این سایت به فروش میرسد. به واتس آپ شماره زیر، پیام ارسال فرمایید. 

09305140449

گرامر زبان انگلیسی و تدریس کامل درس ۳ زبان انگلیسی پایه دهم

تدریس کامل درس سوم کتاب انگلیسی دهم به همراه گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی این درس در مورد ماضی استمراری در انگلیسی ، ضمیرهای تاکیدی و انعکاسی ، فعل های کنشی و حالتی صحبت می کند.

علاوه بر موارد فوق سایر بخش های این درس مانند ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی ، دستور زبان انگلیسی ، مکالمه زبان انگلیسی و…. در قالب جزوه و چند فیلم آموزش زبان انگلیسی تدریس شده اند.

سعی کرده ایم سوالات انگلیسی دهم را حل کرده و جزوه زبان انگلیسی دهم را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم.

این جزوه ها و فیلم ها ، انگلیسی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی را پوشش داده و برای زبان کنکور و کنکور زبان بسیار مفید هستند.

تمام تلاش ما این است که آموزش زبان انگلیسی را به ساده ترین روش ممکن ارائه دهیم و قدمی هر چند کوچک در زمینه آموزش زبان انگلیسی آنلاین برداریم.

با ما همراه باشید.

گرامر زبان انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی : آماده شوید.

.Match the pictures with sentences

تصاویر را با جملات تطبیق دهید.

گرامر زبان انگلیسی

.This gives us an easier life when there is no light

این وسیله زندگی ما را در نبود روشنایی ساده تر می کند.

.People use this to talk with someone in another place

مردم از این وسیله برای صحبت با کسی که در مکانی دیگر است استفاده می کنند.

.We use this to take and keep pictures very easily

ما از این وسیله استفاده می کنیم تا بسادگی عکس گرفته و از آن ها نگه داری کنیم.

.This helps us travel very fast to far places

این وسیله به ما کمک می کند خیلی سریع به مکان های دور مسافرت کنیم.

جمله ها را معنی کردیم. کد مربوط به عکس مربوطه در کنار جمله مربوط به آن آورده شده است.

می توانید ببینید.

گرامر زبان انگلیسی

?Can you order the devices based on the time of their making

آیا شما می توانید وسایل زیر را بر مبنای زمان ساختشان مرتب کنید.

گرامر زبان انگلیسی

ترتیب ها را در زیر می توانید ببینید.

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی : بخش دوم

.Match the pictures with the words

تصویرها را با کلمات وفق دهید.

.Choose an appropriate adjective for each word above

آموزش زبان انگلیسی : برای هر یک از کلمات بالا یک تصویر مناسب انتخاب کنید.

گرامر زبان انگلیسی 6

تصویر مربوط به جواب ها:

گرامر زبان انگلیسی

.Choose an appropriate adjective for each word above

آموزش زبان انگلیسی : برای هر یک از کلمات بالا یک صفت مناسب انتخاب کنید.

منظور از کلمات بالا ، سه کلمه ای است که همراه عکس ها نوشته شده است.

سه صفت مناسب به صورت زیرند. شما می توانید از خودتان صفت های دیگری بنوسید.

…………Modern …..building

…….Iranian …… scientists

………Old……… laboratory

گرامر زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

 

 

رویا و مهسا دارند کتابخانه را ترک می کنند.

?Roya: When I came in, you were reading a book. What was it

رویا : وقتی وارد شدم تو داشتی یک کتاب می خواندی؟ چی بود؟

.Mahsa: I was reading a book about famous Iranian scientists

مهسا: داشتم کتابی در مورد دانشمندان سرشناس ایرانی می خواندم.

.Roya: But such books are not very interesting

رویا : اما چنین کتاب هایی خیلی جالب نیستند.

!Mahsa: At first I had the same idea, believe me

مهسا: اولش من هم همین عقیده را داشتم. باور کن.

?Roya: Did you find it useful

رویا : آیا آن را مفید یافتی؟

?Mahsa: Oh yes. Actually I learned many interesting things about our scientists’  lives

مهسا: بله . در واقع چیزهای بسیار جالبی درباره زندگی دانشمندانمان آموختم.

?Roya: Like what

رویا: مثل چی؟

Mahsa: For example Razi taught medicine to many young people while  he was working in Ray Hospital

مهسا: برای مثال رازی داروسازی را زمانی که در بیمارستان ری کار می کرد به بسیاری از جوانان آموخت.

.Or Nasireddin Toosi built Maragheh Observatory when he was studying the planets

یا نصیرالدین طوسی {که} وقتی داشت روی سیارات مطالعه می کرد رصدخانه مراغه را بنا کرد.

?Roya: Cool! What was the name of the book

رویا: آرام باش. نام کتاب چه بود؟

.Mahsa: Famous Iranian Scientists

مهسا: دانشمندان معروف ایرانی

گرامر زبان انگلیسی

سوالات مربوط به بخش مکالمه زبان انگلیسی

.Answer the following questions orally

به سوالات زیر به صورت شفاهی جواب دهید.

سوالات و جواب ها را می توانید ببینید.

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی : کلمات و اصطلاحات جدید

.Look and Practice

نگاه کرده و تمرین کنید.

گرامر زبان انگلیسی

.Melika tries hard to learn English

ملیکا سخت تلاش می کند تا انگلیسی یاد بگیرد

گرامر زبان انگلیسی

.Babak is an energetic boy

بابک یک پسر بچه ی پر انرژی است.

گرامر زبان انگلیسی

.The students do experiments in the school laboratory

دانش آموزان در آزمایشگاه مدرسه آزمایش انجام می دهند.

گرامر زبان انگلیسی

.Children grow up rapidly

بچه ها به سرعت بزرگ می شوند.

گرامر زبان انگلیسی

.He is doing research on blood cells

او دارد روی سلول های خون تحقیق می کند.

گرامر زبان انگلیسی

.He has the flu and feels weak

او آنفولانزا دارد و احساس ضعف می کند.

گرامر زبان انگلیسی

.No success is possible without hard work

بدون سخت کوشی موفقیت امکان پذیر نیست.

گرامر زبان انگلیسی

.Edison invented the first light bulb

ادیسون اولین لامپ برق را اختراع کرد.

گرامر زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی آنلاین : بخش دوم

.Read and Practice

بخوانید و تمرین کنید.

solve: to find an answer to a problem

حل کردن : یافتن جوابی برای یک مساله

We can help you solve your problems

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا مشکلاتتان را حل کنید.

develop: to grow or change into a stronger, larger or better form

پیشرفت کردن : رشد کردن یا تغییر به یک فرم قوی تر ، بزرگ تر یا بهتر.

This book can develop your speaking skill

این کتاب می تواند مهارت صحبت کردن شما را افزایش دهد.

belief: something that you believe

باور ، اعتقاد : چیزی که شما آن را باور دارید.

.Her belief in Allah gave her hope during difficult times

اعتقادش به الله در طول دوران سختی ها به او امید می داد.

quit / give up:to stop doing something

استعفا دادن / دست کشیدن : توقف انجام چیزی

He gave up his work without saying anything to us

او بدون این که به ما چیزی بگوید از کارش استعفا داد.

thousands of: a large number of things or people

هزاران : تعداد زیادی چیز یا مردم.

There are thousands of things I want to do

هزاران کار وجود دارند که می خواهم انجام دهم.

گرامر زبان انگلیسی

ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دهم

.Human knowledge develops with  scientists’ hard work

دانش بشری با کار سخت دانشمندان گسترش می یابد.

.Many great men  and women  try  hard  to  find  facts, solve problems and invent things

خیلی از مردان و زنان بزرگ سخت تلاش می کنند تا واقعیت ها را کشف کنند ، مسائل را حل کنند و چیزها را اختراع کنند.

.Some of these scientists did not have easy lives

برخی از این دانشمندان زندگی آسانی نداشتند.

.But they tried hard when they were working on problems

اما وقتی داشتند روی مسائل کار می کردند سخت می کوشیدند.

.They never felt weak when they were studying

آنها هنگام مطالعه هرگز احساس ضعف نمی کردند.

.They never gave up when they were doing research

آنها هنگام تحقیق هرگز تسلیم نمی شدند.

.There are great stories about scientists and their lives

داستان ها زیادی در مورد دانشمندان و زندگیشان وجود دارد.

.One such a stories about Thomas Edison

یکی مثل داستانی که درباره ی ادیسون وجود دارد.

.As a young boy, Edison was very interested in science

در جایگاه یک پسر بچه ی کوچک ، ادیسون خیلی به علم علاقمند بود.

.He was very energetic and always asked questions

او خیلی پرتکاپو بود و همیشه سوال می پرسید.

.Sadly, young Edison lost  his hearing at  the age of  ۱۲

بدبختانه ادیسون جوان شنواییش را در سن ۱۲ سالگی از دست داد.

مطلب مرتبط:  پاسخ کتاب کار زبان دهم - تدریس کامل درس اول کتاب کار زبان پایه دهم

.He did  not  attend school and  learned  science by  reading books in the library himself

او در مدرسه حضور نیافت و علم را خودش با مطالعه ی کتاب ها در کتابخانه یاد گرفت.

When he grew up he worked in different places, but he never lost his interest for making things

او وقتی بزرگ شد، در جاهای مختلفی کار کرد ، اما هرگز علاقه اش را به ساختن اشیاء از دست نداد.

.Edison was famous for doing thousands of experiments to find answers to problems

ادیسون برای هزاران آزمایشی که برای فهمیدن جواب مسائل انجام می داد مشهور بود.

“.He said, “I never quit until I get what I’m after

او می گفت: من هرگز تسلیم نمی شوم ، تا زمانی که به آن چه که در جستجویش هستم برسم.

.Edison had more than 1,000  inventions and was very  successful at the end of his life

ادیسون بیش از ۱۰۰۰ اختراع داشت و در پایان زندگی اش بسیار موفق بود.

.Many great  names had stories  like this

خیلی از نام های بزرگ ، داستان هایی این چنین دارند.

.But the key to their success is their hard work and belief in themselves

اما کلید موفقیتشان ، سخت کوشی آن ها و اعتماد به نفسشان است.

.If you want to get what you want, work hard and never give up

اگر شما می خواهید به آن چه که می خواهید برسید ، سخت کار کنید و هرگز تسلیم نشوید.

در بالا ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دهم را ارائه دادیم. حالا به سوالات مربوط به متن ریدینگ می پردازیم.

گرامر زبان انگلیسی

سوالات انگلیسی دهم : درک ریدینگ

.Choose the best answer

 بهترین جواب را بیابید.

?Where did Edison learn science

a) In the library

b) At school

c) In the laboratory

ادیسون علم را در کجا آموخت؟ در کتابخانه – در مدرسه – در آزمایشگاه

جواب: گزینه c

?How did Edison find answers to problems

a) By sleeping in the laboratory

b) By doing many experiments

c) By quitting what he was after

ادیسون جواب مسائل را چگونه پیدا می کرد؟

با خوابیدن در آزمایشگاه – با انجام آزمایشات بسیار – با دست کشیدن از چیزی که به دنبالش بود.

جواب : گزینه b

?Which is not true about scientists

a) They find facts

b) They invent things

c) They feel weak

 چه چیزی درباره دانشمندان درست نیست؟

آنها واقعیت ها را کشف می کنند – آن ها چیزها را اختراع می کنند – آن ها احساس ضعف می کنند.

جواب : گزینه c

True/False

سوالات انگلیسی دهم : درست یا نادرست

.Edison finally lost his interest for inventing things

ادیسون در نهایت علاقه اش به اختراع اشیاء را از دست داد. نادرست

 .Edison did not attend school at all

ادیسون هرگز در مدرسه حاضر نشد. نادرست

.Hard work is the key to scientists’ success

سخت کوشی کلید موفقیت دانشمندان است. درست

.Match two halves of each sentence

کتاب انگلیسی دهم : دو نیمه هر جمله را تطبیق دهید.

…………………..…………..After Edison lost his hearing

.…………………………..When scientists were working on problems

…………………….…………If you like to be successful

نیمه دوم جمله ها به صورت زیر است.

you must not feel weak

he did not quit studying

they did not give up

he became a famous person

جواب ها را ببینید.

گرامر زبان انگلیسی

معنی جمله ها را در فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا ببینید.

گرامر زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

الف: ماضی استمراری در انگلیسی

به جمله های زیر و معنی شان توجه کنید. در همه این جمله ها فعل ماضی استمراری به کار رفته است.

.He was doing research in his laboratory in winter 1928

او در زمستان ۱۹۲۸ داشت در آزمایشگاهش تحقیق می کرد.

.They were trying to find a new medicine

آن ها داشتند تلاش می کردند تا داروی جدیدی بیابند.

.She was working very hard to learn new things

او داشت خیلی سخت کار می کرد تا  چیزهای جدیدی بیاموزد.

تعریف ماضی استمراری : کاری که در زمان گذشته برای مدتی در حال انجام بوده است.

گرامر زبان انگلیسی

مثال:

.Newton was sitting under a tree when an apple hit his head

نیوتن داشت زیر درختی می نشست وقتی که سیب به سرش برخورد کرد.

در مثال های زیر می توانید ببینید که بعد از چه فاعل هایی was و بعد از کدام ها were می آید.

گرامر زبان انگلیسی

شکل منفی ماضی استمراری در انگلیسی :

کافی است بعد از was و were ، کلمه not را به صورت کامل یا مخفف بیاوریم.

گرامر زبان انگلیسی

مثال:

.Tina wasn’t reading a novel. She was reading English book

تینا در حال خواندن رمان نبود. او داشت کتاب انگلیسی می خواند.

.They were not doing an experiment

آن ها در حال انجام آزمایش نبودند.

به مثال های زیر برای منفی کردن ماضی استمراری توجه کنید.

گرامر زبان انگلیسی

شکل سوالی ماضی استمراری در انگلیسی :

برای سوالی کردن ماضی استمراری کافی است was یا were  را به اول جمله ببریم.

گرامر زبان انگلیسی

مثال

.They weren’t talking when the teacher came in

وقتی که معلم وارد شد آن ها در حال صحبت نبودند.

?Were they talking when the teacher came in

آیا وقتی معلم وارد شد آن ها در حال صحبت کردن بودند؟

?Weren’t they talking when the teacher came in

آیا وقتی معلم وارد شد آن ها در حال صحبت کردن نبودند؟

ب: ضمیرهای تاکیدی و انعکاسی

به این جمله های فارسی توجه کرده و فرق کلمه خودم را در این دو جمله بیابید.

گرامر زبان انگلیسی

کلمه خودم در جمله سمت راست نقش تاکیدی و در جمله سمت چپ نقش انعکاسی دارد. در ادامه می خواهیم با ضمیرهای تاکیدی و انعکاسی در انگلیسی آشنا شویم.

ضمیرهای تاکیدی و انعکاسی در انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

نقش تاکیدی

گاهی می خواهیم در جمله بر نقش فاعل تاکید کنیم. به همین دلیل از ضمیر تاکیدی استفاده می کنیم.

جایگاه ضمیر تاکیدی درجمله به صورت زیر است: بعد از فاعل یا در آخر جمله

گرامر زبان انگلیسی

مثال

.He himself has fixed the car

او خودش ماشین را تعمیر کرده است.

.He has fixed the car himself

او خودش ماشین را تعمیر کرده است.

.You yourself must clean the room

تو خودت باید اتاق را تمیز کنی.

.You must clean the room yourself

تو خودت باید اتاق را تمیز کنی.

نقش مفعولی

ضمیرهای  self گاهی نقش مفعول را می پذیرند. این زمانی است که فاعل و مفعول یکی باشند.

مثال

.Kaveh hurt himself

کاوه به خودش آسیب زد.

گاهی مواقع ، جمله دو مفعولی است.

مثال

.Suzan bought herself a book

سوزان برای خودش یک کتاب خرید.

جایگاه ضمیر انعکاسی درجمله

بازنویسی جمله ی فوق:

.Suzan bought a book for herself

سوزان برای خودش کتابی خرید.

مثال

.She made herself a cake

او خودش کیکی درست کرد.

.She made a cake for herself

او برای خودش کیکی درست کرد.

نوشتن جمله ها به صورت تاکیدی

.She  herself  made a cake

او خودش کیکی درست کرد.

.She made a cake herself

او خودش کیکی درست کرد.

خلاصه مطلب

ضمیرهای self  می توانند در جمله در دو نقش تاکیدی و انعکاسی ظاهر شوند.

نقش تاکیدی این ضمیرها را می توان به دو صورت نشان داد:

ضمیر  self می تواند بعد از فاعل یا در آخر جمله بدون  for بیاید.

نقش انعکاسی این ضمیرها را هم می توان به دو صورت نشان داد:

ضمیر می تواند بعد از فعل یا در جمله های دو مفعولی همراه با for بیاید.

مثال

گرامر زبان انگلیسی

معنی این جمله ها را می توانید در فیلم آموزش زبان انگلیسی مربوطه ببینید.

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

You may use simple past and past progressive together to narrate a story. Past progressive is sometimes used to give background / situation to the story

شما می توانید از ماضی ساده و ماضی استمراری برای نقل یک ماجرا استفاده کنید. از ماضی استمراری برای ایجاد یک پس زمینه در داستان استفاده می کنیم.

به داستان کوتاه زیر توجه کنید:

Last night at 8 o’clock we were sitting in the hall. We were talking

مطلب مرتبط:  جواب سوالات کتاب کار زبان دهم - تدریس کامل درس چهارم کتاب کار

about our day. Suddenly we heard a noise. My father went out to

see what was making the noise. When my father was walking in the

.yard, we went to the kitchen. We saw a kitty in the kitchen

.eating a cookie. Poor kitty was hungry

گرامر زبان انگلیسی : ترجمه

دیشب ساعت ۸ در هال نشسته بودیم. داشتیم در مورد اتفاقات روزمره مان صحبت می کردیم. ناگهان سر و صدایی شنیدیم. پدرم بیرون رفت تا ببیند چه چیزی دارد سرو صدا می کند. وقتی پدرم داشت در حیاط قدم می زد ما به آشپزخانه رفتیم. در آشپزخانه یک بچه گربه دیدیم که داشت کیکی می خورد. بچه گربه بیچاره گرسنه بود.

گرامر زبان انگلیسی

Listen to the following conversations and tick what happened / was happening

کتاب انگلیسی دهم : به مکالمات زیر گوش کنید و به سوالات با توجه به داستان جواب دهید.

Conversation 1

مکالمه زبان انگلیسی : مکالمه ۱

?A: Why were you absent last week

چرا هفته قبل غایب بودید؟

.B: Sorry teacher. I had an accident last Monday

متاسفم استاد. دوشنبه قبل تصادف کردم.

?A: I’m sorry to hear that. What happened

متاسفم که این را می شنوم. چه اتفاقی افتاد؟

B: I was walking home in the afternoon. A motorcycle was driving

.very fast. The driver was talking with his cell phone. He hit me and hurt my head

در هنگام عصر داشتم سمت خانه می رفتم. یک موتور سیکلت داشت خیلی سریع رانندگی می کرد. راننده داشت با گوشی موبایل صحبت می کرد.او به من زد و سرم آسیب دید.

?A: Oh, God. What happened next

اوه خدایا. بعد چی شد؟

B: I was in the hospital for 2 days. When I was resting in the hospital the man came to visit me. He said he was so sorry

دو روز بیمارستان بودم. وقتی در بیمارستان بستری بودم مرد به ملاقات من آمد. او گفت که خیلی متاسف است.

.A: Thank God you’re OK now

خدا را شکر که الان سالمی.

گرامر زبان انگلیسی

Conversation 2

مکالمه زبان انگلیسی : مکالمه ۲

?A: Where did you go yesterday

دیروز کجا رفتی؟

B: I went shopping with my family.

با خانواده ام به خرید رفتم.

?A: Did you want to buy anything special

می خواستی چیز خاصی بخری؟

B: Yes, at  first I was looking for some clothes but when I was walking at the bazaar, I saw a bookstore

بله. اول دنبال چند لباس بودم اما وقتی داشتم در بازار قدم می زدم یک کتابفروشی دیدم.

.I found many interesting books there

تعداد زیادی کتاب جالب آن جا دیدم.

?A: What did you buy

چی خریدی؟

B: I was looking for Parvin Etesami’s divan. When I was checking

.the books, I found it on the last shelf. I bought it and started reading it at once

دنبال دیوان پروین اعتصامی می گشتم. وقتی داشتم کتاب ها را چک می کردم آن را در قفسه آخر یافتم. آن را خریدم و فورا شروع به خواندن آن کردم.

گرامر زبان انگلیسی

جواب ها را می توانید در فیلم آموزش زبان بالا مشاهده کنید.

گرامر زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی : تلفظ

Listen to the following sentences. Notice how the speaker put emphasis on some words

به جملات زیر گوش کنید. توجه کنید که گوینده چگونه روی کلمات خاص تاکید می کند.

{به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا مراجعه کنید}

.Were you doing the research? No, Ali was

آیا تو بودی که داشتی { توی نت } جستجو می کردی؟ نه . علی بود.

.Who broke the window? It wasn’t me

کی پنجره را شکست؟ من نبودم.

Why were the students making so much noise? They weren’t.The workers were making noises

چرا دانش آموزان این قدر سرو صدا می کردند؟ آن ها نبودند. کارگران سرو صدا می کردند.

.Is it Jim’s car over there? No, his car is white

آیا ماشین جیم آنجا است؟ نه ماشین جیم ، سفید رنگ است.

مثال:

.Why did you that? This is not your business

چرا این کار را کردی؟ به تو مربوط نیست.

مثال:

.Mina’s dress is white

پیراهنِ مینا، سفید است.

Mina’s dress is white

پیراهن مینا، سفید است.

Mina’s dress is white

پیراهن مینا، سفید است.

توصیه می کنم برای فهم این قسمت از درس به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالای صفحه مراجعه کنید. در زبان انگلیسی هم مثل فارسی برای این که منظور شان را بهتر بفهمانند روی کلمه خاصی تاکید می کنند. مثلا در جملات بالا گوینده یک بار روی مینا ، یک بار روی لباس و یک بار روی رنگ لباس تاکید می کند.

در تمام جمله های بالا گوینده سعی می کند با تاکید و استرس بیشتر روی کلمه مورد نظر ، منظور خود را بهتر بفهماند.

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی : فعل

فعل کلمه ای است که انجام کار یا ایجاد حالتی را بیان می کند.

گرامر زبان انگلیسی

چند مثال برای فعل های کنشی

.He was writing a letter

او داشت یک نامه می نوشت.

.The children went to school by bus yesterday

دیروز بچه ها با اتوبوس به مدرسه رفتند.

.My brother drinks milk every day

برادرم هر روز شیر می نوشد.

چند مثال برای فعل های حالتی

.I don’t believe the news

من اخبار را باور نمی کنم.

.I have a red car

من یک ماشین قرمز دارم.

.She feels happy

او احساس خوشحالی می کند.

شکل پیوسته و ساده فعل

شکل ساده: حالت هایی مثل ماضی ساده ، حال ساده و آینده ی ساده

شکل پیوسته: حالت های استمراری مثل ماضی استمراری و مضارع استمراری

فعل های  کنشی را می توانیم هم در شکل ساده و هم در در شکل پیوسته بکار ببریم.

مثال:

.I cleaned my room yesterday

من دیروز اتاقم را تمیز کردم.

.I am cleaning my room now

من الان دارم اتاقم را تمیز می کنم.

فعل های حالتی معمولا به شکل ساده بکار می روند.

مثال:

.I don’t know the name of the book

من نام این کتاب را نمی دانم.

.Kids love chocolate

بچه ها شکلات دوست دارند.

گرامر زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی : تمرینات نوشتاری

:Read the following sentences and choose the best verb forms

جملات زیر را بخوانید و مناسب ترین فرم را برای فعل انتخاب کنید.

I (don’t like / am not liking) reading newspapers

.At three o ‘clock yesterday, I (needed / was needing) a taxi

.She (watches / is watching) television at the moment

.I (want / am wanting) to go to the cinema tonight

.Unfortunately, he (didn’t remember / wasn’t remembering) my name

جواب ها را می توانید ببینید:

گرامر زبان انگلیسی

ترجمه جملات:

من روزنامه خواندن را دوست ندارم.

دیروز ساعت ۳ من یک تاکسی نیاز داشتم.

او در همین لحظه دارد تلویزیون تماشا می کند.

من امشب می خواهم به سینما بروم.

متاسفانه او نام مرا به خاطر نمی آورد.

توصیه می کنم برای درک بهتر تمرین فوق به فیلم آموزش زبان انگلیسی بالا مراجعه کنید.

در همین سایت می تانید تعداد زیادی فیلم آموزش زبان انگلیسی و جزوه زبان انگلیسی دهم را به رایگان دریافت و استفاده کنید.

همان طور که گفتیم منبع اصلی این جزوه ها کتاب مشترک انگلیسی دهم تجربی ، ریاضی و انسانی هستند. مطالعه و یادداشت برداری از این مطالب را برای داوطلبان کنکور زبان و همچنین کسانی که می خواهند در  زبان کنکور بدرخشند ، توصیه می کنیم.

تدریس کامل درس سوم کتاب انگلیسی دهم به همراه گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی ، ماضی استمراری در انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی ، دستور زبان انگلیسی ، مکالمه زبان انگلیسی ، فیلم آموزش زبان انگلیسی ، سوالات انگلیسی دهم ، جزوه زبان انگلیسی دهم ، انگلیسی دهم تجربی ، زبان کنکور ، کنکور زبان ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی آنلاین ، ترجمه ریدینگ زبان انگلیسی دهم ، کتاب انگلیسی دهم

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

31 نظرات
بیشترین رای
جدیدترین قدیمی ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها