بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی و نقش آن در یادگیرى زبان انگلیسى

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی و نقش آن در یادگیرى زبان انگلیسى

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی Beetle Drive

سن / سطح: زبان اموزان کوچکتر   زمان: ۱۵ دقیقه   بازیکنان: گروه های ۳ یا ۴ نفره

ابزار مورد نیاز برای بازی: تاس، قلم و کاغذ

هدف: کشیدن اجزای بدن

معرفی بازی نقاشی: این بازی نقاشی  آموزش زبان انگلیسی برای آموزش اعضای بدن به انگلیسی است.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

نحوه بازی

بچه ها را به گروه های ۳ یا ۴ نفره تقسیم کنید و به هر یک از گروه ها یک تاس و به هر یک از بچه ها یک ورق کاغذ و قلم بدهید.

اعضای بدن به انگلیسی  را روی تخته بنویسید:

۱= body   ۲= head   ۳= eyes  ۴ = legs  ۵= antennae  ۶= wings

به بچه ها بگویید باید تاس را بیندازند و هر با توجه به آنچه روی تخته نوشته شده است و شماره تاس ،بخشی از بدن سوسک را می کِشند. هدف از این بازی نقاشی  آموزش زبان انگلیسی ،تکمیل تصویر سوسک توسط گروه است.

مراحل بازی نقاشی اینچنین است که باید ابتدا بدن کشیده شود پس بچه ها تا زمانی که شماره یک نیاورده اند نمی توانند نقاشی را شروع کنند. همچنین آنها قبل از کشیدن چشم و شاخک ها باید ابتدا سر را بکشند.

نخستین فرد از هر گروه تاس را می اندازد. اگر شماره ۱ آمد می تواند بدن سوسک را بکشد. سپس فرد دیگر تاس می اندازد. او نیزباید شماره ۱ بیاورد تا بتواند روی کاغد نقاشی بکشد.

این کار ادامه پیدا می کند تا همه اعضای گروه نقاشی خود را تمام کنند. اولین گروهی که نقاشی را کامل کند برنده است.

می توانید به هر گروه یک ورق کاغذ بدهید و از آنها بخواهید بصورت گروهی نقاشی را کامل کنند. همچنین می توانید به هر گروه دو تاس بدهید و بخواهید تا دو حیوان مختلف را نقاشی کنند. در این نوع از بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی بچه ها قسمت های بیشتری از بدن را نقاشی می کنند.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی  و یادگیرى زبان انگلیسى

 حدس لغت انگلیسی

سن/ سطح: همه سنین و سطوح    زمان: ۲۰ دقیقه    بازیکنان: گروه های ۳ یا ۴ نفره

آماده سازی:

۱۲ لغت انگلیسی  یا جمله انگلیسی را روی کارت بنویسید و آنها را از ۱ تا ۱۲ شماره گذاری کنید.

هدف: کشیدن و حدس کلمات انگلیسی یا جملات انگلیسی.

معرفی: این یک بازی نقاشی جالب برای ویرایش ساختار کلمات انگلیسی یا جملات انگلیسی است.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

نحوه بازی نقاشی :

کلاس را به گروه های سه یا چهار نفره تقسیم کنید وبه هر گروه یک ورق کاغذ بدهید. سپس یک کارت را بصورت وارونه روی میز هر یک از گروه ها قرار دهید.

توضیح دهید وقتی گفتید « go» یکی از بچه های گروه کارت را برمی گرداند و ۶۰ ثانیه فرصت دارد تا کلمه یا جمله انگلیسی را بکشد تا بقیه بتوانند آن را حدس بزنند. او اجازه ندارد چیزی بگوید یا بنویسد.

او همچنان نقاشی می کشد و سایرین باید کلمه یا جمله انگلیسی را حدس بزنند. بچه ها باید دقیقا چیزی که روی کارت نوشته شده است را بگویند و در اینصورت برنده می شوند.

وقتی زمان تمام می شود بگویید:« stop». از گروه ها بخواهید تا کلمه یا جمله انگلیسی را حدس بزنند. هر گروهی که درست حدس زد یک امتیاز می گیرد.

سپس کارت بعدی را بصورت وارونه روی میز بگذارید. نوبت نفر بعد است که کارهای بالا را انجام دهد.

بازی نقاشی ادامه پیدا می کند تا وقتی همه کارت ها استفاده شوند. گروهی که بیشترین امتیاز را بگیرد برنده است.

مطلب مرتبط:  بازی یادگیری زبان انگلیسی ، بازی های انگلیسی آنلاین به يادگيرى زبان انگليسى کمک می کنند

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

بازی نقاشی جمله انگلیسی

سن/ سطح: مقدماتی   زمان:  ۲۵ دقیقه    بازیکنان: ۲ گروه   آماده سازی: لازم ندارد

هدف: حدس اینکه افراد داخل تصویر چکار می کنند با استفاده از زمان حال استمراری در انگلیسی.

معرفی بازی نقاشی جمله انگلیسی : این یک بازی نقاشی  آموزش زبان انگلیسی برای تمرین زمان حال استمراری در انگلیسی است.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

نحوه بازی نقاشی

از بچه ها بخواهید سه جمله زمان حال استمراری در انگلیسی بنویسند که با He, She  یا They شروع شوند. به آنها بگویید اجازه ندارند جمله انگلیسی را نشان دهند یا آن را بگویند.

سپس بچه ها را به دو گروه( A و B) تقسیم کنید. یکی از اعضای گروه A با سه جمله انگلیسی گروه خود به پای تخته می آید.

حالا گروه A یک دقیقه وقت دارد تا هرچه بیشتر جملات انگلیسی را حدس بزند. کسی که پای تخته است کار خود را با کشیدن جمله انگلیسی اول شروع می کند. او اجازه حرف زدن یا نوشتن ندارد.

اگر گروه A بتواند قبل از ۱ دقیقه جمله را حدس بزند، کشیدن جمله بعدی را شروع می کند. برای هر پاسخ درست گروه A یک امتیاز می گیرد.

حالا نوبت اعضای گروه B  است و همین مراحل تکرار می شود. گروهی که بیشترین امتیاز را گرفته باشد برنده است.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

دیکشنری تصویری( Pictionary)

سن/ سطح: همه سنین و سطوح   زمان: ۲۰ دقیقه  بازیکنان: ۲ گروه   آماده سازی: دو چکش پلاستیکی یا تصاویری از کلمات انگلیسی مورد نظر

هدف: حدس کلمات انگلیسی از طریق نقاشی

معرفی: اینبازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی برای یادگیری لغت زبان انگلیسی بسیار عالی است. این بازی نقاشی دو نوع انجام می شود. یک نوع آن برای زبان آموزان کوچکتر و دیگری برای بزرگترهاست.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

نحوه بازی نقاشی

این نسخه بازی برای زبان اموزان کوچکتر مناسب است

بچه ها را به دو گروه تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید تا دایره ای تشکیل دهند و دور آن بنشینند. چکش پلاستیکی را در مرکز دایره هر بگذارند.

روی تخته تصویری بکشید. اگر کسی تصویر را حدس بزند با چکش پلاستیکی بر روی زمین می زند و پاسخ را می گوید. نخستین گروهی که پاسخ درست بدهد یک امتیاز می گیرد.

بازی تا تمام شدن کلمات انگلیسی مورد نظر ادامه پیدا می کند. گروهی که بیشترین امتیاز را گرفته برنده بازی است.

برای بزگترها می توانید از این نسخه بازی نقاشیآموزش زبان انگلیسی استفاده کنید.

بچه ها را به دو گروه تقسیم کنید. یکی از اعضای هر دو گروه پای تخته می ایند. تصویر کلمه مورد نظر را به این دو نفر نشان دهید.

سپس هر یک از آنها تصویر مورد نظر را روی تخته می کشد. این دو نفر اجازه حرف زدن یا نوشتن ندارند.

اولین گروهی که درست حدس بزند یک امتیاز می گیرد. حال دو نفر دیگر پای تخته می آیند و بازی نقاشی ادامه پیدا می کند.

تا وقتی همه کلمات انگلیسی بازی شوند، بازی ادامه دارد. گروهی که بیشترین امتیاز را بگیرد برنده است.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

Quick Draw

سن/ سطح: همه سنین و سطوح    زمان: ۱۵ دقیقه    بازیکنان: گروه های ۴ یا ۵ نفره   آماده سازی: نوشتن کلمات انگلیسی مورد نظر روی کارت های کوچک

هدف: حدس کلمات از طریق انواع نقاشی

معرفی: می توانید از این بازی برای کمک به یادگیری زبان انگلیسی بچه ها استفاده کنید تا بتوانند کلمات انگلیسی را حفظ کنند.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسیبازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

نحوه بازی حدس کلمات از طریق انواع نقاشی

بچه ها را به گروه های چهار یا پنج نفری تقسیم کنید. از هر گروه یک نفر را انتخاب کنید تا پای تخته بیاید و کارتی به او بدهید.

مطلب مرتبط:  چگونه زبان انگلیسی را سریع بیاموزیم ، مکالمه زبان انگلیسی

سپس هرکدام ۱۵ ثانیه وقت دارند یک کلمه را روی تخته بکشند. اجازه حرف زدن یا نوشتن ندارند.

هر گروه فرصت دارد سه بار حدس بزند. اگر حدس اول گروه درست بود سه امتیاز ، حدس دوم دو امتیاز و حدس سوم یک امتیاز می گیرد.

گروه باید دقیقا همان کلمه ای را بگوید که روی کارت نوشته شده است.

اگر گروه نتواند کلمه را حدس بزند گروه های دیگر می توانند پاسخ دهند. هر کدام از گروه ها یکبار می­توانند حدس بزنند و یک امتیاز می گیرند.

سپس یکی از افراد گروه بعدی پای تخته می آید و بازی ادامه پیدا می کند. گروهی که بیشتری امتیاز را دارد برنده است.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

بازی نقاشی

سن/ سطح/ مقدماتی و بالاتر    زمان: ۲۰ دقیقه   بازیکنان: ۲ گروه   آماده سازی: نیاز ندارد

هدف: حدس اسامی فیلم های معروف، برنامه های تلویزیونی، کتاب ها یا افراد مشهور از روی انواع نقاشی

معرفی: این یک بازی اموزش زبان انگلیسی جالب است که زبان اموزان را وادار می کند تا مکالمه زبان انگلیسی را یاد بگیرند.

نحوه بازی اموزش زبان انگلیسی

بچه ها را به دو گروه تقسیم کنید

یکی از اعضای هر گروه را بیرون کلاس ببرید. به هر دو آنها اسم فیلم، برنامه تلویزیونی، کتاب یا شخص معروفی را بگویید و به هر یک از انها یک تکه گچ یا ماژیک بدهید.

سپس این دو به کلاس بازمی گردند و شروع به نقاشی می کنند. آنها اجازه حرف زدن یا نوشتن ندارند.

نخستین گروهی که پاسخ درست بدهد یک امتیاز می گیرد. سپس دو نفر دیگر را انتخاب کنید و بازی نقاشی  ادامه پیدا می کند.

گروهی که بیشترین امتیاز را بگیرد برنده است.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

The Picture Game

سن/ سطح: همه سنین یا سطوح   زمان: ۱۵ دقیقه  بازیکنان: چند جفت دو نفره

آماده سازی: یک کپی از دو تصویر برای هر جفت از بچه ها

هدف: توضیح تصویر برای شریک تا بتواند نقاشی آن را بکشد

معرفی: در این بازی نقاشی  جالب بچه ها ضمن بازی باید بدقت توضیح دهند تا شریکشان بتواند نقاشی آن را بکشد.

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی

نحوه بازی

قبل از شروع این بازی اموزش زبان انگلیسی هر یک از کلمات انگلیسی مربوط به بازی را با بچه ها بررسی کنید.

سپس بچه ها را دو به دو تقسیم کنید. یکی از بچه ها « سخنگو» و دیگری « نقاشی کننده» می شود. کسی که نقاشی می کند روبروی سخنگو می ایستد.

به هر سخنگو یک کپی از تصویر انتخاب شده و به هر یک از نقاشی کننده ها یک ورق کاغذ بدهید. بسته به نوع تصویر زمان را مشخص کنید. سپس سخنگو تصویری را توضیح می دهد که باید کشیده شود.

کسی که نقاشی می کند اجازه دیدن تصویر را ندارد اما برای کمک به کسی که نقاشی می کشد می توانند سوال های انگلیسی بپرسند.

وقتی زمان تمام شد از بچه ها بخواهید نقاشی کشیدن را متوقف کنند. سپس کسانی که نقاشی می کشیدند تصاویرشان را به کلاس نشان می دهند. کسی که درست ترین تصویر را کشیده است برنده می شود.

سپس از بچه ها بخواهید جای خود را با یکدیگر عوض کنند و بازی اموزش زبان انگلیسی را با تصویر دیگری ادامه دهند.

ترجمه شده در سایت خلایق
منبع:
teach-this.com

بازی نقاشی آموزش زبان انگلیسی ، بازی اموزش زبان انگلیسی ، کلمات انگلیسی ، یادگیری زبان انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

Subscribe
اطلاع رسانی برای :
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها