آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

با آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه می توانید براحتی نقش کلمات در یک جمله انگلیسی را مشخص سازید و جمله هایی با گرامر زبان انگلیسی صحیح بنویسید. پس با آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه با ما باشید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

قواعد گرامری زبان انگلیسی پایه

برخی از ابتدایی ترین و مهم ترین قواعد گرامری زبان انگلیسی مستقیما به ساختار جمله مربوط می شود. این قواعد گرامری زبان انگلیسی  مشخص می کنند که:

فاعل مفرد به گزاره مفرد نیاز دارد.

جمله به بیان ایده کامل نیاز دارد.

جمله واره مستقل شرط دیگر برای جمله است:

جمله واره ها مانند هر جمله ای دارای فاعل و گزاره هستند. اگر گروه کلمات، فاعل و گزاره نداشته باشد به آن عبارت  می گویند.

اگر بتوان جمله واره را به تنهایی آورد و ایده ای کامل را نشان دهد جمله واره مستقل است و می توان به آن جمله گفت.

اگر جمله واره ها ایده کاملی را بیان نکنند جمله واره وابسته هستند. «وقتی کارم را تمام کردم» مثالی از جمله واره وابسته است که جمله نیست. جمله واره وابسته به یک جمله واره مستقل نیاز دارد تا آن را کامل کند.

بنابراین سایر قواعد گرامری زبان انگلیسی پایه برای ساختار جمله چیست؟

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

فاعل ها و گزاره ها

جمله، پایه هر زبانی محسوب می شود که ایده ای کامل را بیان می کند و از فاعل و گزاره تشکیل می شود.

فاعل جزء اصلی جمله است که می تواند شخص، حیوان یا چیزی باشد که تمرکز بر روی آن است.

گزاره عملی را بیان می کند که فاعل انجام داده است یا اطلاعاتی را در باره فاعل ارائه می دهد.

اجزای کلام پایه

وقتی در باره قواعد گرامری زبان انگلیسی  پایه برای جمله، ایده کلی دارید کمک موثری در یادگیری اجزای کلام خواهد بود.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

اسم: نام شخص، حیوان، مکان، اشیا، کیفیت، ایده، فعالیت یا احساس است. اسم می تواند بصورت مفرد، جمع یا مضاف الیه بیاید.

مطلب مرتبط:  بازی برای کودکان در کلاس زبان انگلیسی ، چگونه بازی به یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند

ضمیر کلمه ای است که بجای اسم می نشیند، مانند “I”, “you” یا “they” .

فعل انجام عمل را نشان می دهد و می تواند بصورت فعل اصلی یا فعل کمکی باشد. مانند: «WERE» یا « has». افعال همچنین زمان ها را نشان می دهند و گاهی اوقات فرم آنها تغییر می کند تا گذشته، حال یا آینده را نشان دهند.

افعال ربطی فاعل را به بقیه جمله ربط می دهند مثلا:« appear» و «seem».

صفت توصیف کننده اسم یا ضمیر است و با گفتن کدامیک، چه نوع یا توصیف اسم به روش های دیگر به فاعل معنا    می بخشد.

قید توصیف کننده فعل است و توضیح بیشتری در باره آن به ما می دهد مانند how much, when, where, why, how.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی نشاندهنده رابطه بین اسم ها یا ضمایر است. اغلب از حروف اضافه در زبان انگلیسی

همراه با اسم استفاده می شود تا مکان نشان داده شود، مانند:« beside»، «in»، «on». همچنین حرف اضافه نشاندهنده  زمان، جهت، حرکت، شیوه، دلیل یا مالکیت است.

حروف ربط در زبان انگلیسی

حروف ربط در زبان انگلیسی دو کلمه، عبارت یا جمله واره را به یکدیگر ربط می دهند. حروف ربط متداول عبارتند از:             «and»، « but» یا « or».

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

لازم است تا بیشتر در باره انواع کلماتی صحبت شود که به اجزای کلام مرتبط هستند.

یکی از آنها حرف ندا است که احساس را نشان می دهد. مانند: «hurry»، « uh-oh» و «alas».

حرف تعریف در زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

حرف تعریف در زبان انگلیسی کلمه کوتاه بسیار پر مصرفی است. حروف تعریف نامحدود عبارتند از« a» و «an» و حرف ربط محدود «the» است.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

نشانه گذاری

برای درک بهتر آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه باید اصول علامتگذاری را نیز بدانید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه

استفاده از حرف بزرگ اصلی مهم است. همه جملات با یک حرف بزرگ شروع می شوند. عنوان افراد، کتاب ها، مجلات، فیلم ها، مکان های خاص و غیره با حروف بزرگ آغاز می شوند.

مطلب مرتبط:  ساختار جمله در زبان انگلیسی ، تقویت رایتینگ انگلیسی

سازمان ها و نقاط جغرافیایی نیز با حرف بزرگ نوشته می شوند.

باید در پایان هر جمله علامتگذاری کرد. این علامت ها عبارتند از نقطه، علامت تعجب یا علامت سوال.

از دو نقطه برای جدا کردن جمله از فهرستی از آیتم ها، زمان طولانی، نقل قول مستقیم استفاده می شود یا  یابین دو جمله ( یا جمله واره) بکار میرود وقتی جمله دوم جمله اول را توصیف کند.

نقطه ویرگول بجای حرف ربط و قبل از کلماتی مانند « therefore» یا «however» میآید. نقطه ویرگول ها همچنین برای جدا کردن لیستی از چیزها بکار می روند اگر بین هر یک از آنها ویرگول باشد.

قواعد گرامری زیادی برای کاما وجود دارد. اصلی ترین آنها کاماهایی هستند که اجزای موجود در یک سری را از یکدیگر جدا می کنند و در هرجای جمله که مکث وجود داشته باشد کاما می آید.

کاماها اطراف اسم شخص مورد خطاب می آیند، روز ، ماه و سال را در نوشتن تاریخ از هم جدا می کنند و شهر را از ایالت مجزا می سازند.

پرانتزها چیزهایی را مشخص می سازند که خاص هستند یا اعداد و حروفی را که جزیی از لیست هستند.

از آپوستروف در اختصارهایی استفاده می شود که بجای یک یا چند حرف می آیند و همچنین مالکیت را نشان می دهند. اگر اسم مفرد باشد آپوستروف و “s”  اضافه می شود و اگر اسم جمع باشد فقط آپوستروف استفاده می شود.

پس حالا قواعد گرامری زبان انگلیسی پایه را در اختیار دارید که می توانید با استفاده از آنها در این زمینه مهارت پیدا کنید و با شرکت در آزمون ها مهارت خود را بسنجید.

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط