نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ + تدریس کامل ۴ درس

تدریس کامل ۴ درس اول کتاب زبان سال هفتم + نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ را در سایت خلایق

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ : در راه آموزش زبان انگلیسی به فارسی ، اولین قدم ، آموزش حروف الفبای انگلیسی است.

آموزش حروف الفبای انگلیسی : حروف الفبای انگلیسی شامل ۲۶ حرف می باشد. این حروف به دو صورت حروف بزرگ و حروف کوچک نوشته می شوند.

هر دسته از این حروف کاربرد خاص خود را دارند که در ادامه کاربردهای هر نوع را توضیح خواهیم داد.

برای اموزش حروف انگلیسی به فارسی ، چند چیز را باید بیاموزید: آموزش نوشتاری زبان انگلیسی ، طریقه نوشتن صحیح حروف الفبای انگلیسی ، تلفظ صحیح و صدای حروف ، آشنایی با حروف ترکیبی انگلیسی ، آشنایی با حروف صدا دار انگلیسی 

در این مقاله به همراه توضیحات ، بارها و بارها از فیلم های آموزشی زبان انگلیسی هم استفاده خواهیم کرد.

موضوع بعد در زمینه اموزش حروف انگلیسی به فارسی ، حروف ترکیبی انگلیسی هستند.  حروف ترکیبی انگلیسی حروفی هستند که از ترکیب دو حرف به همراه هم درست می شوند.

مثل اینها :    sh , th , ch , zh , ph

به عنوان مثال ، ترکیب دو حرف p و h با هم به صورت ph صدای ” ف” می دهد.

ترکیب دو حرف s و h با هم به صورت sh صدای ” ش ” می دهد.

ترکیب دو حرف c و h با هم به صورت ch صدای ” چ ” می دهد.

ترکیب دو حرف t و h با هم به صورت th صدایی شبیه ” ث” یا ” ذ ” عربی می دهد.

مورد بعدی که در مورد حروف الفبای انگلیسی باید بدانید ، حروف صدادار انگلیسی هستند.

حروف صدادار انگلیسی ، ۴ تا هستند: o , i , u , e

ویژگی این ۴ حرف این است که قبل از آن ها نمی توانیم حرف a به معنی یک را بیاوریم. باید قبل از آن ها از کلمه an استفاده کنیم.

مثال:

a door         یک در

an apple       یک سیب

an umbrella             یک چتر

an example           یک مثال

an onion        یک پیاز

هدف از این توضیحات این نیست که در همین ابتدا املا ، تلفظ و معنی کلمات فوق را یاد بگیرید . هدف این است که با حروف صدا دار انگلیسی و کاربرد آن ها آشنا شوید.

موضوع مهم بعدی کاربرد حروف الفبای انگلیسی است.

در نوشتن متون ، بیشتر از حروف کوچک انگلیسی استفاده می کنیم اما حروف بزرگ انگلیسی هم کاربردهای فراوانی دارند.

حروف الفبای انگلیسی : کاربرد حروف بزرگ انگلیسی

حرف اول اولین کلمه جمله

.They opened the door

آن ها در را باز کردند.

حرف اول اسم های خاص

Ali , Damavand , Iran

حرف اول اسامی روزهای هفته و ماه ها

Sunday , September

حروف سرنام ( حروف اختصاری یک عبارت یا اصطلاح )

International System                SI

ضمیرها

    I  به معنی من

حرف اول کلماتی که بعد از علامت سوال و تعجب می آیند.

?Wow! Did you saw that yourself

وای! شما خودت آن را دیدی؟

?How can I help you? Would you like some drink

چطور می توانم کمکتان کنم؟ قدری نوشیدنی میل دارید؟

اگر یک مبتدی هستید ، بدانید که نیازی به خواندن و معنی کردن جمله های انگلیسی بالا ندارید.

هدف از آوردن جملات ، آشنایی با کاربرد حروف بزرگ و کوچک انگلیسی است.

حروف کوچک انگلیسی این ها هستند:

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

حروف بزرگ انگلیسی این ها هستند:

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

در فیلم زیر می توانید با نحوه آموزش نوشتاری زبان انگلیسی و تلفظ حروف کوچک انگلیسی و حروف بزرگ انگلیسی آشنا شوید.

پیشنهاد می کنم فیلم آموزش زبان انگلیسی فوق را چندین بار ببینید. تلفظ حروف را تکرار کنید و نحوه صحیح نوشتن را مثل ویدئو تکرار کنید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

خوش آمدید.

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ : اولین بخش کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم ، بخش خوش آمدید است. در این بخش تعدادی از کلمات انگلیسی را که وارد فارسی شده اند ، تمرین اسامی ، معنی تعدادی از اشیاء متعلق به کلاس ، آموزش نوشتن و خواندن حروف الفبای انگلیسی و نام رنگ ها به زبان انگلیسی را یاد می گیریم.

کل بخش “خوش آمدید” را می توانید در فیلم زیر از سری فیلم های آموزش زبان انگلیسی این درس مشاهده کنید.

فیلم آموزش زبان انگلیسی درس اول کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم را در زیر می توانید ببینید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

درس اول

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نام من

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

گفتگو

.Listen to the English teacher greeting his students in class

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ : به احوالپرسی معلم انگلیسی با دانش آموزانش در کلاس گوش کنید.

!Teacher:Hi, class

معلم: سلام کلاس

.Students:  Hello, Teacher

دانش آموزان: سلام معلم.

.Teacher: Thank you, sit down, please

معلم: ممنونم. لطفا بنشینید.

.I’m your English teacher

من معلم انگلیسی شما هستم.

. My name is Ahmad Karimi

اسم من احمد کریمی است.

.Now, you tell me your names

حالا شما اسم هایتان را به من بگویید.

?What’s your name

اسم شما چیست؟

.Student 1: My name is Ali Mohammadi

دانش آموز ۱: اسم من علی محمدی است.

?Teacher: How are you, Ali

معلم: حالت چطور است علی؟

.Student 1: Fine, thank you

دانش آموز ۱: خوبم . متشکرم.

?Teacher:  And what’s your name

معلم: و اسم شما چیست؟

   …………….Student 2: My name is

دانش آموز ۲ : اسم من….است.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

تمرین ۱ : احوالپرسی

.Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate/your teacher

به مثال ها گوش کنید . سپس با همکلاسی یا معلمتان سوال و جواب کنید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

می توانید تلفظ و معنی جمله های فوق را در فیلم سوم از سری فیلم های آموزش زبان انگلیسی این مقاله ببینید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

آموزش زبان انگلیسی به فارسی – تمرین ۲ : معرفی کردن خودتان

.Listen to the examples. Then ask and answer with a classmate

به مثال ها گوش کنید. سپس با یک همکلاسی سوال و جواب کنید.

مثال ها به صورت زیر هستند. می توانید توضیحات کامل ، تلفظ و معنی به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا مشاهده کنید.

مطلب مرتبط:  درس 4 تا 8 زبان انگلیسی هفتم متوسطه - آموزش زبان انگلیسی به فارسی

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ : صداها و حروف

.Listen to the teacher greeting her students in class

به احوالپرسی خانم معلم و دانش آموزانش در کلاس گوش کنید.

.Teacher: Hi, class! I am Moradi, your English teacher

معلم: سلام کلاس ، من مرادی هستم. معلم انگلیسی تان.

.Class: Hello, Mrs. Moradi

کلاس: سلام خانم مرادی.

?Teacher: Now you say your names one by one. You, please. What’s your name

معلم : حالا شما یکی یکی اسم هایتان را بگویید.

.Kimia: I’m Kimia Komijani

کیمیا : من کیمیا کمیجانی هستم.

?Teacher: Excuse me. How do you spell your last name

معلم: ببخشید . اسمتان را چطور هجی می کنید؟ ( هجی اسمتان چیست؟)

.Kimia: Komijani, K-O-M-I-J-A-N-I

کیمیا : کُمیجانی. ک – ُ – م – ی – ج – ا – ن – ی

.Teacher: Thank you, Kimia. Now, you please say your name

معلم : ممنونم کیمیا. حالا شما لطفا اسمت رو بگو.

……Student: My name is

دانش آموز : اسم من … . است.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نمونه سوال انگلیسی هفتم : شنیداری و خواندنی

.Listen to the conversations and check the correct items

کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم : به گفتگوها گوش کرده و چک کنید کدام گزینه درست است.

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

برای این تمرین باید به فیلم آموزش زبان انگلیسی فوق مراجعه کنید. در آن جا می توانید گفتگو را همراه با معنی ببینید.

جواب های درست به صورت زیرند.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

در زیر می توانید فیلم آموزش زبان انگلیسی درس اول کتاب کار را ببینید.

فیلم زیر ، انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس دوم کتاب زبان سال هفتم است.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

درس ۲

همکلاسی های من

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

گفتگو

.Listen to the students talking in the school yard

نمونه سوال انگلیسی هفتم : به صحبت دانش آموزان در حیاط مدرسه گوش کنید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

?Ali: Who is that boy

آن پسر کیست؟

.Parham: That’s Erfan. He’s our new classmate

عرفان است. او همکلاسی جدید ما است.

.Ali: Let’s talk to him

بیا با او صحبت کنیم.

.Parham: Hi, Erfan.This is Ali

سلام عرفان. این علی است.

.Ali: Nice to meet you, Erfan

از ملاقات شما خوشحالم عرفان.

.Erfan: Nice to meet you, too

من هم از ملاقات شما خوشحالم.

.Ali: Welcome to our school

به مدرسه ی ما خوش آمدی.

.Erfan: Thank you

متشکرم.

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ – تمرین ۱ : معرفی کردن دیگران

.Listen to the introductions and greetings

به نحوه معرفی کردن و احوالپرسی های زیر گوش کنید.

.This is my friend Parham

این دوست من پدرام است.

.This is my classmate Parisa

این همکلاسی من پریسا است.

.This is my English teacher Mr. Kamali

این معلم انگلیسی من آقای کمالی است.

.Nice to meet you

از ملاقات شما خوشحالم.

.Nice to meet you, too

من هم از ملاقات شما خوشحالم.

.Now introduce a friend to the class

حالا یک دوست را به کلاس معرفی کنید.

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ – تمرین ۲ : پرسیدن نام کسی

.Listen to the examples. In pairs, ask and answer about other students’ names

به مثال ها گوش کنید.دو نفر دونفر شوید و درباره اسم های سایر دانش آموزان سوال و جواب کنید.

?Who is that boy

آن پسر کیست؟

.He’s my friend Erfan

او دوست من عرفان است.

?Who is that girl

آن دختر کیست؟

?She’s my classmate Parisa

او همکلاسی من پریسا است.

?Who is that man

آن مرد کیست؟

.He’s my teacher Mr. Karimi

او معلم من ، آقای کریمی است.

?Who is that woman

آن زن کیست؟

.She’s my teacher Miss/Mrs. Bahrami

او معلم من ، خانم بهرامی است.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

.Listen to the conversation between a student and a librarian

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ – به گفتگوی زیر که بین یک دانش آموز و یک کتابدار صورت گرفته گوش کنید.

?Librarian: Can I help you

کتابدار : می توانم کمکتان کنم؟

?Student: Yes. Can I have my library card, please

دانش آموز : بله . می توانم کارت کتابخانه ام را داشته باشم؟ ( ممکن است کارت کتابخانه ام را بدهید؟ )

?Librarian: Sure. What’s your name

کتابدار : مطمئناً . اسم شما چیست؟

.Student: I’m Parisa Behparvar

دانش اموز : من پریسا بهپرور هستم.

?Librarian: Sorry, what’s your last name again

کتابدار : ببخشید . می شود دوباره نام خانوادگی تان را بگویید؟

.Student: Behparvar. B-E-H-P-A-R-V-A-R

دانش آموز : بهپرور . ب – ِ – ه – پ – َ – ر – و – َ – ر

.Librarian: OK. Here’s your card

کتابدار : بسیار خوب . این کارت شما.

.Listen to the conversations and check the correct items

به مکالمه ها گوش کرده و گزینه های درست را تیک بزنید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

شنیداری و خواندنی

به این مکالمه می توانید در فیلم آموزش زبان انگلیسی فوق گوش فرا دهید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

جواب ها با توجه به مکالمه به صورت زیر هستند:

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

در زیر می توانید بخش لغت نامه تصویری درس های اول و دوم کتاب زبان سال هفتم و تعدادی نمونه سوال انگلیسی هفتم در قالب درس دوم کتاب کار را به صورت دو انیمیشن آموزش زبان انگلیسی ببینید.

و حالا درس سوم. ویدئوی آموزش درس سوم به صورت زیر است:

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

درس سوم

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

سن من

.Listen to the teacher and her students talking about birthdays

به صحبت معلم و دانش آموزانش درباره روز تولد آن ها گوش کنید.

?Teacher: Nargess, when is your birthday

نرگس روز تولد تو کی است؟

.Nargess: It’s in Mehr

در مهر.

?Teacher: Really? How old are you now

واقعا؟ حالا تو چند ساله ای؟

.Nargess: I’m 12

من ۱۲ ساله ام.

?Teacher: What about you, Tahereh

تو چی طاهره؟

 ………………Tahereh: My birthday is in

روز تولد من در …….. است.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

تمرین ۱ : صحبت کردن در مورد سنتان

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?How old are you

مطلب مرتبط:  درس 4 تا 8 زبان انگلیسی هفتم متوسطه - آموزش زبان انگلیسی به فارسی

شما چند ساله هستید؟

.I’m 12

۱۲ ساله هستم.

.I’m 12 years old

من ۱۲ سالمه.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

تمرین ۲ : صحبت کردن درباره تاریخ

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست ، سوال و جواب کنید.

?When is your birthday

روز تولد تو کِی است؟

.It’s in Bahman

در بهمن است.

حالا شکل خودمانی تر همین سوال و جواب:

?When’s your birthday

روز تولد تو کِی است؟

.In Bahman

در بهمن.

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

صداها و حروف

.Listen to the conversation between two students

به گفتگوی بین دو دانش آموز گوش کنید.

?Nader: How old is your brother, Iman

نادر : ایمان ، برادرت چند ساله است؟

.Iman: He’s thirteen

ایمان : ۱۳ ساله

?Nader: Thirty

نادر : ۳۰ ساله؟

.Iman: No, thirteen, T-H-I-R-T-E-E-N

ایمان. نه ۱۳. س- ی – ز- د – ه

.Nader: Oh, I see

نادر : اوه فهمیدم.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

شنیداری و خواندنی

.Listen to the conversations and check the correct items

به گفتگوها گوش کرده و گزینه های درست را تیک بزنید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

جواب ها با توجه به مکالمه به صورت زیرند:

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

درس ۳ به پایان رسید. در زیر می توانید لغت نامه تصویری درس سوم را در قالب یک فیلم آموزش زبان انگلیسی ، ببینید.

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس سوم کتاب کار هم به صورت زیر است. در این فیلم کلیه مطالب و تمرینات کتاب کار تدریس شده اند.

حالا فیلم آموزش درس چهارم را از مجموعه فیلم های آموزش زبان انگلیسی این سایت ببینید.

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

درس چهارم

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

خانواده من

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

گفتگو

.Listen to the students talking about their families

به گفتگوی دانش آموزان که درباره خانواده هایشان صحبت می کنند گوش کنید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

?Student 1: Nice picture! Is that your father

دانش آموز ۱ : عکس قشنگی است. این پدرت است؟

.Student 2: Yes, he is

دانش آموز ۲ : بله. پدرم است.

?Student 1: How old is he

دانش آموز ۱ :او چند ساله است؟

.Student 2: 38

دانش آموز ۲ :۳۸

?Student 1: What’s his job

دانش آموز ۱ :شغلش چیست؟

.Student 2: He’s a mechanic

دانش آموز ۲ :او یک مکانیک است.

?Student 1: And your mother

دانش آموز ۱ : و مادرت چی؟

.Student 2: She’s 35. She is a housewife

دانش آموز ۲ : او ۳۵ ساله است. او یک خانم خانه دار است.

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

تمرین ۱ : صحبت کردن درباره خانواده ( سن )

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?How old is your father

پدرت چند ساله است؟

.(He’s 38 (years old

او ۳۸ ساله است.

?How old is your mother

مادرت چند ساله است؟

.(She’s 35 (years old

او ۳۵ ساله است.

?How old is your brother

برادرت چند ساله است؟

.(He’s 14 (years old

او ۱۴ ساله است.

?How old is your sister

خواهرت چند ساله است؟

.(She’s 8 (years old

او ۸ ساله است.

?How old is your uncle

عمویت چند ساله است؟

.(He’s 45 (years old

او ۴۵ ساله است.

?How old is your aunt

عمه ات چند ساله است؟

.(She’s 30 (years old

او ۳۰ ساله است.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

تمرین ۲ : صحبت کردن درباره خانواده تان ( شغل )

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

به مثال ها گوش کرده و سپس با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What is your father’s job

شغل پدرت چیست؟

.He’s a mechanic

او یک مکانیک است.

?What is your mother’s job

شغل مادرت چیست؟

.She’s a housewife

او خانه دار است.

?What is his uncle’s job

شغل عمویت چیست؟

.He’s a doctor

او یک دکتر است.

?What is her aunt’s job

شغل عمه ات چیست؟

.She’s a nurse

او یک پرستار است.

?What is his job

شغل او چیست؟

.He’s a teacher

او یک معلم است.

?What is her job

شغل او چیست؟

.She’s a dentist

او یک دندانپزشک است.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

صداها و حروف

Listen to the school secretary and a student talking. He’s completing a school form for the student

به صحبت بین دفتر دار مدرسه و یک دانش آموز گوش کنید. او دارد برای دانش آموز یک فرم مدرسه پر می کند.

 ?School Secretary: What’s your father’s name

دفتر دار مدرسه : اسم پدرتان چیست؟

.Student: Goodarz Safari

دانش آموز : گودرز صفری

?School Secretary: How do you spell his first name

دفتر دار مدرسه : اسم کوچک او را چطور هجی می کنی؟

.Student: That’s G-O-O-D-A-R-Z

دانش آموز : این طوری : گ – و – د – ر- ز

.School Secretary: Thank you

دفتر دار مدرسه : متشکرم

نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

شنیداری و خواندنی

.Listen to the conversation and check the correct items

کتاب زبان سال هفتم : به گفتگو گوش کرده و گزینه های درست را تیک بزنید. متن کامل گفتگو در فیلم آموزش زبان انگلیسی درس چهارم ، در بالا موجود است. حتما به این مکالمه گوش کرده و جواب ها را خودتان تیک بزنید.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

جواب های صحیح این ها هستند.

 نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس 1 تا 4

آموزش ویدئویی لغت نامه تصویری درس چهارم به صورت زیر است:

انیمیشن آموزش زبان انگلیسی درس چهارم کتاب کار را هم می توانید در زیر ببینید:

تدریس کامل ۴ درس اول کتاب زبان سال هفتم + نمونه سوالات انگلیسی هفتم درس ۱ تا ۴ را در سایت خلایق

حروف الفبای انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی به فارسی ، حروف کوچک انگلیسی ، حروف بزرگ انگلیسی ، اموزش حروف انگلیسی به فارسی ، آموزش نوشتاری زبان انگلیسی ، حروف ترکیبی انگلیسی ، حروف صدا دار انگلیسی ، فیلم های آموزش زبان انگلیسی ، کتاب زبان انگلیسی کلاس هفتم ، رنگ ها به زبان انگلیسی ، فیلم آموزش زبان انگلیسی ، انیمیشن آموزش زبان انگلیسی ، کتاب زبان سال هفتم ، نمونه سوال انگلیسی هفتم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها