معلمتان توضیح دهید که افعال مجهول چگونه ساخته می شوند.

جواب : در بالا توضیح دادیم.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.’Read the Conversation and underline all ‘passive voices

بخش گفتگو را خوانده و زیر تمام افعال مجهول خط بکشید.

بر عهده خودتان

.Read the following paragraph and choose the best verb forms

پاراگراف زیر را خوانده و بهترین فرم افعال مجهول را انتخاب کنید.

.Many products (are developed /developed) each year

محصولات زیادی هر ساله تولید می شوند.

.Light bulb, camera airplane, and telephone (were invented/invent) by scientists and inventors

لامپ برق ، دوربین ، هواپیما و تلسکوپ توسط دانشمندان و مخترعان ، اختراع شدند.

Laptops, smart phones, and tablets (were made/made) by lots of work and  Some inventions (were created/ are created) by accident or scientists mistakes

لب تاپ ها ، تلفن های هوشمند و تب لت ها با کار زیاد ساخته شدند و برخی از اختراعات به طور تصادفی یا با اشتباهات دانشمندان ایجاد شدند.

Penicillin, for instance, (was made/were made) quite accidentally when Alexander Fleming (was working/ was worked) on bacteria

به عنوان مثال پنی سیلین ، وقتی الکساندر فلمینگ داشت روی باکتری ها کار می کرد به طور کاملا اتفاقی ساخته شد.

.Microwave oven also (was invented/invented) during a scientist’s experiment on energy

کوره مایکروویو هم در حین آزمایش یک دانشمند درزمینه انرژی اختراع گردید.

.More interestingly, some tools and technologies (are not made/do not make) by scientists at all

جالب توجه تر این است که برخی از ابزارها و فناوری ها هرگز توسط دانشمندان ساخته نمی شوند.

Some like dishwashers and computer games (were made/ made) by ordinary people like workers, housewives and school students

برخی مانند ماشین های ظرفشویی و بازی های کامپیوتری توسط افراد معمولی مثل کارگران ، خانم های خانه دار و دانش آموزان مدرسه ساخته می شدند.

بعد از دریافت معنی می توانید جواب ها را در زیر ببینید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Pair up and talk about the things that happened in the past without mentioning the doer

دو نفر دو نفر شده و درباره کارهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند بدون ذکر عامل آن ها صحبت کنید. (گذشته مجهول)

.Example: The window was broken

مثال : پنجره شکسته شد.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

بر عهده خودتان

بخش دوم گرامر: پرسشواره (ضمیمه ی سوالی)

به این جمله های فارسی توجه کنید.

اگر دیر برسیم درها رو می بندند. مگه نه؟

می خواد بارون بیاد. این طور نیست؟

پرسشواره ( question tag ) : جمله ی سوالی کوتاهی است که گوینده آن را در آخر جمله می آورد تا حرف خود را تایید کند یا نظر شنونده را بپرسد.

مثال :

?Your brother isn’t at home. is he

برادرت خانه نیست. مگه نه؟

?Birds also need to food. aren’t they

پرندگان هم به غذا نیاز دارند. این طور نیست؟

نحوه ساخت پرسشواره

فاعل را تعیین کرده و ضمیر وابسته به آن را می نویسیم.

فعل کمکی وابسته به فاعل را تعیین می کنیم.

در صورتی که جمله مثبت باشد فعل کمکی و  not را به صورت سوالی مخفف شده در آخر جمله می نویسیم.

در صورتی که جمله منفی باشد فعل کمکی را به صورت سوالی مثبت در آخر جمله می نویسیم.

مثال:

?My father likes to play football. isn’t he

پدرم دوست دارد فوتبال بازی کند. مگه نه؟

?Parvin will eat lunch in that restaurant tomorrow. won’t she

پروین فردا در آن رستوران غذا خواهد خورد. این طور نیست؟

.Your parents traveled to Isfahan. Didn’t they

پدر و مادرت به اصفهان سفر کردند. نکردند؟

نکته : در پرسشواره ها به جای  amn’t از aren’t I  یا am I not  استفاده می کنیم.

مثال

?I am your brother. Am I not

من برادر تو هستم. نیستم؟

نکته : در صورتی که فاعل جمله this یا that  باشد در پرسشواره از ضمیر it  استفاده می کنیم.

مثال

?That is a beautiful flower. isn’t it

این گل زیبایی است. غیر از اینه؟

نکته : در صورتی که فاعل جمله those یا these  باشد در پرسشواره از ضمیر they  استفاده می کنیم.

مثال :

?Those are fat cows. aren’t they

آن گاوها ، چاق هستند . مگه نه؟

نکته : در صورتی که جمله ای با there  شروع شود ، در پرسشواره از خود there استفاده می شود.

مثال :

?There is a book on the table.  isn’t there

یک کتاب روی میز است. نیست؟

?There are some pens on the table. aren’t there

تعدادی خودکار روی میز است. نیست؟

نکته : هر گاه در یک جمله ی مثبت ، کلمه ی منفی وجود داشته باشد باید از پرسشواره ی مثبت استفاده کنیم.

مثال :

?You never told me the truth. did you

تو هیچ وقت حقیقت را به من نگفتی. گفتی؟

?There is no money in my pockets. is there

هیچ پولی در جیب های من نیست.  هست؟

.Read the following example sentences

جملات نمونه زیر را بخوانید.

?Mina is happy, isn’t she

مینا خوشحال است. مگه نه؟

?He’s writing an email, isn’t he

او دارد یک ایمیل می نویسد. این طور نیست؟

?George was hungry, wasn’t he

جرج گرسنه بود. مگه نه؟

?The girls were weaving a carpet, weren’t they

دخترها داشتند یک فرش می بافتند. این طور نبود؟

?They are going to Hamedan, aren’t they

آن ها دارند به همدان می روند. این طور نیست؟

?His father will buy a new car, won’t he

پدرش یک ماشین نو خواهد خرید. این طور نیست؟

?The boys have broken the window, haven’t they

پسرها پنجره را شکسته اند. این طور نیست؟

?Your sister has passed the exam successfully, hasn’t she

خواهرت امتحان را با موفقیت پاس کرده است. این طور نیست؟

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

شنیداری و گفتاری

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

استراتژی صحبت کردن : نشان دادن توافق یا تردید

.We use ‘tag questions’ for two reasons: eliciting agreement (confirming facts) and signaling uncertainty

از پرسشواره برای دو منظور استفاده می کنیم: نشان دادن توافق (تایید وقایع) و نشان دادن عدم اطمینان خاطر نسبت به چیزی.

?Sam has not come to work. I’ve heard he’s sick, isn’t he

سام سر کار نیامده است. من شنیده ام او بیمار است. این طور نیست؟

.Oh, yes. He was not well yesterday

اوه بله. او دیروز حالش خوب نبود.

?What’s wrong with him

مشکلش چیه؟

.The doctors are checking his health condition

دکترها دارند وضعیت سلامتیش را چک می کنند.

?It isn’t something serious, is it

چیز ( مشکل ) جدی ای که نیست. مگه نه؟

.I hope not

امیدوارم نباشه.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

نوشتاری

بخش سوم گرامر : حرف ربط در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی ۳ نوع حرف ربط وجود دارد . انواع حرف ربط در انگلیسی عبارتند از : حروف ربط همپایه ، حروف ربط هم آیند ، حروف ربط وابسته.

در این جا می خواهیم کاربرد چند تا از حروف ربط همپایه را توضیح دهیم. قبل از هر چیز جملات را طبقه بندی می کنیم.

جملات در زبان انگلیسی از یک لحاظ به دو دسته تقسیم می شوند: جملات ساده و جملات مرکب

جمله ساده : جمله ای که یک فاعل و یک فعل داشته باشد.

جمله مرکب : جمله ای که بیش از یک فاعل و بیش از یک فعل داشته باشد و در آن کلمات ربطی به کار رفته باشد.

حروف ربط همپایه که می خواهیم در موردشان توضیح دهیم این ها هستند:  and , or , but , so .

هر کدام از حروف ربط فوق کاربرد خود را دارند اما به عنوان حروف ربط همپایه کارشان این است که کلمات ، عبارات و جملات را به هم وصل می کنند.

در ادامه کاربرد هر کدام از این کلمات را با ذکر مثال توضیح می دهیم.

and : فعالیت ها و احساسات مشابه را نشان می دهد.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.I get up early in the morning, and I make an omelet myself

من صبح زود بیدار می شوم و برای خودم یک املت درست می کنم.

but : قیاس یا اختلاف را نشان می دهد.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.The book was boring, but Tom had to read it

کتاب کسل کننده بود اما تام مجبور بود آن را بخواند.

.Complete the following sentences with and or but

جمله های زیر را با and یا but کامل کنید.

. We went to the park yesterday,  ——– we had a wonderful time

ما دیروز به پارک رفتیم …………….. اوقات شگفت آوری داشتیم.

.Behnam’s family went to the zoo last week, ————-  they did not enjoy it

خانواده بهنام هفته گذشته به پارک رفتند ……….آنها از آن لذت نبردند.

 .Susan has a pink dress, ————  she never wears it

سوزان یک پیراهن صورتی دارد …………او هرگز آن را نمی پوشد.

.Kate saw Sofia, ————  she didn’t speak to her

کیت سوفیا را دید ……………….با او صحبت نکرد.

.My English class is really enjoyable, ————  I have a lot of homework

کلاس انگلیسی من واقعا لذت بخش است………….من مقدار زیادی تکلیف دارم.

جواب ها را در زیر می توانید ببینید.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

Or : نشان دهنده وجود دو گزینه است.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.You should do your homework, or you should wash the dishes

تو یا باید تکالیفت را انجام دهی یا ظرف ها را بشوری.

So : نشان دهنده این موضوع است که جمله دوم نتیجه و حاصل جمله اول است.

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

.Saeed studied hard for the exam, so he passed it

سعید برای امتحان سخت مطالعه کرد بنابر این {به همین دلیل} پاسش کرد.

.B. Complete the following sentences with or or so

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم – جمله های زیر را با or یا so کامل کنید.

 .My mother doesn’t like fast food, …………….she doesn’t eat any

مادرم فست فود دوست ندارد به همین دلیل اصلا از آن نمی خورد.

.I go out tonight, ……………………I take a rest

من امشب یا بیرون می روم یا استراحت می کنم.

  .We can eat our lunch at the restaurant, …………… we can have it at home

ما می توانیم ناهارمان را در رستوران بخوریم یا در خانه صرف کنیم.

.That dictionary is expensive, ……………..I can’t buy it

آن دیکشنری گران است. بنابراین نمی توانم بخرمش.

.This dress is not comfortable, …………………she rarely wears it

این لباس راحت نیست به همین دلیل او به ندرت آن را می پوشد.

جواب ها در زیر

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دو نکته :

وقتی دو جمله را با هم ترکیب می کنید قبل از کلماتِ and , or , so و but ویرگول بیاورید.

در حین ترکیب جملات بهتر است به جای اسم های تکراری از ضمیر مناسب استفاده کنیم.

.C. Combine the two sentences with and, but, or or so

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم – هر جفت از جملات زیر را با یکی از کلمات and , but , or یا so تکمیل کنید.

 .Joseph is very busy today. He can not watch TV

. My brother has a lot of books. He never reads them

. We should do a lot of homework. We don’t have enough time

 .Sepeideh likes spaghetti. Her grandmother hates spaghetti

.You can buy this coat. You can buy those shoes

کار ترکیب جملات را با توجه به مطالب که گفتیم انجام می دهیم. به ترکیب جملات و معنی آن ها توجه کنید.

 .Joseph is very busy today so He can not watch TV

سر ژوزف خیلی شلوغ است بنابراین نمی تواند تلویزیون تماشا کند.

. My brother has a lot of books but He never reads them

برادرم تعداد زیادی کتاب دارد اما او هرگز آن ها را نمی خواند.

. We should do a lot of homework but We don’t have enough time

ما باید تکالیف زیادی انجام دهیم اما وقت کافی نداریم.

 .Sepeideh likes spaghetti but Her grandmother hates it

سپیده اسپاگتی دوست دارد اما مادربزرگش از اسپاگتی متنفر است.

.You can buy this coat, or those shoes

شما می توانید یا آن کت را بخرید یا آن کفش ها را.

.D. Complete the sentences

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم – جمله ها را کامل کنید.

……………I like learning Chinese, but

………….These shoes are not comfortable, so

………………..You must study well, and

………………..I like swimming, but

…………….You can install a mobile dictionary, or

جمله ها را به صورت زیر تکمیل می کنیم. شما می توانید طبق سلیقه خودتان و به روش های گوناگون این کار را انجام دهید.

    .I like learning Chinese, but I haven’t enough time to learn it

من دوست دارم چینی یاد بگیرم اما وقت کافی برای یادگیری آن را ندارم.

 . These shoes are not comfortable, so I don’t put them on

این کفش ها راحت نیستند به همین خاطر آن ها را نمی پوشم.

   .You must study well, and learn me too

شما باید خوب مطالعه کنی و به من هم یاد بدهی.

 .I like swimming, but I play football more

من شنا را دوست دارم اما بیشتر فوتبال بازی می کنم.

 .You can install a mobile dictionary, or buy a paper one

شما می توانید یک دیکشنری موبایلی نصب کنید یا یک دیکشنری کاغذی خریداری کنید.

تدریس کامل درس اول زبان پایه دوازدهم به همراه  تدریس گرامر و حل تمرینات – دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم

دانلود کتاب انگلیسی دوازدهم , نمونه سوالات درس اول زبان انگلیسی دوازدهم , سوالات انگلیسی دوازدهم , جزوه زبان انگلیسی دوازدهم , کتاب گویای انگلیسی دوازدهم , انگلیسی دوازدهم تجربی , اموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم , دانلود کالوکیشن های انگلیسی , زمان مجهول در انگلیسی , جملات مجهول در زبان انگلیسی , شکل سوم افعال انگلیسی , نمونه جملات مجهول در انگلیسی , مثال برای جملات مجهول در انگلیسی , جملات مجهول در انگلیسی , حرف ربط در زبان انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
115 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها