یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه

در این قسمت از یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه برای شما ۳ مکالمه انگلیسی با ترجمه فارسی آماده کرده ایم. امیدوارم از این مکالمه ها استفاده لازم را ببرید.

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه ، مکالمه انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه

Breakfast with Grandparents (صبحانه با پدربزرگ و مادربزرگ)

MOM: Lucy, can you help me with breakfast?

مادر: لوسی، کمک می کنی صبحانه را آماده کنم؟

LUCY: Sure, Mom? Is someone coming over this morning?

لوسی: البته، کسی قراره بیاد؟

MOM: Your grandparents are coming.

مادر: پدربزرگ و مادربزرگت میاند اینجا.

LUCY: Oh, how nice. What are we making?

لوسی: چه خوب. چی قراره درست کنیم؟

MOM: Pancakes, eggs, bacon, and hash browns.

مادر: پنکیک، تخم مرغ، بیکن و سیب زمینی سرخ شده.

LUCY: Yummy! That sounds delicious.

لوسی: به نظر خوشمزه می یاند.

MOM: I hope so. Your grandfather has a big appetite. I hope there is enough food.

مادر: امیدوارم. پدربزرگت اشتهاش زیاده. امیدوارم غذا کافی باشه.

LUCY: Mom, you always make too much food. It looks like a breakfast buffet every time they come over.

لوسی: مامان، هر بار که اونا میاند، تو همیشه مثل سلف سرویس رستوران ها غذای زیادی درست می کنی.

MOM: I want to make sure there is enough food. Breakfast is the most important meal of the day.

مادر: می خوام مطمئن باشم که غذا به اندازه کافی هست. صبحانه مهمترین وعده غذاییه.

LUCY: Should I make freshly-squeezed orange juice?

لوسی: میشه آب پرتقال تازه بگیرم؟

MOM: That would be great. Do you know where the juicer is?

مادر: عالیه. می دونی آب میوه گیری کجاست؟

LUCY: Yeah, it’s on the top shelf of the pantry.

لوسی: بله، بالای قفسه هاست.

MOM: Oh no!

مادر: اوه، نه!

LUCY: What’s wrong, Mom?

لوسی: چی شده مامان؟

MOM: I’m all out of eggs. Tell your Dad to go to the store and buy some eggs. I’ll start on the bacon and hash browns.

مادر: تخم مرغ نداریم. به بابات بگو بره مغازه چند تا تخم مرغ بگیره. من شروع می کنم به درست کردن بیکن و سیب زمینی سرخ کرده.

LUCY: Dad! Mom needs you to buy some eggs!

لوسی: بابا! باید بری چند تا تخم مرغ بخری.

مطلب مرتبط:  مکالمه انگلیسی در مورد طبیعت با ترجمه

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه ، مکالمه انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه

Talking about your Lunch (صحبت درباره ناهار)

BOBBY: Hey Steve, what did your mom pack for your lunch today?

بابی: هی استیو، امروز مامانت واست ناهار چی گذاشته؟

STEVE: Hey Bobby. She packs me the same lunch every day. A peanut butter and jelly sandwich, cookies, and milk.

استیو: هی بابی، همون غذای همیشگی. کره بادوم زمینی، ساندویچ مربا، بیسکویت و شیر.

BOBBY: I got something new today. It looks like a tuna sandwich. I am not sure I like it.

بابی: امروز من یه غذای جدید دارم. به نظر ساندویچ ماهی تن میاد. مطمئن نیستم خوشم بیاد.

STEVE: I love tuna sandwiches. Do you want to trade?

استیو: من ساندویچ ماهی تن دوست دارم. می خوای با هم عوض کنیم؟

BOBBY: Sure! But will your mom get mad?

بابی: البته. اما مامانت عصبانی نشه؟

STEVE: No. She won’t know. I won’t tell her.

استیو: نه. نمی فهمه. بهش نمی گم.

BOBBY: Do you ever buy the school lunch?

بابی: تا حالا ناهار مدرسه رو خریدی؟

STEVE: No, it looks gross.

استیو: نه، به نظر خوب نمیاد.

BOBBY: It’s actually not bad. Some dishes are pretty good.

بابی: اون قدرهام بد نیست. بعضی غذاهاش خیلی خوبه.

STEVE: Which ones have you tried?

استیو: کدومشو امتحان کردی؟

BOBBY: The spaghetti and pizza are good. But the hamburgers and burritos are terrible. They taste like cardboard.

بابی: اسپاگتی و پیتزاش خوبه. اما همبرگر و بوریتو هاش افتضاحه.

STEVE: Maybe I’ll buy lunch when the cafeteria serves spaghetti and pizza. Those are my favorite dishes at home.

استیو: شاید وقتی اسپاگتی و پیتزا سرو کردند بخرم. اینا غذاهای مورد علاقم هستند.

BOBBY: They are pretty good, but not as good as our moms’ cooking.

بابی: اونا خوبند اما به خوبی دستپخت مامانامون نیستند.

STEVE: Are you done with lunch? Let’s go out to recess.

استیو: ناهارت تمام شد؟ زنگه تفریحه، بریم بیرون.

BOBBY: Yeah. Let’s go!

بابی: بله، بریم.

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه ، مکالمه انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه

Opening up a Restaurant (باز کردن رستوران)

STANLEY: Hi Bill. What are you doing tonight?

استنلی: سلام بیل. امشب می خوای چکار کنی؟

BILL: I’m not sure. Carol and I are thinking about going out to dinner.

مطلب مرتبط:  مکالمه زبان انگلیسی در مورد سفر

بیل: نمی دونم. من و کارول فکر کردیم امشب واسه شام بریم بیرون.

STANLEY: I’m opening a restaurant soon.

استنلی: منم به زودی یه رستوران باز می کنم.

BILL: Where?

بیل: کجا؟

STANLEY: Downtown.

استنلی: مرکز شهر.

BILL: What kind of food are you going to serve?

بیل: چه نوع غذایی می خوای بدی؟

STANLEY: Chinese cuisine.

استنلی: خوراک چینی.

BILL: That’s great! Carol and I love Chinese food.

بیل: عالیه. من و کارول عاشق غذای چینی هستیم.

STANLEY: It’s been my dream to open a restaurant in America.

استنلی: آرزوم بوده که یه رستوران تو آمریکا باز کنم.

BILL: What made you finally do it?

بیل: چی شد که بالاخره این کار رو کردی؟

STANLEY: I finally saved up enough money to open my own restaurant.

استنلی: اونقدر پول جمع کردم که رستوران خودم رو باز کنم.

BILL: When will it be open?

بیل: کی باز می شه؟

STANLEY: I don’t know yet. It’s a very old building and I need to make some repairs first.

استنلی: هنوز نمی دونم. ساختمونش قدیمیه و اول باید یه کم تعمیرات انجام بدم.

BILL: Do you have experience running a restaurant?

بیل: تجربه اداره یه رستوران رو داری؟

STANLEY: Yes, I owned a restaurant in China many years ago.

استنلی: آره، سال ها پیش توی چین رستوران داشتم.

BILL: Wow! I didn’t know that.

بیل: واو! نمی دونستم.

STANLEY: Would you and Carol like to come over and try some of my dishes tonight? I want to create a menu of my best dishes.

استنلی: دوست داری امشب تو و کارول بیایند اینجا و بعضی از غذاهای منو امتحان کنید؟ می خوام فهرست بهترین غذاهامو آماده کنم.

BILL: We would love to! We were thinking about going to a Chinese restaurant tonight.

بیل: بله دوست داریم. داشتیم فکر می کردیم امشب بریم یه رستوران چینی.

STANLEY: Perfect! You can tell me what you think of my food.

استنلی: عالیه. می تونی نظرتو درباره غذا بهم بگی.

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه

مطلب پیشنهادی:

یادگیری مکالمه زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

ترجمه شده در سایت خلایق
منبع:

skesl.com

یادگیری آسان زبان انگلیسی در خانه ، مکالمه انگلیسی با ترجمه فارسی

اگر مطلب فوق به‌درد‌بخور است، با بقیه به اشتراک بگذارید تا از آن استفاده کنند:

مطالب مرتبط