اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی

اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی

در جلسه سوم آموزش زبان انگلیسی و در ادامه مبحث اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی به بررسی موارد زیر پرداخته می شود:

اصول نامه نگاری , نامه نگاری انگلیسی , متن نامه انگلیسی  , امضا , پاراگراف انگلیسی

اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی

متن نامه انگلیسی

متن نامه انگلیسی یک خط پایین تر از عبارت احترام آمیز اول نامه شروع  شده و عبارت احترام آمیز پایان نامه یک خط پایین تر و زیر متن نامه نوشته می شود.

معمولا متن نامه انگلیسی از یک پاراگراف انگلیسی مقدماتی (پاراگراف انگلیسی  افتتاحی)، یک یا چند پاراگراف انگلیسی

مرتبط با موضوع نامه و یک پاراگراف بنام پاراگراف اختتامی تشکیل می شود.

در پاراگراف مقدماتی، علت نوشتن نامه، تشکر از نامه ارسالی، اشاره به مکاتبات قبلی، چگونگی آشنا شدن با گیرنده نامه و مواردی از این قبیل پرداخته می شود.

در پاراگراف دوم نیازها، پرسش ها و منظور مان را می نویسیم.  دو پاراگراف را با یک سطر فاصله از یکدیگر جدا می کنیم.

اگر چند موضوع مختلف مورد نظر مان است هر موردرا جداگانه در یک پاراگراف می آوریم.

اگر مطالب در یک صفحه جا نشد هرگز از پشت کاغذ استفاده نکنید و ادامه نامه انگلیسی را بر روی برگه جدید بنویسید.

در صفحات دوم و بعد از آن فقط نوشتن نام شخص، موسسه و تاریخ کافی است و صفحات بغیر از صفحه اول باید شماره داشته باشد.

انتهای صفحه باید نشان داد نامه انگلیسی  تمام نشده و ادامه دارد. مثلا خط آخر صفحه اول سمت راست می توان نوشت: …/۲

پاراگراف آخر نامه مخصوص تعارف است.

مطلب مرتبط:  گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده ، 15 اشتباه گرامر انگلیسی 

اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی

عبارات احترام آمیز پایان نامه

عبارت احترام آمیز پایان نامه پس از پاراگراف آخر و با یک سطر فاصله نوشته می شود.

چنانچه عبارات احترام آمیز ابتدای نامه Dear Sir, Dear Sirs, Dear Madam, Dear Mesdames باشد عبارت احترام آمیز پایانی Yours faithfully است و اگر نامه برای شرکت آمریکایی نوشته می شود باید در پایان از عبارت Respectfully yours  یا Yours truly استفاده کرد.

اگر نامه با نام شخص شروع شده باشد  Yours sincerely( انگلیسی) یا  Sincerely yours( آمریکایی) خواهد بود.

 اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی

امضا

پس از عبارت احترام آمیز پایان نامه معمولا چهار سطر فاصله برای امضا گذاشته می شود و زیر امضا نام شخص امضا کننده نوشته می شود. در خط بعد زیر نام تایپ شده شخص امضا کننده عنوان شخص نوشته می شود.

پس از امضا به انگلیسی هیچ علامتی گذاشته نمی شود.

نام خانوادگی شخص امضا کننده کامل نوشته می شود ولی می توان فقط حرف اول نام کوچک را نوشت. اگر نام شخص بیشتر از یک کلمه باشد نحوه نوشتن آن در انگلیسی و آمریکایی تفاوت دارد.

در نامه های حقوقی بجای نام شخص امضا کننده نام شرکت حقوقی نوشته می شود و امضای نامه همان نام شرکت است که با دست نوشته می شود.

چنانچه شخصی از طرف فرد دیگر نامه را امضا می کند باید جلوی نامی که تایپ شده ( نام امضا کننده) باید کلمه for یا per pro یا مخفف آن p.p. را بنویسد.

بهتر است نامه های بسیار مهم توسط خود مدیر یا نویسنده نامه امضا شود.

مطلب مرتبط:  آموزش گرامر زبان انگلیسی ، زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

اگر منشی نامه را امضا می کند باید زیر عبارت احترام آمیز پایان نامه سمت خود را مشخص سازد.

مثلا: Jones Secretary to Mr.

اگر مدیر دستور نوشتن نامه را صادر کرد ولی موقع امضا در محل کار حضور نداشت می توان بجای نام نویسنده نامه از عبارت زیر استفاده کرد:

Dictated by Mr. … and signed in his absence

اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی

اصول نامه نگاری ، نامه نگاری انگلیسی

مشخص کننده نام دیکته کننده و تایپیست

برخی از شرکت های خارجی دو سطر پایین تر از امضا و در انتهای سمت چپ نامه ، نام دیکته کننده و تایپیست را مشخص می کنند. این سطر از نامه معمولا دو قسمت دارد.

حروف EL:AL نشان می دهد نامه توسط شخصی دیکته شده که حرف اول نام و نام خانوادگی او EL است و توسط تایپیستی که حرف اول نام و نام خانوادگی او AL است تایپ شده است.

پیوست نامه

اگر لازم است تا مدارکی ضمیمه نامه شوند باید در خود نامه به وجود آنها اشاره کرد. برای مشخص کردن وجود این ضمیمه می توان پایین تر از امضا عبارت Encl., Enc. یا Enclosure را نوشت.

اگر تعداد پیوست ها بیشتر از یک عدد بود باید تعداد آن را نیزنوشت، مثلا: ۲Encl.

ادامه دارد….

اصول نامه نگاری , نامه نگاری انگلیسی , متن نامه انگلیسی  , امضا , پاراگراف انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها