چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم ، مصاحبه زبان انگلیسی

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

آیا تا بحال با خود فکرکرده اید هنگام شرکت در یک مصاحبه زبان انگلیسی ، چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم ؟

در این مطلب به چند نمونه اشتباه رایج گرامری هنگام مکالمه زبان انگلیسی اشاره می کنیم.

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

اشتباهات گرامری رایج در مصاحبه زبان انگلیسی

کشور هند بیشترین تعداد انگلیسی زبان ها را دارد و بسیاری اوقات همه آنها اشتباهات گرامری یکسانی دارند.

قبل از ورود به اتاق مصاحبه  چه باید گفت؟

  غلط?Can I come in

 درست ? May I come in

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

 معرفی خود به زبان انگلیسی در مصاحبه

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

هنگام معرفی خود به زبان انگلیسی در مصاحبه به نکته گرامری زیر بسیار دقت کنید:

  غلط.My good name is Rina

غلط.  Myself Rina

چیزی به نام اسم خوب یا بد نداریم.

درست.My name is Rina

درست.I am Rina

 

 

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

هنگام صحبت کردن در باره تحصیلات تان

 غلط.I passed out of college in 2015

درست .I graduated from college in 2015.

Passed out یعنی از هوش رفتن

وقتی در باره زمان امتحانات سال دوازدهم (دیپلم) تان صحبت می کنید.

غلط.   I gave my Class 12 exams last year

درست. I took my Class 12 exams last year

معلم امتحان می گیرد و دانش آموز( دانشجو) امتحان می دهد.

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

ارجاع به مصاحبه کننده

غلط. I will reply back/ revert back to your email with my resume

درست. I will reply to your mail with my resume

Reply و revent هر دو به معنی باز گشتن است. پس دیگر نباید از back استفاده کرد.

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

اشتباهات رایج در گرامر زبان انگلیسی هنگام مکالمه زبان انگلیسی

انگلیسی یک زبان جهانی است پس اطلاع از گرامر زبان انگلیسی  صحیح می تواند در جنبه های مختلف زندگی به ما کمک کند. از آنجه که زبان مادری ما انگلیسی نیست هنگام صحبت کردن به انگلیسی ، اشتباهات رایجی رخ می دهد. دراینجا با چند مورد از این اشتباهات آشنا می شویم.

مطلب مرتبط:  نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی

استفاده از دو منفی در یک جمله. از آنجا که همه ما هنگام صحبت کردن به انگلیسی آن را به زبان مادری مان ترجمه می کنیم هنگام صحبت دو منفی را به جمله اضافه می کنیم. که این غلط است.

مثلا:

غلط. I don’t know  nothing

یعنی نمی دانیم کدامیک درست است.

درست. I don’t know anything

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

استفاده از زمان نادرست

بسیاری از ما زمان نادرست بکار می بریم. مثلا:

غلط .I didn’t cried when I saw the movie

در این جمله هرگز بعد از didn’t فعل زمان گذشته بکار نمی رود. پس جمله صحیح این است:

درست. I didn’t cry when I saw the movie

استفاده از صفات قیاسی/ تفضیلی با یکدیگر

نباید در جمله دو صفت قیاسی و تفضیلی با هم بیاید. مثلا:

غلط. This could never have turned out to be more better

در اینجا better قیاس صفت good و more قیاس برای صفت much است.

درست. This could never have turned out to be better

Me و I

بخاطر داشته باشید «I» فاعل و « me» مفعول است. معمولا بین این دو گیج می شویم.  مثال:

غلط. They are going to send my wife and I a package

در اینجا اگر شخص را حذف کنیم و بجای آن I بیاوریم جمله اینگونه می شود:

They are going to send I a package

که اشتباه است.

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

درست. They are going to send me a package

به همین صورت اگر بگوییم

غلط. Jim and me are going to the gym

اشتباه در کجاست؟ اگر Jim and را حذف کنیم جمله ای که می ماند این است:

.Me am going to the gym

این نیز غلط است.

درست.Jim and I are going to the gym

Say و tell

در باره say

هنگام صحبت کردن به انگلیسی ، اکثر ما بین say و tell تفاوت نمی گذاریم. مثلا:

غلط. Say me your name

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

در اینجا say کلمه مناسبی نیست چون اساسا از این کلمه برای «بیان» چیزی استفاده می شود. در حالیکه در این جمله باید از «گفتن» استفاده کرد.

مطلب مرتبط:  گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده ، 15 اشتباه گرامر انگلیسی 

درست. Tell me your name

مثال برای Tell

غلط. So I told what a good idea

Told کلمه مناسبی نیست چون در اینجا جمله می خواهد بیان کند:  what a good idea.

درست. So I said what a good idea

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

Fewer  و less

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

کلمه fewer فقط برای اسامی قابل شمارش استفاده می شود در حالیکه از less برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می گردد. مثلا:

غلط. Today, the market has less people

درست. Today, the market has fewer people

استفاده از «s» غیر لازم بعد از هر کلمه

این اشتباهی بسیار رایج است. مثلا:

غلط. Unless you gets your act right

اگر بجای you ضمیر he/she و بجای your ضمیر his/her بگذاریم متوجه می شویم جمله غلط است.

درست .Unless you get your act right

Does و do

از does برای فرم مفرد فاعل و از do برای فرم جمع فاعل استفاده می شود. مثلا:

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

غلط. Why does they bother you a lot

درست. Why do they bother you a lot

Blunder و mistake

اشتباه رایج دیگر استفاده از blunder و mistake به همراه هم است. blunder مترادف mistake است پس نمی توان آنها را با هم در یک جمله استفاده کرد. مثلا:

غلط. It was a blunder mistake

درست. It was a blunder یا it was a mistake

چطور میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم

Cope up و cope with

این اشتباهی رایج هنگام صحبت کردن به انگلیسی است که معمولا مرتکب می شویم. یعنی هر دو آنها را با هم استفاده می کنیم. مثلا:

غلط. Let’s cope up with the classmates

درست. Cope with the classmates

Revert back/ reply back و revert/ reply

همه ما مرتکب این اشتباه می شویم. معمولا از «revert back» استفاده می کنیم در حالیکه معنی هر دو کلمه یکی است. مثلا:

غلط. Please revert back or reply back to the mail

درست. Please revert or reply to the email

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط