زبان حرکات بدن به ما چه می گوید؟ 

چگونگی برقراری ارتباط با دیگران و  زبان حرکات بدن 

در خصوص زبان حرکات بدن باید گفت این موضوع برای دستیابی به موقعیت مطلوب امری ضروری است.

آیا این را می دانید که زبان حرکات بدن مهارتی است که همه آن را دارند؟ وقتی با دیگران ارتباط کلامی ندارید واقعا سخت است بفهمید با زبان حرکات بدن خود چه سیگنال هایی می فرستید. زبان حرکات بدن اهمیت زیادی دارد.

در واقع شما از طریق سیگنال های غیر کلامی حدود ۵۵ درصد از پیام های خود را به طرف مقابل ارسال می کنید.

اگر بارها به همین دلیل از ارتباط در محیط کار پشیمان شدید یا بارها بخاطر نحوه برقراری ارتباط با همکاران خود ناراحت شده اید دیگر وقت آن رسیده تا بازخوردهایی در خصوص پیام های غیر کلامی دریافت کنید که در محل کار از آنها استفاده کرده اید.

از همکار خود بخواهید تا صادقانه به شما بازخورد بدهد، جلوی آینه با خود تمرین کنید تا متوجه فرصت هایی که برای بهبود و اصلاح خود دارید بشوید.

اگر تا بحال برای برقراری  ارتباط در محیط کار ، زبان حرکات بدن نادرست را در محل کار استفاده کرده اید دیگر وقت آن رسیده تا این عادت ها را کنار بگذارید.

در اینجا هشت مورد از این زبان حرکات بدن اشتباه را برای برایتان خواهم گفت.

چگونه لبخند بزنیم

قیافه جدی به خود نگیرید و لبخند زیبا بر لب داشته باشید

آیا می دانید چگونه لبخند بزنیم ؟اگرچه خیلی از ما هنگام صحبت کردن لبخند نمی زنیم این لزوما به معنای بدخلقی و نارضایتی نیست بلکه چیزی است که صورت مان منتقل می کند.

وقتی برای شرکت در جلسه آماده می شوید لبخند زیبا بر لب داشته باشید. وقتی با تلفن صحبت می کنید لبخند زیبا بر لب داشته باشید. مردم دوست دارند با افراد مثبت و دارای اعتماد بنفس تعامل داشته باشند پس هر جا که می توانید لبخند زیبا بر صورت داشته باشید.

این نه تنها برای دیگران هم مطلوب است بلکه لبخند زدن یا حتی لبخند زورکی استرس تان را کم می کند و شادی بخش است.

زبان حرکات بدن ، چگونگی برقراری ارتباط با دیگران ، در محیط کار چگونه باشیم ، زبان بدن چشمها ، روانشناسی طرز نشستن ، ارتباط در محیط کار ، لبخند زیبا

زبان حرکات بدن

چگونه لبخند بزنیم ، چه کار کنیم که استرس نداشته باشیم ، طرز صحیح نشستن روی صندلی

چگونگی برقراری ارتباط با دیگران

محکم دست بدهید

هنگام برخورد با دیگران و هنگام دست دادن، دست خود را نکشید. این کار اهمیت زیادی دارد. باید ژست خوبی داشته باشید، محکم دست بدهید (دست طرف را زیاد فشار ندهید) و هنگام دست دادن در چشم های طرف مقابل نگاه کنید.

مطلب مرتبط:  زبان حرکات بدن : 7 اشتباه در نحوه ارائه و سخنرانی

این کارها نشان دهنده اطمینان بنفس شماست. ضعف دردست دادن سبب می شود طرف مقابلتان قضاوت درستی از شما نداشته باشد.

زبان حرکات بدن

در محیط کار چگونه باشیم

محل قرار گرفتن دست ها

علاوه بر دست دادن، دست های شما نقش مهمی را در ایجاد ارتباط غیر کلامی شما ایفا می کنند. اگر موقع صحبت کردن دست هایتان را زیاد تکان بدهید دیگران فکر می کنند ناوارد و تازه کار هستید. با این حال باید هنگام صحبت کردن از دست هایتان استفاده کنید زیرا مردم به کسانی که هنگام حرف زدن دست های خود را تکان می دهند بیشتر گوش می دهند. کسانی که هنگام برقراری رابطه دستهای خود را پنهان می کنند غیر قابل اعتماد بنظر می رسند.اگر بدانیم در محیط کار چگونه باشیم شانس مان برای پیدا کردن کار یا برقرار کردن ارتباط با دیگران بیشتر خواهد شد.

روانشناسی حرکت چشم ها

 از زل زدن به چشم طرف مقابل خودداری کنید

اکثر ما می دانیم هنگام مصاحبه شغلی، برقراری ارتباط با زبان بدن چشمها با فردی که آنسوی میز نشسته است اهمیت زیادی دارد با این وجود برخی از ما فراموش می کنیم به این کار ادامه دهیم.

با آنکه از زل زدن به چشم فرد مقابل باید پرهیز کنید نگاهتان را هم نباید از وی بگیرید و به اینطرف و آنطرف اتاق نگاه کنید.

وقتی شخصی دارد با شما صحبت می کند به چشم هایش نگاه کنید. برقراری ارتباط با چشم ها و استفاده از زبان بدن چشمها به ادامه این ارتباط و ایجاد اعتماد کمک می کند.

اگر در هنگام صحبت کردن بخاطر موضوعی تحریک شدید قوانین دوران نوجوانی را بیاد بیاورید که مادرتان می گفت هیچوقت چشم هایتان را گرد نکیند. این نصیحت در اینجا کاملا کاربرد دارد.

چه کار کنیم که استرس نداشته باشیم

ظاهر نگران به خود نگیریم

همه ما شرایطی را تجربه کرده ایم که در آن شرایط مضطرب و ناراحت بوده ایم. این حالت زمانی روی می دهد که عادت های عصبی مان خود را نشان می دهند، مانند ریتم گرفتن با انگشتان، پیچ دادن موها، جویدن ناخن ها، لب یا خودکار.

پس باید بدانیم چه کار کنیم که استرس نداشته باشیم و اگر هنگام مواجهه با کسی این کارها را انجام دهید یعنی اعتمادبنفس ندارید و قابل اعتماد نیستید.

سعی کنید از قبل با کشیدن چند نفس عمیق، یادآوری یک خاطره و دور کردن موضوعاتی که باعث ایجاد ناراحتی در شما می شوند، استرس خود را کاهش دهید.

طرز صحیح نشستن روی صندلی

نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک بنشینید

در ابتدا باید همیشه جهت خود را در راستای موضوع مورد نظر نشان دهید تا به طرف مقابل ثابت کنید که حواستان به موضوع هست. همیشه گفته می شود مطلوبیت فضای شخصی حفظ شود؛

مطلب مرتبط:  چگونه از زبان حرکات بدن در طی جلسات کاری استفاده کنیم؟

در طرز صحیح نشستن روی صندلی فاصله مناسب بین شما و همکارتان بین ۵/۲ تا ۶ متر است.

زبان حرکات بدن

اگر خیلی به جلو خم شوید ممکن است حالت تان تهاجمی بنظر برسد و اگر به پشتی صندلی تکیه داده یا لم دهید ممکن است زبان حرکات بدن تان سیگنالی ارسال کند مبنی بر اینکه تمایلی به صحبت کردن ندارید. سعی کنید در همه حال حالت طبیعی بدن خود را حفظ کنید.

اگرچه محل کار ما بسیار اتفاقی و پیش بینی نشده است نشستن نزدیک دیوار یا اثاثیه می تواند بدین معنا باشد که خیلی ناراحت و معذب هستید و ممکن است موقعیت شغلی را از دست بدهید.

زبان بدن چشمها

زل زدن به ساعت رومیزی، ساعت دیواری یا تلفن

دیدن افرادی که هفت روز هفته بصورت ۲۴ ساعت و حتی در طی جلسات و حضور در جایی دائما به تلفنشان نگاه می کنند شاید یک چیز عادی باشد اما به این معنی نیست که پیام درست می فرستند.

تا وقتیکه شغل شما نیاز به این داشته باشد که در تمام اوقات یک روز کاری به زل زدن به تلفن ادامه بدهید احترام سایر افراد در اتاق را نیز حفظ کنید و بیشتر با آنها در ارتباط باشید تا تلفنتان.

به همین دلیل زل زدن به ساعت دیواری یا مچی به دیگران می گوید که شما خسته بوده و علاقه ای به صحبت کردن ندارید. هیچیک از این پیام ها را نباید در محل کار منتقل کنید.

طرز صحیح نشستن روی صندلی

دست به سینه نشستن

وقتی دست به سینه می نشینید و به سوال ها جواب می دهید در واقع حالت تدافعی به خود گرفته اید. این زبان حرکات بدن نشاندهنده لجاجت است و هیچ کس چنین فردی را برای گروه خود نمی خواهد.در طرز صحیح نشستن روی صندلی بهتر است دستهایتان را دو طرف بدنتان قرار دهید.

زبان حرکات بدن

قدرت ارتباط غیر کلامی خودتان را دست کم نگیرید. اگر احساس کردید هنگام ارتباط با طرف مقابل ارتباط تان قطع می شود باید دقت کنید که زبان حرکات بدن شما چه سیگنالی فرستاده است.

زبان حرکات بدن

ترجمه شده در سایت خلایق
منبع:

cnbc.com

چگونگی برقراری ارتباط با دیگران ، در محیط کار چگونه باشیم ، زبان بدن چشمها ، روانشناسی طرز نشستن ، ارتباط در محیط کار ، لبخند زیبا ، چگونه لبخند بزنیم ، چه کار کنیم که استرس نداشته باشیم ، طرز صحیح نشستن روی صندلی

/۲۰۱۸/۰۱/۰۵/۸-body-language-mistakes-you-must-avoid-at-work.html
اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها