این سایت به فروش میرسد. به آی دی زیر در تلگرام، پیام ارسال فرمایید. 

hikhalayegh@

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی سه مکالمه برای شما در نظر گرفته ایم که افراد در آنها درباره کشور سریلانکا، میوه مورد علاقه و ترس هایشان صحبت می کنند. با ما همراه باشید.

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

در این مکالمه مینی درباره کشورش سریلانکا صحبت می کند.

Sri Lanka (سریلانکا)

Todd: Hello, Mini.

تاد: سلام، مینی

Mini: Hello.

مینی: سلام

Todd: Now, Mini, you are from Sri Lanka.

تاد: مینی، تو اهل سریلانکا هستی؟

Mini: Yes.

مینی: بله

Todd: If somebody is going to your country, can you recommend three things they should do or three things they should see?

تاد: اگر یه نفر بخواد بیاد کشور شما، می تونی سه تا کار که اون شخص می تونه تو کشور تو انجام بده یا سه تا چیزی که باید بره ببینه رو پیشنهاد بدی؟

Mini: OK, the first thing is you can go and see the ancient things that all the Kings and Queens built, like castles. We have a castle called… it’s called the Rock Castle. It’s called Sigirya, so it’s very beautiful.

مینی: خوب، اولین کاری که می تونید انجام بدید، دیدن آثار باستانیه که توسط پادشاهان و ملکه ها ساخته شده اند مانند قلعه ها. ما یک قلعه داریم که بهش میگیم قلعه سنگی سیگیریا. خیلی زیباست.

Todd: This is the Rock Castle.

تاد: این همون قلعه سنگیه.

Mini: Yeah, it’s… the castle is on the rock itself, so you can see the ruins there. It’s really beautiful, with pictures, paintings, arts and stuff.

مینی: بله، این قلعه بر روی یک صخره قرار گرفته و می تونید خرابه ها و آثار به جا مانده از اون رو ببینید. این قلعه با تصاویر، نقاشی ها و چیزهای دیگه واقعا قشنگه.

Todd: Oh, really. That’s really cool, so this rock castle, how old is it?

تاد: اوه، واقعا جالبه. قدمت این قلعه چقدره؟

Mini: I’m not sure, but maybe around two thousand. I’m not sure. Sorry.

مینی: مطمئن نیستم، شاید حدود دو هزار سال. متاسفم مطمئن نیستم.

Todd: What else should people you see?

تاد: دیگه چه جاهایی هست؟

Mini: The second thing should be beaches. We have beautiful beaches all over the place, blue, clean. You can swim. You can surf. It’s very beautiful. That’s the second thing.

مینی: سواحل. تو تمام منطقه، سواحل زیبا، آبی و تمیزی وجود دارند. می تونی شنا کنی. موج سواری کنی. خیلی زیباست. این هم دومین کاریه که می تونید انجام بدید.

Todd: Surfing is popular in Sri Lanka?

تاد: موج سواری تو سریلانکا محبوبه؟

Mini: M-hm. I mean, not popular amongst Sri Lankans but most of the… many tourists come, especially the Germans, they come to my country and surf because the hotels near the beaches are very cheap and it’s very beautiful hotels and very cheap. Food is cheap. It’s nice.

مینی: منظورم این نبود که بین سریلانکایی ها محبوبیت داره، اما بیشتر توریست هایی که میاند اینجا به خصوص آلمانی ها، میاند اینجا و موج سواری می کنند؛ به خاطر اینکه هتل های نزدیک سواحل بسیار ارزون هستند و این هتل ها بسیار زیبا و ارزونند. غذا هم ارزونه. خوبه.

مطلب مرتبط:  آموزش زبان انگلیسی به فارسی - موضوع: زندگی روزمره

Todd: OK. So, we’ve got the Rock Castle, surfing on the beach. Anything else?

تاد: خوب، تا حالا قلعه و موج سواری رو پیشنهاد کردی. چیزه دیگه ای مد نظر داری؟

Mini: And then a third thing should be the Tooth Temple. It’s like the tooth of a Buddha, so we got it from I guess India, King Ashoka, so it’s one of the things that you can see there. It’s a really beautiful temple.

مینی: سومین چیز معبد دندانه که توش دندانی شبیه به دندان بودا نگه داری می شه و فکر کنم ما اونو از هند، پادشاه آشوکا گرفته باشیم. بنابراین یکی از چیزهایی است که بهتره برید ببینید. معبد خیلی قشنگیه.

Todd: OK, I’m sorry. Can you say the name of that again?

تاد: اوکی، ببخشید، می تونی یه بار دیگه اسمش رو بگی؟

Mini: Temple of Tooth Relic.

مینی: معبد یادگار دندان.

Todd: OK.

تاد: اوکی.

Mini: It’s in Kandy. A place called Kandy.

مینی: این معبد در مکانی به نام کندی قرار گرفته.

Todd: Kandy. OK. Well, thanks for the tips Mini.

تاد: کندی. اوکی مینی ممنون به خاطر راهنمایی هات.

بیشتر بخوانید: یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در خانه

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

در این مکالمه نانجو در مورد میوه های مورد علاقه اش صحبت می کند.

Fruit (میوه)

Todd: OK, Nanju, I’m going to ask you about your favorites. What is your favorite color?

تاد: اوکی نانجو، می خوام از چیزهای مورد علاقه ات سوال کنم. رنگ مورد علاقه ات چیه؟

Nanju: My favorite color, black.

نانجو: رنگ مورد علاقه من سیاهه.

Todd: Black! Really, OK, and what is your favorite fruit?

تاد: سیاه! واقعا، اوکی. میوه مورد علاقه ات چیه؟

Nanju: Fruit? OK, it’s mango.

نانجو: میوه؟ خوب، انبه.

Todd: Oh, mango.

تاد: اوه، انبه.

Nanju: Yeah.

نانجو: بله

Todd: OK. Can you get mangoes in Japan?

تاد: اوکی، تو ژاپن می تونی انبه گیر بیاری؟

Nanju: No, I haven’t seen a proper mango here, because everything’s very small, that is not a very good mango, I know because in India I will get a lot of mangoes, very good taste, and variety of mangoes, I haven’t tried, I haven’t found anywhere in Japan.

نانجو: نه، انبه خوب اینجا ندیدم. چون هر چیزی اینجا خیلی کوچیکه و انبه خوب نیست. توی هند، یه عالمه انبه متفاوت و خوشمزه وجود داره که من همشو امتحان نکردم تا حالا. توی ژاپن هیچ جا ندیدم.

Todd: Really.

تاد: واقعا.

Nanju: Yeah, sure.

نانجو: بله، درسته.

Todd: Oh, wow. So how do you eat mango, just do you eat it raw, or do you?

تاد: اوه، واو. انبه رو چطوری می خورید، خام؟

Nanju: Yeah, I’ll eat it raw. The raw mango is very good.

نانجو: بله، خام می خورم. انبه خام خیلی خوبه.

مطلب مرتبط:  مکالمه زبان انگلیسی درباره غذا

Todd: Oh, cool. Nice. So do you have like mango juice? Is that popular?

تاد: اوه. خوبه. آب انبه هم دارید؟ پرطرفداره؟

Nanju: Yeah. But mango juice, it’s not that much good. I eat only raw mango. It will be very good, very good, very good.

نانجو: بله اما آب انبه زیاد خوب نیست. من فقط انبه خام می خورم. خیلی خیلی خیلی خوبه.

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

در این مکالمه نانجو درباره چیزهایی که معمولا مردم از آنها می ترسند صحبت می کند.

 Fears (ترس ها)

Todd: OK, so Nanju, I’m going to ask you about things that people are sometimes afraid of. Are you afraid of flying?

تاد: اوکی، نانجو، می خوام درباره چیزهایی که گاهی مردم از آنها می ترسند، ازت سوال کنم. از پرواز می ترسی؟

Nanju: No

نانجو: نه

Todd: No. Do you fly a lot?

تاد: نه. زیاد پرواز می کنی؟

Nanju: No, if I am getting opportunity I will be very happy.

نانجو: نه، اگر فرصت بشه، خیلی دوست دارم.

Todd: Really!

تاد: واقعا!

Nanju: Yeah sure!

نانجو: بله حتما

Todd: OK, are you afraid of snakes?

تاد: خوب، از مار می ترسی؟

Nanju: No.

نانجو: نه

Todd: No!

تاد: نه!

Nanju: No.

نانجو: نه

Todd: Now, India has cobras.

تاد: هندوستان مار کبری داره.

Nanju: Yeah, it’s a lot of cobras. I have seen a lot of cobras.

نانجو: بله، خیلی زیاد. من مار کبرا زیاد دیدم.

Todd: So, you’re not afraid of cobras?

تاد: بنابراین، از مار کبرا نمی ترسی؟

Nanju: No

نانجو: نه

Todd: Like have you ever seen a cobra by your house?

تاد: تا حالا تو خونه خودت مار کبرا دیدی؟

Nanju: Yeah, I have seen a lot of cobras, which is going to be 12 feet.

نانجو: بله، مارهای زیادی دیدم که اندازشون تا ۱۲ فوت هم بوده.

Todd: Really!

تاد: واقعا!

Nanju: Yeah, sure.

نانجو: بله، درسته.

Todd: And your not afraid?

تاد: و نترسیدی؟

Nanju: No, I will get some sticks and go through about from my home or something.

نانجو: نه، چوب دستم می گیرمو و خونه و اطراف رو می گردم.

Todd: So you get a stick and you go and kill it?

تاد: پس یه چوب می گیری و میری مار رو می کشی؟

Nanju: No, I won’t kill it. Killing of cobra is very illegal in India. Not illegal, it’s like god, so we won’t.

نانجو: نه، نمی کشم. کشتن مار کبرا در هند غیرقانونیه. منظورم غیر قانونی نیست. از لحاظ مذهب می گم. بنابراین مار رو نمی کشیم.

Todd: Sin. It’s a sin. Oh, wow.

تاد: گناه. پس گناهه. اوه، واو.

Nanju: So we won’t kill that cobra or something.

نانجو: بنابراین مار کبرا یا مارهای دیگه رو نمی کشیم.

Todd: Wow, very fascinating. Thank you.

تاد: واو، خیلی جالب بود. ممنون.

بیشتر بخوانید: آموزش زبان انگلیسی به فارسی – موضوع: زندگی روزمره

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

آموزش رایگان مکالمه زبان انگلیسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها