آموزش اکسس -درس ۱: معرفی اجزای پایگاه داده اکسس

آموزش اکسس – درس اول: معرفی اجزای پایگاه داده اکسس

در این قسمت از آموزش اکسس ، به معرفی اجزای پایگاه داده اکسس می پردازیم.

پایگاه داده اکسس شامل چهار جزء می باشد: جداول، جستجو، فرم ها، و گزارش ها. با استفاده از این اجزا می توانید داده های خود را وارد، ذخیره و تجزیه و تحلیل کنید.

جداول

پایگاه داده اکسس به مجموعه ای از داده های ذخیره شده در کامپیوتر گفته می شود که به صورت فهرست های مرتبط با هم تنظیم شده اند. در برنامه اکسس ، تمام داده ها در جداول ذخیره می شوند.

پایگاه داده اکسس

در برنامه اکسس به ردیف های جدول، رکورد و به ستون های جدول، فیلد گفته می شود. در هر فیلد، اطلاعات بر اساس نوع داده ها تنظیم شده و اطلاعات درون یک فیلد از یک نوع می باشند.

به عنوان مثال، اگر یک فیلد First Name نامیده شود یعنی اطلاعات موجود در آن فیلد مرتبط با اسامی می باشد و اگر Street Address نامیده شود یعنی اطلاعات موجود در آن فیلد مرتبط با آدرس می باشد.

پایگاه داده اکسس

به همین ترتیب رکورد، واحدی از اطلاعات می باشد. هر سلول در یک ردیف، بخشی از رکورد آن ردیف می باشد.

پایگاه داده اکسس

توجه داشته باشید که هر رکورد در چندین فیلد قرار می گیرد و اطلاعات در هر رکورد با اطلاعات دیگر در آن رکورد مرتبط می باشد. به عدد نوشته شده در سمت چپ هر ردیف توجه کنید.

این عدد، شناسه هر رکورد می باشد. شناسه عدد هر رکورد به قسمتی از اطلاعات موجود در آن ردیف اشاره می کند.

پایگاه داده اکسس

جداول برای ذخیره اطلاعات مرتبط با هم مناسب می باشند. فرض کنید شما صاحب یک نانوایی هستید و جدولی حاوی نام و اطلاعات مشتریان مانند شماره تلفن، آدرس و ایمیل دارید.

از آنجایی که این اطلاعات مرتبط با مشتریان شما می باشد، می توانید تمام آنها را در یک جدول قرار دهید. هر مشتری با یک رکورد مخصوص به خود نشان داده می شود، و هر نوع اطلاعات مربوط به این مشتری ها در فیلد مخصوص به خودشان ذخیره می شود.

اگر بعد از مدتی تصمیم بگیرید که مثلا تاریخ تولد مشتری را نیز به داده های خود اضافه کنید، به راحتی می توانید فیلدی جدید در همان جدول ایجاد کنید.

فرم، جستجو و گزارش

اگرچه جداول تمام داده های شما را ذخیره می کنند، اما سه جزء دیگر یعنی فرم، جستجو و گزارش، راه هایی برای کار با داده ها به شما ارائه می دهند. هر یک از این سه جزء با رکوردهای ذخیره شده در جداول پایگاه داده اکسس در تعامل می باشند.

فرم

از فرم ها برای ورود، اصلاح و مشاهده رکوردها استفاده می شود. با استفاده از فرم ها می توان اطلاعات را به راحتی وارد کرد. با استفاده از فرم ها می توانید اطلاعات را به طور هم زمان در چندین جدول وارد کنید. به طور کلی، فرم ها، داده ها را به صورت یکدست و منظم سازمان دهی می کنند.

پایگاه داده اکسس

جستجو (Queries)

با استفاده از Query می توانید به جستجو و جمع آوری داده ها از یک یا چند جدول بپردازید. با ایجاد Query در برنامه اکسس ، شما به نوعی شرایطی خاص از جستجو را تعریف می کنید تا بتوانید اطلاعات مورد نظر خود را پیدا کنید.

برای مثال با ایجاد Query می توانید نام و شماره تلفن هر مشتری که در هفته گذشته از شما خرید کرده است را پیدا کنید.

پایگاه داده اکسس

گزارش

گزارش این امکان را به شما می دهد تا اطلاعات خود را به صورت چاپ شده ارائه دهید. برنامه اکسس این امکان را به شما می دهد تا از هر جدول یا جستجویی بتوانید گزارش تهیه کنید.

پایگاه داده اکسس

آموزش اکسس – درس اول: معرفی اجزای پایگاه داده اکسس

منبع:

gcflearnfree.org

آموزش اکسس ، پایگاه داده اکسس ، برنامه اکسسمطالب مرتبط

درباره مقاله فوق چه نظری دارید؟