این سایت به فروش میرسد. به واتس آپ شماره زیر، پیام ارسال فرمایید. 

09305140449

گرامر درس ۴ زبان نهم + تدریس کامل متن و تمرینات درس ۴ در قالب جزوه و فیلم

تدریس کامل گرامر درس ۴ زبان نهم به همراه سایر مطالب این درس در مجله خلایق

متن این درس درباره خدمات و کارهای خدماتی است. در این مقاله سعی ما بر این است که تمام مطالب درس چهارم زبان نهم متوسطه را تدریس نماییم. گرامر درس ۴ زبان نهم از دو بخش تشکیل می شود: کلمات پرسشی در زبان انگلیسی و قید تکرار در زبان انگلیسی .

منظور از این کلمات پرسشی ، همان کلمات پرسشی wh هستند که درباره آن ها توضیح خواهیم داد. با چند تا از قید های تکرار مهم در زبان انگلیسی و کاربرد آن ها هم آشنا خواهیم شد.

فیلم انیمیشن آموزش زبان انگلیسی – درس چهارم زبان نهم

2 گرامر درس 4 زبان نهم

درس چهارم : خدمات

گرامر درس 4 زبان نهم

گفتگو

.Listen to the conversation between Pedram and a tourist

زبان نهم متوسطه – به گفتگوی بین پدرام و یک گردشگر گوش کنید.

?Tourist: Excuse me sir! Can you help me please

گردشگر : ببخشید آقا. می توانید لطفا به من کمک کنید؟

?Pedram: What can I do for you

پدرام : چه کاری می توانم برایتان انجام دهم؟

.Tourist: I want a postcard, an envelope and a stamp

گردشگر : من یک کارت پستال ، یک پاکت و یک تمبر می خواهم.

.Pedram: Umm…, you can get them from a post office

پدرام : اومم….، شما می توانید آن ها را از  اداره پست بگیرید.

?Tourist: Where is the post office

گردشگر : اداره پست کجا است؟

.Pedram: Actually it’s near here. It’s just round the corner

پدرام : در واقع نزدیک همین جا است. درست همین نزدیکی است.

?Tourist: Good! Thank you. What time does it open

گردشگر : خوب است. ممنونم. کی باز می شود؟

.Pedram: It opens at 8

پدرام : در ساعت ۸ باز  می شود.

!Tourist: Thanks a lot

گردشگر : بسیار ممنونم.

 گرامر درس 4 زبان نهم

زبان نهم متوسطه – تمرین ۱ : صحبت کردن درباره خدمات (۱)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

گرامر درس ۴ زبان نهم – به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What is her job

شغل او چیست؟

.She’s an employee

او یک کارمند است.

?Where is the post office

اداره پست کجا است؟

.It’s over there

آنجا است.

?Who’s that man

آن مرد کیست؟

.He is a postman

او پستچی است.

?When is the break

زنگ تفریح کِی است؟

.It’s at 9:30

ساعت ۹:۳۰.

 گرامر درس 4 زبان نهم

تمرین ۲ – صحبت کردن درباره خدمات (۲)

.Listen to the examples. Then ask and answer with a friend

گرامر درس ۴ زبان نهم – به مثال ها گوش کرده و با یک دوست سوال و جواب کنید.

?What time does it open

کِی باز می شود؟

.It opens at 8 in the morning

ساعت ۸ صبح باز می شود.

?When do they work

آن ها کِی کار می کنند؟

.They work from Saturday to Wednesday

آن ها از شنبه تا چهارشنبه کار می کنند.

مطلب مرتبط:  نمونه سوال زبان نهم - تدریس کامل درس 6 زبان پایه نهم - مجله خلایق

?Who helps lost children

کی به بچه های گم شده کمک می کند؟

.The police help them

پلیس به آن ها کمک می کند.

.Where does she buy stamps

او تمبرها را از کجا می خرد؟

.She buys them from a post office

او آن ها را از اداره پست می خرد.

?Why does he go to work by bus

چرا او با اتوبوس به سر کار می رود؟

.Because it’s fast and cheap

چون سریع و ارزان است.

?How do you come to school

تو چطور به مدرسه می آیی؟

.I take a bus

اتوبوس می گیرم.

 گرامر درس 4 زبان نهم

تماس با اورژانس (۱۱۵)

 گرامر درس 4 زبان نهم

فرستادن یک نامه الکترونیکی

 گرامر درس 4 زبان نهم

پول گرفتن (ATM)

گرامر درس 4 زبان نهم

اتوبوس گرفتن (سوار اتوبوس شدن)

گرامر درس 4 زبان نهم

تاکسی کرایه کردن

گرامر درس 4 زبان نهم

حساب باز کردن

گرامر درس 4 زبان نهم

فرونشاندن آتش

گرامر درس 4 زبان نهم

شارژ مجدد بلیت الکترونیکی

گرامر درس 4 زبان نهم

پرسیدن از باجه اطلاع رسانی

گرامر درس 4 زبان نهم

ملودی زبان

 “Listen to the conversation and pay attention to the falling intonation of “Wh questions

به مکالمه گوش کرده و به آهنگ نزولی سوالات wh توجه کنید.

.Clara: Excuse me sir! I’m lost

کلارا : ببخشید آقا . من گم شده ام.

?Police officer: Don’t worry. What’s your name

افسر پلیس: نگران نباش. اسمت چیست؟

.Clara: My name’s Clara

کلارا : اسمم کلارا است.

?Police officer: Where do you live

افسر پلیس: کجا زندگی می کنی؟

.Clara: On Main Street, near the gas station

کلارا : در خیابان اصلی ، نزدیک ایستگاه گاز.

.Police officer: Don’t worry. I can take you home

افسر پلیس: نگران نباش. من می توانم تو را به خانه ببرم.

.Clara: Thank you sir

کلارا : ممنونم آقا.

.Listen to these questions and then practice

به سوالات گوش کرده و سپس تمرین کنید.

در زیر چند جمله سوالی داریم که همه آهنگ نزولی دارند. برای شنیدن نحوه تلفظ این جملات و کسب اطلاعات بیشتر درباره آهنگ نزولی به انیمیشن آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه مراجعه کنید.

گرامر درس 4 زبان نهم

معنی جملات:

اسم شما چیست؟

چند ساله هستید؟

کجا زندگی می کنید؟

چرا این جا هستید؟

این (چیز – مکان)  کی باز می شود؟

آن مرد کیست؟

گرامر درس 4 زبان نهم

گرامر

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی ( کلمات پرسشی wh )

کلمات پرسشی ، کلماتی هستند که برای ایجاد یک سوال به کار می روند. به این کلمات ، کلمات پرسشی wh هم گفته می شود چون دارای دو حرف w و h هستند.

چند تا از این کلمات این ها هستند:گرامر درس 4 زبان نهم

کلمات پرسشی فوق در ساختار جمله به دو صورت ظاهر می شوند.

ادامه جمله + do / does + کلمه پرسشی wh

ادامه جمله + فعل to be + کلمه پرسشی wh

به جدول زیر نگاه کنید.

گرامر درس 4 زبان نهم

مثال

?Who is your best friend

بهترین دوست تو کی است؟

?What do you study

چه چیزی مطالعه می کنی؟

گرامر درس 4 زبان نهم

مثال:

?Where do you live

کجا زندگی می گنید؟

?What does your father do

پدرت چه می کند؟

?When does she wake up

او کِی بیدار می شود؟

?Who helps children

مطلب مرتبط:  زبان نهم متوسطه - تدریس کامل درس اول زبان نهم به همراه درس اول کتاب کار

چه کسی به بچه ها کمک می کند؟

گاهی اوقات بعد از کلمه پرسشی فعل اصلی می آید.

ادامه جمله + فعل اصلی + کلمه پرسشی wh

مثال:

?Who help you in your homework

چه کسی در انجام تکالیفتان به شما کمک می کند؟

?Who helps children

چه کسی به بچه ها کمک می کند؟

گاهی اوقات ساختار جمله با همه این موارد فرق دارد.

مثال:

?What time is it

ساعت چند است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر به انیمیشن آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه مراجعه کنید.

قید تکرار در زبان انگلیسی

کلمه ای است که نشان دهنده دفعات وقوع فعل در جمله است.

چند تا از مهم ترین قیدهای تکرار در انگلیسی این ها هستند:گرامر درس 4 زبان نهم قیدهای تکرار بر خلاف بقیه قیدها در اوایل جمله می آیند:

بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی

بعد از مشتقات فعل های to be  و فعل های کمکی

در جملات سوالی قبل از فعل اصلی

مثال:

.They never come late

آن ها هرگز دیر نمی آیند.

.I always wake up at 5:30

من در ساعت ۵:۳۰ بیدار می شوم.

.She always studies hard

او همیشه سخت مطالعه می کند.

.He often plays outside

او اغلب بیرون بازی می کند.

گرامر درس 4 زبان نهم

پیدا کنید.

.Find and underline “Wh questions” in the conversation below

در گفتگوی زیر سوالات wh را یافته و زیرشان خط بکشید.

?Parsa :What’s your favorite job

پارسا : شغل مورد علاقه تو چیست؟

.Hamid: I like to be a firefighter

حمید : دوست دارم یک آتش نشان باشم.

?Parsa: What does a firefighter do

پارسا : یک آتش نشان چه می کند؟ ( کار آتش نشان چیست؟ )

.Hamid: He puts out fire and saves people’s lives

حمید : او آتش را خاموش کرده و زندگی مردم را نجات می دهد.

?Parsa: And is it an easy job

پارسا : و آیا {آتش نشانی} شغل آسانی است؟

.Hamid: No! Actually it’s very hard

حمید : نه!. در واقع خیلی سخت است.

?Parsa: When does a firefighter go to work

پارسا : یک آتش نشان کِی سر کار می رود؟

.Hamid: I think he goes to work on shifts

حمید : فکر کنم آتش نشان شیفتی سر کار می رود.

?Parsa: Oh! Where does he work

پارسا : اوه ! آتش نشان کجا کار می کند؟

.Hamid: At a fire station

حمید : در یک ایستگاه آتش نشانی.

?Parsa: Is there a fire station near here

پارسا : آیا در این نزدیکی ایستگاه آتش نشانی هست؟

.Hamid: Yes, there’s one over there

حمید : بله. آن جا یکی هست.

جواب ها را در زیر می توانید ببینید.

 گرامر درس 4 زبان نهم

تدریس کامل گرامر درس ۴ زبان نهم به همراه سایر مطالب این درس در مجله خلایق

گرامر درس ۴ زبان نهم , زبان نهم متوسطه , کلمات پرسشی در زبان انگلیسی , قید تکرار در زبان انگلیسی , کلمات پرسشی wh , انیمیشن آموزش زبان انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

7 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها