راهنمای فرمول نویسی در اکسل / بخش شانزدهم

راهنمای فرمول نویسی در اکسل

راهنمای فرمول نویسی در اکسل : در چند قسمت نهایی از راهنمای فرمول نویسی در اکسل از فرمول های اکسل که تاکنون یاد گرفته ایم برای حل مسئله هایی استفاده خواهیم کرد. ما یک فاکتور سفارش داریم و اطلاعاتی در مورد سفارش، همراه با برخی از فرمول ها برای محاسبه مالیات، جزئیات سفارش، و هزینه کل سفارش وجود دارد.

فرمول های اکسل ، فرمول if در اکسل

راهنمای فرمول نویسی در اکسل

چگونه می توانیم این مشکل را حل کنیم؟

اگر کل مبلغ یک سفارش حداقل 100 دلار باشد، حمل و نقل باید رایگان باشد در غیر این صورت هزینه آن باید 5.99 دلار باشد.

ما می توانیم از فرمول if در اکسل برای حل این مشکل استفاده کنیم. همانطور که از درس سیزدهم به یاد دارید، می توانیم از if برای بررسی یک وضعیت استفاده کنیم و سپس بسته به نتیجه، چیزی را در یک سلول بنویسیم. در این مثال، تابع IF می تواند به ما بگوید که آیا کل مبلغ حداقل 100 دلار است و سپس بسته به نتیجه، نوع حمل و نقل را تعیین می کند.

راهنمای فرمول نویسی در اکسل

اولین آرگومان، شرایطی که فرمول if در اکسل آن را بررسی می کند، تعیین می کند: در این مثال، شرط، مقدار سلول D6 است که باید بزرگتر یا مساوی 100 باشد، بنابراین اولین آرگومان ما D6> = 100 است.
آرگومان دوم به این تابع می گوید که اگر شرط درست باشد، چه باید نوشته شود.در این مثال، اگر مقدار بزرگتر یا برابر 100 باشد، ما می خواهیم در سلول، “0” نوشته شود. بنابراین آرگومان دوم ما 0 خواهد بود.
آرگومان سوم به این تابع میگوید که اگر شرط نادرست باشد چه چیزی باید بنویسد: در این مثال، اگر مقدار کمتر از 100 باشد، ما می خواهیم از مقدار (5.99) در سلول G3 استفاده کنیم. بنابراین سومین آرگومان ما 3$G$ است (ما از یک مرجع مطلق در صورت استفاده از این فرمول در آینده استفاده کرده ایم.)

در اینجا تابع ما (IF(D6>=100,0,$G$3 = می باشد که آن را در سلول D7 وارد می کنیم.

راهنمای فرمول نویسی در اکسل
اگر تابع را به صورت صحیح وارد کرده باشید، هزینه حمل و نقل باید از $ 5.99 به $ 0.00 تغییر کند. این به این دلیل است که مجموع سفارشات بیش از 100 دلار است.

اگر می خواهید تابع را تست کنید، مقدار سلول C2 را از 2 به 1 تغییر دهید. از آنجایی که مجموع سفارش کمتر از 100 دلار خواهد بود، هزینه حمل و نقل باید از $ 0.00 به $ 5.99 تغییر کند.

راهنمای فرمول نویسی در اکسل

در قسمت های بعدی از سایر فرمول های اکسل برای حل مسئله هایی در مورد این مثال استفاده خواهیم کرد. همراه ما باشید.

راهنمای فرمول نویسی در اکسل

 

مقالات پیشنهادی :

فرمول if در اکسل

منبع :

gcflearnfree.org

فرمول های اکسل ، فرمول if در اکسل

این مقاله را با دیگران به اشتراک بگذارید :

از پنج، به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

راهنمای فرمول نویسی در اکسل / بخش شانزدهم
بدون امتیاز

مطالب مرتبط

درباره مقاله فوق چه نظری دارید؟